Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

28. 2. 21

27. 2. - 21. 3. 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Na základě krizového opatření vlády ČR se na období 27. 2. – 21. 3. zakazuje osobní přítomnost všech dětí v mateřské i základní škole.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). Kontakty na školy k tomuto určené hejtmanem Ústeckého kraje naleznete ZDE.
Aktuální informace ohledně ošetřovného naleznete na https://www.cssz­.cz/web/cz/ak­tualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V našem případě po jarních prázdninách od 8. 3. bude tedy vzdělávání poskytováno distančním způsobem všem dětem a žákům naší školy. Konkrétní informace vám budou zaslány koncem tohoto týdne.

11. 2. 21

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY

Vážení a milí rodiče,

k dnešnímu dni byla karanténní opatření rozšířena na celou školu, a to do 15. února včetně. Na dobu platných karanténních opatření je možné čerpat OČR. Žáci první i druhé třídy – tedy první, druhý a pátý ročník se vracejí do školy v úterý 16. února.

Provoz mateřské školy je z důvodu pracovní neschopnosti pedagogů po domluvě se zřizovatelem na období 16. – 19. února přerušen. O dalším vývoji budou rodiče obeznámeni v průběhu příštího týdne.

Prosím, dodržujte vyhlášená karanténní opatření – “*pedagogičtí pracovníci a žáci účastníka řízení

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,

b/sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny*.” Nedovolte další řetězení karantén. Děkujeme.

5. 2. 21

MIMOŘÁDNÁ SITUACE V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení a milí rodiče,

pro mateřskou školu je na období 8. – 12. února 2021 vyhlášena karanténa. Prosím, dodržujte všichni veškerá vládní opatření a sledujte svůj zdravotní stav. V případě potíží bezodkladně kontaktujte své ošetřující lékaře.

Z důvodu nařízení karanténních opatření, které značně zasáhlo i zaměstnance školy, jsem jako ředitelka po domluvě se zřizovatelem požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu organizace školního roku podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. To znamená:

V případě 2. třídy – tj. pro druhý a pátý ročník, dochází k uzavření školy. V období příštího týdne, 8. 2. – 12. 2., budou tedy žáci doma, k distanční výuce nedochází. Odhlašte si, prosím, obědy.

V případě 1. třídy – žáci prvního ročníku pokračují v prezenční výuce. Dochází však k omezení dalšího provozu, především pak školní družiny. Škola bude přístupná od 7.00 h. Vzhledem k mimořádnosti situace žádáme, aby děti byly ve škole pouze po dobu výuky. Nebude-li to z vaší strany možné jinak, do 14.00 h bude zajištěn případný dohled.

V případě nejasností či dotazů, mne kontaktujte e-mailem rs.libotenice@g­mail.com. Všem děkujeme za pochopení.

30. 12. 20

Informace k výuce od 4. ledna 2021:

• 3., 4. ročník zůstává doma na distanční výuce (rozvrh a bližší informace podá třídní učitelka).
• 1., 2. a 5. ročník nastupuje prezenční výuku do školy (předměty v rozvrhu budou upravovány, rozsah denních vyučovacích hodin zůstává nezměněn).
• Provoz mateřské školy je nepřerušen, beze změn.
• Provoz školní družiny je od 6.30 h do 15.00 h, žáci z různých tříd se však nesmí setkávat, poběží tedy opět dvě oddělení – prosíme však o co nejvčasnější vyzvedávání dětí.
• Připomínáme, že stálou školní výbavou jsou čisté roušky a z preventivních důvodů budeme pokračovat i v častém větrání – prosím, ať chodí děti do školy teple oblečené.

16. 11. 20

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Ve středu 18. 11. se k prezenční výuce do naší školy vracejí žáci 1., 2. a 5. ročníku (viz zaslané pokyny).

Žáci 3. a 4. ročníku zůstávají prozatím na distanční výuce.

Po celou dobu pobytu v budově je povinnost nosit roušku. Žáci v jedné přijdou a budou mít další dvě náhradní pro výměnu během dne.

Vzhledem k povinnosti zachování homogenity skupin je značně omezen provoz školní družiny. Prosím všechny, aby pobyt ve škole mimo vyučování využívali jen ve skutečně nutných případech. Ve družině nebude probíhat běžná činnost. Ranní provoz je od 7.00 h, odpolední provoz končí v 15.00 h.

Žáci, kteří nebudou využívat provoz družiny, přijdou do školy v následujících časech:

1. třída: 7.40 – 7.45 h

2. a 5. třída: 7.50 – 7.55 h

Prosím o maximální dodržování všech nastavených pravidel. Aby škola mohla fungovat v běžném provozu je skutečně nutné maximální omezení sociálních kontaktů i v rodinách.

16. 11. 20

DOBROVOLNÍCI

Sháníme dobrovolníky z pedagogických fakult a středních pedagogických škol na pomoc se zajištěním provozu školy. Zájemci, prosím, pište na e-mail: rs.libotenice@g­mail.com nebo na tel.: 724705777, kde vám sdělím bližší informace. Děkuji.

23. 10. 20

Milí rodiče,

chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci při distanční výuce v uplynulých dnech. Doba a situace kolem nás není lehká, o to více si vážím Vašeho odhodlání a pozitivismu, který se snažíte dětem předávat. Je báječné vidět, jak se snaží všichni táhnout za jeden provaz… Než však Vám a Vašim dětem popřeji krásné a klidné podzimní prázdniny, dovolte mi ještě několik řádků, nepouštějme ten provaz a táhněme jej dál…

V posledních dnech se u mnohých z nás objevuje nedůvěra, nejistota a zmatek, které vycházejí z chaotické vládní komunikace. Podíváme-li se na situaci však vlastníma očima, asi nám dochází, že dosavadní průběh nebyl dobře uchopen… Proto bych chtěla požádat nejen ty, na kterých mi záleží, všechny blízké a kolegy, ale i žáky naší školy, jejich rodiče a širokou veřejnost – vezměte osud do vlastních rukou.

Budujme svou imunitu, sportujme, přiměřeně pracujme, ale i dost odpočívejme. Vyžeňme nudu. To vše dělejme s mírou. Není to lehké, ale jezme přírodní stravu bohatou na vitamíny, zkrátka snažme se pro své tělo dělat to nejlepší. Pokusme se i nadále udržovat pozitivní mysl a šiřme úsměvy. Zároveň, dodržujme opatření, byť k nim máme nedůvěru. Mysleme na to, že to vše činíme nejen pro sebe, ale i pro lidi našim srdcím milým a pro ty, kteří si nemohou vybrat a v aktuální situaci dělají do absolutního vyčerpání. Smiřme se zkrátka s tím, že se nějakou dobu budeme prostě muset omezit. Ale stojí to za to. Věřte mi. Vím, že nejsme sobci.

Prognózy nám bohužel nenapovídají o moc lepší zítřky, alespoň prozatím. Něco s tím udělat však můžeme jen my.

Vidím také, že distanční výuka potrvá pravděpodobně déle, než bych si přála. Jako ředitelka školy však slibuji, že budu dělat vše pro to, abychom systém výuky i nadále ladili tak, aby byl prospěšný, přínosný, aby byl zvladatelný a přiměřený.

Držím nám všem pěsti a přeji pevné zdraví. Překonali jsme mnoho krizí, zvládli jsme první vlnu na jaře, zvládneme i tuto na podzim. Věřím nám…věřte i vy. A děkuji Vám všem za veškerou vámi vydanou energii! Ať nám neubývá…

Eva Kozelková

13. 10. 20

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 10. 2020

Vážení a milí rodiče,
dovolte, abych shrnula několik stěžejních informací k distanční výuce, která bude započatá zítra. Jsme si vědomi náročnosti situace pro všechny strany, proto se, prosím, ničeho neděste. V případě individuálních komplikací hlavně komunikujte – domlouvejte se s vyučujícími. Každá situace je řešitelná.
Vezměte však také na vědomí, že účast na distanční výuce je zákonně povinná. Žáci tak budou i v rámci distančního vzdělávání hodnoceni – známkováni. Budeme kombinovat offline prvky výuky s těmi online. Prostřednictvím skupin na WhatsAppu či e-mailem vždy obdržíte instrukce a úkoly na určené časové období. Odevzdávání těchto úkolů bude probíhat opět pomocí e-mailu či soukromě přes WhatsApp. Veškeré zadané práce musí být v řádném termínu odevzdány. Účast na online výuce je taktéž povinná. V případě, že se Vaše dítě online výuky zúčastnit nemůže (ať už jdete k lékaři, nemůžete v daném čase poskytnout techniku či máte jiný důvod), musí být tato hodina řádně omluvena u dotyčného vyučujícího. V tomto týdnu proběhne jen minimum online hodin, tuto informaci obdržíte od konkrétního vyučujícího (Mgr. Kozelková, Mgr. Bastlová). Na příští týden vám bude v průběhu neděle zaslán rozvrh, kde uvidíte, která třída v který čas má být připojena online. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se neváhejte na mne obrátit (rs.libotenice@g­mail.com, 724705777).
Od zítřejšího dne je taktéž možné čerpat ošetřovné na děti ve výši 60 %. Ovšem pozor, ošetřovné je možné čerpat pouze pro období nařízené distanční výuky, tedy od 14. 10. – 23. 10. V týdnu od 26. 10. – 30. 10. je vyhlášeno přerušení provozu školských zařízení, na to navazuje svátek 28. 10. a tradiční podzimní prázdniny. V tomto čase nebude probíhat online výuka a nebude možné pobírat ošetřovné.
Zde bych Vás také všechny ráda požádala o maximální dodržování vládních opatření, jelikož jen tak můžeme zajistit, že se nám děti vrátí opět zpátky do lavic onoho 2. 11. 2020. A to je náš cíl! Opatrujte se a udržujte pozitivní mysl. Jsme v tom společně.
S poděkováním za spolupráci a pochopení
za celý tým ZŠ a MŠ Libotenice, Eva Kozelková.

13. 10. 20

OZNÁMENÍ

Na základě vládních opatření je od zítřka 14. 10. přerušena prezenční výuka na všech školách. Děti budou do 23. 10. vzdělávány distančně, pak následuje týden podzimních prázdnin a v pondělí 2. 11. se na ně budeme opět těšit ve školních lavicích. Bližší informace budou podány během dne.

Provoz mateřské školy bychom rádi zachovali nepřerušený, jsme však mj. vázáni na terezínskou školní jídelnu. Ta ještě nevydala oficiální stanovisko, avšak bohužel to vypadá, že nám celodenní stravu nezajistí. Vzhledem k malému počtu dětí jsou komplikovaná i různá náhradní řešení. Přáli bychom si Vám však maximálně vyjít vstříc a být nápomocni, proto Vás tímto žádám o informaci, zda byste byli ochotni dětem chystat do školky svačinu na celý den. Informaci můžete napsat na e-mail rs.libotenice@g­mail.com či na tel.: 724 705 777. Mnohokrát děkuji za spolupráci! Přeji mnoho sil a zdraví všem!

23. 9. 20

Pátek 25. 9. 2020 - ředitelské volno

Vážení a milí rodiče,
v souvislosti s doporučením pana ministra zdravotnictví vyhlašujeme na pátek 25. září 2020 ředitelské volno pro ZŠ i MŠ.
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě dlouhých diskuzí. Jedním z nejdůležitějších aspektů je bohužel fakt, že se litoměřický okres nachází od včera (22. 9. 2020) v tzv. „oranžovém semaforu“, což podléhá dalším doporučením vycházejícím z manuálu MŠMT. Tento den tak věnujeme na řádné školení a přípravu zaměstnanců na případnou možnost distanční výuky.

Zobrazit i starší novinky