Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

31. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

19. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

20. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat za osobní účasti
10. května 2022.

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ dostanete, případně si ji stáhněte ZDE.

K ZÁPISU S SEBOU VEZMĚTE:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení je možné doložit na formuláři, který si stáhnete ZDE

Vzhledem k omezenému počtu míst v MŠ, jsou dána následující kritéria. Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 1. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 2. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které má v ZŠ a MŠ Libotenice sourozence a do 31. 8. 2022 dovrší tří let.
 4. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let.
 5. Ostatní trvale bytem v Libotenicích.
 6. Ostatní.

V případě, že v rámci prioritních skupin bude více zájemců, než je volných míst, výběr proběhne losem.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do MŠ pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

5. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat prezenční formou za osobní účasti dětí s elektronickým přihlášením.

Termín zápisu je: 27. a 28. dubna 2022 od 14.00 h do 18.00 h.

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU

První část zápisu proběhne elektronicky, jde o přihlášku k zápisu, která bude zpřístupněna od 4.dubna 2022 na tomto odkaze: "":https://apli­kace.skolaonli­ne.cz/…ihlaska­.aspx?…

Po úspěšném přihlášení, obdržíte zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli. Součástí této zprávy bude Vaše registrační číslo, pod kterým budete po celý průběh zápisu evidováni a díky němuž následně zjistíte výsledky zápisu. Dále je ve zprávě odkaz na žádost o přijetí i odkaz na žádost o odklad povinné školní docházky. Postupujte dle pokynů v e-mailu. Připomínáme, že žádost o přijetí je třeba podepsat oběma zákonnými zástupci.

Budete-li mít potíže s vyplněním elektronických formulářů, můžeme tak učinit společně na místě. Počítejte však s tím, že se doba přijímacího pohovoru protáhne a je v takovém případě nutná přítomnost obou zákonných zástupců.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte žádost, která vám byla doručena na e-mail a společně s rodným listem dítěte přineste k zápisu.

Žádost o odklad školní docházky

Žádáte-li o odklad školní docházky, pak k zápisu doneste:

 • vyplněnou Žádost o přijetí
 • vyplněnou Žádost o odklad
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (PPP, SPC)
 • kopii doporučení lékaře či klinického psychologa k odkladu školní docházky

Doporučení poradenského zařízení a lékaře je možné doložit v co nejkratší možné době i po zápisu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme na tel.: 416 848 060. Volejte v pracovních dnech v časovém rozmezí 12.30 – 15.00 h.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V pří­padě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou.

Kapacita budoucí první třídy je max. 25 žáků.

Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).

Standardní zápis pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do první třídy pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!

4. 10. 21

5. 10. 2021 - POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍ PŘÍRODY

Z důvodu odstávky elektřiny není možné v úterý 5. října zajistit běžný provoz školy, nebude funkční světlo, teplo, teplá voda ani zvonek. Školní družina nebude v provozu. Vzhledem k tomu, že není možný výdej obědů, je na tento den pro celou školu strava odhlášena. Pro třídy je zajištěn náhradní program v bezprostředním okolí školy. Vzdělávání a hry v přírodě budou zakončené malou symbolickou porcí polévky vařené v kotlíku na ohni.

Sraz: 7.15 – 7.30 h ve škole (na školní zahradě)

Konec akce: 12.55 h

S sebou: pevnou (pokud možno nepromokavou) obuv, teplé sportovní oblečení (ráno bývá už dost chladno), dostatek pití a pořádnou svačinu (polévka bude opravdu jen na chuť), malou misku či ešus na polévku a hlavně dobrou náladu.

Po ukončení akce bude nad dětmi vykonán dohled na školní zahradě, nejdéle však do 14.00 h. Prosím, abyste svým dětem napsali lísteček v následujícím znění: “Můj syn/má dcera _____(jméno) může po ukončení akce samostatně odejít.”, případně “Můj syn/má dcera _____ (jméno) odejde v doprovodu v ____ (dopište čas)”. Každé dítě bude mít tedy napsán lístek, kde bude celé datum a váš podpis. Ještě jednou upozorňuji, že ve škole nebude funkční zvonek, proto v případě potřeby volejte na tel.: 416848060.

31. 8. 21

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2021

ZDE se seznamte s novým školním řádem platným od 1. září 2021. K nahlédnutí taktéž v papírové podobě ve škole.

31. 8. 21

PARKOVÁNÍ 1. ZÁŘÍ 2021

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy ve středu 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

30. 8. 21

Složení tříd pro školní rok 2021/2022

 1. třída – 1. ročník, tř. uč. Mgr. Lenka Kalíková
 2. třída – 2. a 3. ročník, tř. uč. Mgr. Jana Odehnalová
 3. třída – 4. a 5. ročník, tř. uč. Mgr. Jindra Dubská Caháková
27. 8. 21

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Na základě ankety, která proběhla na konci minulého školního roku vyplynula změna zvonění. Graficky znázorněné výsledky si můžete prohlédnout zde .

Děti, které nebudou navštěvovat družinu, budou do školy vpouštěny od 7.15 h. Vyučování bude začínat v 7.30 h, časové rozložení hodin ve vyučování viz tabulka.

1. 7.30 – 8.15
2. 8.25 – 9.10
3. 9.30 – 10.15
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.30 – 13.15

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Ve školách proběhne na začátku září preventivní screeningové testování žáků. Žáci budou otestováni ve třech termínech – 1. září, 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků těchto testů bude Ministerstvo zdravotnictví rozhodovat o případném dalším testování ve školách. Testování nepodstupují žáci, kteří jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (nejdéle 180 dní od prvního pozitivního testu – nutno doložit lékařskou zprávou), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci budou ve společných prostorech školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest (chirurgická rouška). V případě, kdy jsou žáci usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusejí. Dospělé osoby musejí mít ve společných prostorách nasazený respirátor.

ORGANIZACE PRVNÍHO ZÁŘÍ

Prvního září bude zahájení výuky v 8.00 h, úprava zvonění je platná od druhého září.

2., 3., 4., 5. třída

V 8.00 h se žáci přivítají ve svých třídách, budou otestováni, rozdají si žákovské knížky, zapíší rozvrh hodin. Ukončení výuky bude po první hodině, tedy v 8.45 h. S sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky.

Obědy budou vydávány od 2. září. Prosím, překontrolujte si stav svých Scolarest účtů a případně včas zašlete platbu.

1. třída

Přivítání prvňáčků proběhne na prostranství před budovou školy, pro možnou nepřízeň počasí bude postaven “party stan”. Po slavnostním přivítání se naši noví žáci přesunou do své třídy za doprovodu jednoho zákonného zástupce (vybaveného ochranou dýchacích cest). Ve třídě budou děti otestovány za dozoru zákonných zástupců.

Školní družina

1. září bude školní družina v provozu od 7.15 h do 9.45 h. Od 2. září bude od 6.00 h do 15.20 h.

Mateřská škola

Doprovod nových dětí do MŠ je umožněn jen jednomu zákonnému zástupci vybaveného respirátorem. Školka bude fungovat od 7.20 h do 15.00 h. Pro MŠ strava zajištěna.

Na všechny se už moc těšíme!

4. 8. 21

Přihlášky ke stravování

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, byla vám na e-mail odeslána zpráva ohledně odevzdání přihlášky ke stravování. Prosím tedy, abyste přihlášky do školní jídelny, které jste obdrželi na červnové schůzce, vhodili do schránky školy nejpozději do pondělí 23. srpna. Přihlášku můžete taktéž podepsanou naskenovat a zaslat na zsamsliboteni­ce@gmail.com. Mnohokrát děkuji!

Zobrazit i starší novinky