Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

24. 6. 21

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH DNÍ

Příští týden se již nebude vyučovat dle rozvrhu. Budou probíhat třídnické práce doplněné různými aktivitami.
V pondělí si děti přinesou všechny učebnice ke kontrole a odevzdání (kromě žáků první třídy, ti si vše ponechají).
V úterý si děti naopak rozdají učebnice nové.
V obou dnech bude vyučování ukončeno následovně:
1., 2. třída – konec v 11.40 h.
3., 4. a 5. třída – konec ve 12.35 h.
Ve středu se v průběhu první hodiny rozdá dětem vysvědčení, poté proběhne poslední zvonění pro páťáky a hurá na prázdniny, nejpozději v 9.30 h děti odcházejí. Na tento den mají všichni odhlášené obědy.

24. 6. 21

Anketa - školní zvonění

Milí zákonní zástupci,
uvažujeme o změně zvonění, které by lépe navazovalo na ranní autobusová spojení a eliminovalo dlouhé čekání na vpuštění do školy (především v zimních měsících). Rádi bychom věděli, zda byste byli pro takovou změnu či nikoliv. Vyjádřete se tedy prostřednictvím následující ankety. Moc děkujeme!
"":https://doc­s.google.com/…A4Q/vi­ewform?…

22. 6. 21

Letní kemp

V termínu 16. – 20. srpna 2021 bude probíhat v prostorách školy příměstský tábor, který organizuje Centrum D8 o. p. s. Tento kemp je dotovaný z MŠMT. Jeho účelem je:

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
 • podpořit návyky zdravého životního stylu,
 • podpořit pohybové aktivity dětí.

Příhlášku, kterou přinesly děti domů nebo ji naleznete ZDE, přineste co nejdříve, nejpozději do 30. června.

4. 6. 21

Výsledky zápisu do MŠ

ZDE najdete výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čí­sel.

21. 5. 21

Výsledky zápisu do ZŠ

ZDE najdete výsledky zápisu do základní školy na školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čí­sel.

14. 5. 21

ŠD

Od příštího týdne se provoz školní družiny opětovně vrací do jednoho oddělení. Úterý až pátek je provoz školní družiny od 6.00 h. Odpolední školní družina končí v 15.00 h. Každé pondělí i nadále zůstává „testovacím“ dnem a příchod do školy je zachován dle rozpisu.

3. 5. 21

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Plakát k zápisu do MŠ
Milí rodiče, zákonní zástupci,

zápis se bude konat distanční formou bez osobní účasti dětí. Přijímání žádostí o přijetí do MŠ bude probíhat v termínu 2. – 16. května 2021.

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ naleznete ZDE.

Žádost včetně příloh doručte jedním z následujících způsobů:

 • Vhozením v obálce do schránky školy.
 • Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, p. o., Libotenice 58, 412 01 Litoměřice.
 • Zasláním naskenovaných dokumentů na e-mail: zsamsliboteni­ce@gmail.com

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

 • Kopie rodného listu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání; možný formulář naleznete ZDE)
 • Čestné prohlášení k očkování dítěte (formulář naleznete ZDE)

Vzhledem k omezenému počtu míst v MŠ, jsou dána následující kritéria. Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší pěti let.
 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 • Ostatní.

V případě, že v rámci prioritních skupin bude více zájemců, než je volných míst, výběr proběhne losem.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. 

8. 4. 21

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY – 12. DUBNA 2021

V pondělí 12. 4. se vrací do lavic všichni žáci naší školy.
Dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek bude probíhat testování antigenními testy (viz níže).
Děti budou po celou dobu pobytu ve škole mít povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.
Tyto dvě skutečnosti – test a rouška jsou podmínkou pro vpuštění žáka do školy.

TESTOVÁNÍ

Veškeré informace, které by vás mohly v souvislosti s testováním zajímat, najdete na "":https://tes­tovani.edu.cz/pro-rodice.

Organizace testování v týdnu 12. – 16. 4.

Testování bude probíhat v pondělí 12. a ve čtvrtek 15. 4. v budově kulturního domu v Libotenicích, na místo se dostavte dle následujícího rozpisu:

1. třída 6.55 – 7.00 h

3., 4. třída 7.25 – 7.30 h

2., 5. třída 7. 55 – 8.00 h

Je opravdu nezbytné dodržet stanovený čas. Vzhledem k této skutečnosti nebude v pondělí a ve čtvrtek možnost využít ranní družinu.

Testování se nemusí zúčastnit ti žáci, kteří mají potvrzení od lékaře, že nejdéle před 90 dny absolvovali pozitivní test na onemocnění Covid-19. Tuto skutečnost ohlaste předem třídnímu učiteli, dítě s potvrzením může přijít do školy mezi 7.45 a 7.55.

Při testování 1., 2. a 3. třídy mohou být přítomni zákonní zástupci. Velmi bychom ocenili, kdybyste se na průběh přišli podívat v prvním týdnu, abychom v dalších týdnech mohli testování přesunout do budovy školy.

K testování, ani do školy nemohou být vpuštěny děti, které vykazují známky infekčního onemocnění – zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný nos či bolest hlavy. V případě, že takové projevy žák vykazuje, budeme vám volat, abyste si jej vyzvedli. Do doby vyzvednutí bude žák v izolační místnosti.

V případě, že dítěti vyjde pozitivní výsledek testu, je nezbytné, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli, telefonicky kontaktovali svého dětského lékaře a objednali se tak na potvrzující PCR test. Jestliže bude pozitivní test v pondělí, týká se to pouze pozitivně testovaného žáka, v případě, že pozitivní test vyjde žákovi ve čtvrtek, jde okamžitě celá třída do karantény a čeká se na výsledky potvrzujícího PCR testu. Počítejte, prosím, s tím, že vám můžeme kdykoliv volat a vy si budete muset své dítě vyzvednout.

V případě, že dítě nebude přítomno v den testování, bude otestované při svém příchodu do školy. Z organizačních důvodů bychom vás však chtěli velmi požádat – pokud by např. z důvodu návštěvy lékaře mělo přijít dítě do školy v pondělí nebo ve čtvrtek v jiný čas než v čas testovací, nechte jej v tento den doma, je-li to možné.

OBĚDY

Oběd v pondělí dostanou ty děti, které mají nejpozději v pátek 9. dubna připsanou platbu u firmy Scolarest. Všichni, kteří mají platbu zaslanou, budou mít obědy automaticky přihlášené – pokud tedy oběd nechcete, musíte si jej odhlásit.

ORGANIZAČNĚ

Odpolední školní družina bude probíhat v učebnách, aby byla zachována homogenita skupin. Využívejte ji opět, velmi prosím, jen v nejnutnějších případech.

V úterý, ve středu a v pátek bude provoz ranní družiny od 6.30 h. Děti tento čas opět stráví ve třídách, dohled bude na chodbách. Děti, které nepůjdou do družiny, přicházejí do školy následovně: 1. tř. 7.40 – 7.45 h, 3. a 4. tř. 7.45 – 7.50, 2. a 5. tř. 7.50 – 7.55.

29. 3. 21

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2021/2022

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat distanční formou bez osobní účasti dětí.
PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU
První část zápisu proběhne elektronicky, jde o přihlášku k zápisu, která bude zpřístupněna od 19. dubna 2021 na tomto odkaze: "":https://apli­kace.skolaonli­ne.cz/…ihlaska­.aspx?…
Po úspěšném přihlášení, obdržíte zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli. Součástí této zprávy bude Vaše registrační číslo, pod kterým zjistíte výsledky zápisu, dále odkaz na žádost o přijetí i odkaz na žádost o odklad povinné školní docházky. Dále postupujte dle pokynů v e-mailu. Připomínáme, že žádost o přijetí je třeba podepsat oběma zákonnými zástupci.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Kompletní žádost o přijetí bude obsahovat:
• elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí
• kopii rodného listu dítěte
• dítětem vyplněný pracovní list

Pracovní list si stáhněte zde: pracovní list Není třeba tisknout barevně. Dětem úkoly přečtěte a nechte je, ať je vypracují.
Žádost o odklad školní docházky
Žádáte-li o odklad školní docházky, pak tato žádost bude obsahovat:
• elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí
• elektronicky vyplněnou žádost o odklad
• kopii rodného listu dítěte
• kopii doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (PPP, SPC)
• kopii doporučení lékaře či klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ještě nemáte poslední dvě uvedené zprávy a nezískáte je do 30. 4., pak žádost odešlete bez nich a doložte je v co nejkratší možné době.
Rodičům, kteří si nebudou vědět rady, rádi, pomůžeme na tel.: 416 848 060. Volejte v pracovních dnech v časovém rozmezí 12.00 – 15.00 h.
DORUČENÍ ŽÁDOSTI
Kompletní Žádosti doručte nejdéle do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 • Vhozením v obálce do schránky školy.
 • Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, p. o., Libotenice 58, 412 01 Litoměřice.
 • Zasláním naskenovaných dokumentů na e-mail: zsamsliboteni­ce@gmail.com

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou.
Kapacita budoucí první třídy je max. 25 žáků.
Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Standardní zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

23. 3. 21

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Nejrůznější otázky týkající se zápisu a organizace výuky na naší škole rádi zodpovíme na on-line informační schůzce, která proběhne v úterý 30. března od 15.00 h přes aplikaci Zoom.
Pro získání přístupových údajů nás kontaktujte na rs.libotenice@g­mail.com.

Zobrazit i starší novinky