Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

31. 8. 22

PARKOVÁNÍ 1. ZÁŘÍ 2022

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy ve čtvrtek 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

29. 8. 22

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

ORGANIZACE PRVNÍHO ZÁŘÍ

Prvního září bude zahájení výuky v 7.30 h.

2., 3., 4., 5. třída

V 7.30 h se žáci přivítají ve svých třídách, rozdají si žákovské knížky, zapíší rozvrh hodin. Ukončení výuky bude po první hodině, tedy v 8.15 h. S sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky.

Obědy budou vydávány od 2. září. Prosím, překontrolujte si stav svých Scolarest účtů a případně včas zašlete platbu.

1. třída

Přivítání prvňáčků proběhne na prostranství před budovou školy. Po slavnostním přivítání se naši noví žáci přesunou do své třídy za doprovodu zákonných zástupců.

Třídy ve školním roce 2022/2023

 1. třída (1. ročník) Mgr. Lenka Kalíková
 2. třída (2. + 5. ročník) Mgr. Jindra Dubská Caháková
 3. třída (3. + 4. ročník) Mgr. Daša Cupalová

Školní družina

1. září bude školní družina v provozu od 7.15 h do 9.45 h. Od 2. září bude od 6.00 h do 15.20 h.

Mateřská škola

Školka bude fungovat od 7.20 h do 15.00 h. Pro MŠ je strava zajištěna.

1. 7. 22

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ A ZŠ - 8. 7. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 8. července 2022
Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2
Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplňuje se ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (його завершують восени в дитячому садку)

 2. vízový doklad dítěte

  документ дитини, в якому є віза

 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями:
Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 1. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 2. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které má v ZŠ a MŠ Libotenice sourozence a do 31. 8. 2022 dovrší tří let.
 4. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let.
 5. Ostatní trvale bytem v Libotenicích.
 6. Ostatní.

Прийом відбуватиметься за пріоритетними групами у такому порядку:

 1. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться п'ять років і постійно проживає в квартирі в Ліботеніце.
 2. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться три роки та постійно проживає в квартирі в Ліботеніце.
 3. Дитина, яка має братів і сестер у ZŠ і дитячому садку Libotenice і їй виповниться три роки до 31 серпня 2022 року.
 4. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться п'ять років.
 5. Інші постійно з квартирою в Ліботеницях.
 6. Інші.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 7. 2022 9.00 – 15.00 h
Místo zápisu / Місце запису: Libotenice 58
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 7
Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (osobně ve spádové základní škole)

  заяву про зарахування дитини до початкової школи (особисто у відповідній школі)

 2. vízový doklad dítěte

  документ дитини, в якому є віза

 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

  документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.
Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Standardní zápis pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Перевага надається дітям, які постійно проживають у зоні відвідування ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Стандартна реєстрація на 2022/2023 навчальний рік поширюється на дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року.

28. 6. 22

Organizace posledního dne (čt, 30. 6.)

 • vyučování bude ukončeno v 8.15 h (po rozdání vysvědčení proběhne cca kolem 8.00 h slavnostní poslední zvonění pro páťáky)
 • provoz školní družiny je do 9.30 h (autobus jede v 9.46 h)
31. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

19. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

20. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat za osobní účasti
10. května 2022.

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ dostanete, případně si ji stáhněte ZDE.

K ZÁPISU S SEBOU VEZMĚTE:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení je možné doložit na formuláři, který si stáhnete ZDE

Vzhledem k omezenému počtu míst v MŠ, jsou dána následující kritéria. Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 1. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 2. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které má v ZŠ a MŠ Libotenice sourozence a do 31. 8. 2022 dovrší tří let.
 4. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let.
 5. Ostatní trvale bytem v Libotenicích.
 6. Ostatní.

V případě, že v rámci prioritních skupin bude více zájemců, než je volných míst, výběr proběhne losem.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do MŠ pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

5. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat prezenční formou za osobní účasti dětí s elektronickým přihlášením.

Termín zápisu je: 27. a 28. dubna 2022 od 14.00 h do 18.00 h.

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU

První část zápisu proběhne elektronicky, jde o přihlášku k zápisu, která bude zpřístupněna od 4.dubna 2022 na tomto odkaze: "":https://apli­kace.skolaonli­ne.cz/…ihlaska­.aspx?…

Po úspěšném přihlášení, obdržíte zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli. Součástí této zprávy bude Vaše registrační číslo, pod kterým budete po celý průběh zápisu evidováni a díky němuž následně zjistíte výsledky zápisu. Dále je ve zprávě odkaz na žádost o přijetí i odkaz na žádost o odklad povinné školní docházky. Postupujte dle pokynů v e-mailu. Připomínáme, že žádost o přijetí je třeba podepsat oběma zákonnými zástupci.

Budete-li mít potíže s vyplněním elektronických formulářů, můžeme tak učinit společně na místě. Počítejte však s tím, že se doba přijímacího pohovoru protáhne a je v takovém případě nutná přítomnost obou zákonných zástupců.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte žádost, která vám byla doručena na e-mail a společně s rodným listem dítěte přineste k zápisu.

Žádost o odklad školní docházky

Žádáte-li o odklad školní docházky, pak k zápisu doneste:

 • vyplněnou Žádost o přijetí
 • vyplněnou Žádost o odklad
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (PPP, SPC)
 • kopii doporučení lékaře či klinického psychologa k odkladu školní docházky

Doporučení poradenského zařízení a lékaře je možné doložit v co nejkratší možné době i po zápisu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme na tel.: 416 848 060. Volejte v pracovních dnech v časovém rozmezí 12.30 – 15.00 h.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V pří­padě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou.

Kapacita budoucí první třídy je max. 25 žáků.

Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).

Standardní zápis pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do první třídy pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!

4. 10. 21

5. 10. 2021 - POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍ PŘÍRODY

Z důvodu odstávky elektřiny není možné v úterý 5. října zajistit běžný provoz školy, nebude funkční světlo, teplo, teplá voda ani zvonek. Školní družina nebude v provozu. Vzhledem k tomu, že není možný výdej obědů, je na tento den pro celou školu strava odhlášena. Pro třídy je zajištěn náhradní program v bezprostředním okolí školy. Vzdělávání a hry v přírodě budou zakončené malou symbolickou porcí polévky vařené v kotlíku na ohni.

Sraz: 7.15 – 7.30 h ve škole (na školní zahradě)

Konec akce: 12.55 h

S sebou: pevnou (pokud možno nepromokavou) obuv, teplé sportovní oblečení (ráno bývá už dost chladno), dostatek pití a pořádnou svačinu (polévka bude opravdu jen na chuť), malou misku či ešus na polévku a hlavně dobrou náladu.

Po ukončení akce bude nad dětmi vykonán dohled na školní zahradě, nejdéle však do 14.00 h. Prosím, abyste svým dětem napsali lísteček v následujícím znění: “Můj syn/má dcera _____(jméno) může po ukončení akce samostatně odejít.”, případně “Můj syn/má dcera _____ (jméno) odejde v doprovodu v ____ (dopište čas)”. Každé dítě bude mít tedy napsán lístek, kde bude celé datum a váš podpis. Ještě jednou upozorňuji, že ve škole nebude funkční zvonek, proto v případě potřeby volejte na tel.: 416848060.

31. 8. 21

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2021

ZDE se seznamte s novým školním řádem platným od 1. září 2021. K nahlédnutí taktéž v papírové podobě ve škole.

Zobrazit i starší novinky