Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

4. 10. 21

5. 10. 2021 - POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍ PŘÍRODY

Z důvodu odstávky elektřiny není možné v úterý 5. října zajistit běžný provoz školy, nebude funkční světlo, teplo, teplá voda ani zvonek. Školní družina nebude v provozu. Vzhledem k tomu, že není možný výdej obědů, je na tento den pro celou školu strava odhlášena. Pro třídy je zajištěn náhradní program v bezprostředním okolí školy. Vzdělávání a hry v přírodě budou zakončené malou symbolickou porcí polévky vařené v kotlíku na ohni.

Sraz: 7.15 – 7.30 h ve škole (na školní zahradě)

Konec akce: 12.55 h

S sebou: pevnou (pokud možno nepromokavou) obuv, teplé sportovní oblečení (ráno bývá už dost chladno), dostatek pití a pořádnou svačinu (polévka bude opravdu jen na chuť), malou misku či ešus na polévku a hlavně dobrou náladu.

Po ukončení akce bude nad dětmi vykonán dohled na školní zahradě, nejdéle však do 14.00 h. Prosím, abyste svým dětem napsali lísteček v následujícím znění: “Můj syn/má dcera _____(jméno) může po ukončení akce samostatně odejít.”, případně “Můj syn/má dcera _____ (jméno) odejde v doprovodu v ____ (dopište čas)”. Každé dítě bude mít tedy napsán lístek, kde bude celé datum a váš podpis. Ještě jednou upozorňuji, že ve škole nebude funkční zvonek, proto v případě potřeby volejte na tel.: 416848060.

31. 8. 21

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2021

ZDE se seznamte s novým školním řádem platným od 1. září 2021. K nahlédnutí taktéž v papírové podobě ve škole.

31. 8. 21

PARKOVÁNÍ 1. ZÁŘÍ 2021

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy ve středu 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

30. 8. 21

Složení tříd pro školní rok 2021/2022

  1. třída – 1. ročník, tř. uč. Mgr. Lenka Kalíková
  2. třída – 2. a 3. ročník, tř. uč. Mgr. Jana Odehnalová
  3. třída – 4. a 5. ročník, tř. uč. Mgr. Jindra Dubská Caháková
27. 8. 21

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Na základě ankety, která proběhla na konci minulého školního roku vyplynula změna zvonění. Graficky znázorněné výsledky si můžete prohlédnout zde .

Děti, které nebudou navštěvovat družinu, budou do školy vpouštěny od 7.15 h. Vyučování bude začínat v 7.30 h, časové rozložení hodin ve vyučování viz tabulka.

1. 7.30 – 8.15
2. 8.25 – 9.10
3. 9.30 – 10.15
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.30 – 13.15

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Ve školách proběhne na začátku září preventivní screeningové testování žáků. Žáci budou otestováni ve třech termínech – 1. září, 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků těchto testů bude Ministerstvo zdravotnictví rozhodovat o případném dalším testování ve školách. Testování nepodstupují žáci, kteří jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (nejdéle 180 dní od prvního pozitivního testu – nutno doložit lékařskou zprávou), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci budou ve společných prostorech školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest (chirurgická rouška). V případě, kdy jsou žáci usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusejí. Dospělé osoby musejí mít ve společných prostorách nasazený respirátor.

ORGANIZACE PRVNÍHO ZÁŘÍ

Prvního září bude zahájení výuky v 8.00 h, úprava zvonění je platná od druhého září.

2., 3., 4., 5. třída

V 8.00 h se žáci přivítají ve svých třídách, budou otestováni, rozdají si žákovské knížky, zapíší rozvrh hodin. Ukončení výuky bude po první hodině, tedy v 8.45 h. S sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky.

Obědy budou vydávány od 2. září. Prosím, překontrolujte si stav svých Scolarest účtů a případně včas zašlete platbu.

1. třída

Přivítání prvňáčků proběhne na prostranství před budovou školy, pro možnou nepřízeň počasí bude postaven “party stan”. Po slavnostním přivítání se naši noví žáci přesunou do své třídy za doprovodu jednoho zákonného zástupce (vybaveného ochranou dýchacích cest). Ve třídě budou děti otestovány za dozoru zákonných zástupců.

Školní družina

1. září bude školní družina v provozu od 7.15 h do 9.45 h. Od 2. září bude od 6.00 h do 15.20 h.

Mateřská škola

Doprovod nových dětí do MŠ je umožněn jen jednomu zákonnému zástupci vybaveného respirátorem. Školka bude fungovat od 7.20 h do 15.00 h. Pro MŠ strava zajištěna.

Na všechny se už moc těšíme!

4. 8. 21

Přihlášky ke stravování

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, byla vám na e-mail odeslána zpráva ohledně odevzdání přihlášky ke stravování. Prosím tedy, abyste přihlášky do školní jídelny, které jste obdrželi na červnové schůzce, vhodili do schránky školy nejpozději do pondělí 23. srpna. Přihlášku můžete taktéž podepsanou naskenovat a zaslat na zsamsliboteni­ce@gmail.com. Mnohokrát děkuji!

24. 6. 21

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH DNÍ

Příští týden se již nebude vyučovat dle rozvrhu. Budou probíhat třídnické práce doplněné různými aktivitami.
V pondělí si děti přinesou všechny učebnice ke kontrole a odevzdání (kromě žáků první třídy, ti si vše ponechají).
V úterý si děti naopak rozdají učebnice nové.
V obou dnech bude vyučování ukončeno následovně:
1., 2. třída – konec v 11.40 h.
3., 4. a 5. třída – konec ve 12.35 h.
Ve středu se v průběhu první hodiny rozdá dětem vysvědčení, poté proběhne poslední zvonění pro páťáky a hurá na prázdniny, nejpozději v 9.30 h děti odcházejí. Na tento den mají všichni odhlášené obědy.

24. 6. 21

Anketa - školní zvonění

Milí zákonní zástupci,
uvažujeme o změně zvonění, které by lépe navazovalo na ranní autobusová spojení a eliminovalo dlouhé čekání na vpuštění do školy (především v zimních měsících). Rádi bychom věděli, zda byste byli pro takovou změnu či nikoliv. Vyjádřete se tedy prostřednictvím následující ankety. Moc děkujeme!
"":https://doc­s.google.com/…A4Q/vi­ewform?…

22. 6. 21

Letní kemp

V termínu 16. – 20. srpna 2021 bude probíhat v prostorách školy příměstský tábor, který organizuje Centrum D8 o. p. s. Tento kemp je dotovaný z MŠMT. Jeho účelem je:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
  • podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

Příhlášku, kterou přinesly děti domů nebo ji naleznete ZDE, přineste co nejdříve, nejpozději do 30. června.

4. 6. 21

Výsledky zápisu do MŠ

ZDE najdete výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čí­sel.

Zobrazit i starší novinky