Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

16. 6. 20

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Vysvědčení rozdáme v úterý 30. 6. 2020. Vyučování skončí v 8.45. Školní družina do 9.45 hod. Ve dnech 29. 6. – 30. 6. nebudou obědy, protože ZŠ Terezín nevaří.
Zástupci žáků s domácí výukou si mohou vysvědčení vyzvednout přímo ve škole.

22. 5. 20

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE při nástupu do školy!!!

Jelikož potřebujeme vědět, kdy bude dítě odcházet domů, napište mu uvolňovací lístek, který bude obsahovat:
jméno a příjmení dítěte, celé datum, přesný odchod z budovy školy a podpis zákonného zástupce.

Každému žákovi, který má uhrazen poplatek ŠD do konce školního roku, bude vráceno 350 Kč (duben – červen 2020). Kdo ještě neuhradil poplatek za ŠD na 2. pol., zaplatí pouze 150 Kč.

Všechny kroužky a poradny nebudou provozovány.

V průběhu května až června vám budeme vracet část poplatku za zájmové kroužky.
Keramika 200 Kč
Ostatní kroužky 100 Kč

20. 5. 20

Stravování od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 bude zajištěno stravování pro žáky, kteří budou chodit do školy a stravovali se zde i dříve před mimořádnou situací.

18. 5. 20

V den nástupu přihlášených dětí do školy a školky 25. 5. 2020 nezapomeňte:

  • přinést vyplněné čestné prohlášenídatem 25. 5. 2020!
  • 2 roušky a sáček
11. 5. 20

Znovuotevření základní a mateřské školy 25. 5. 2020

Nejprve škola potřebuje zjistit počet žáků, kteří mají zájem zúčastnit se výuky ve škole. Školní provoz bude ve speciálním režimu a především pro ty, kteří mají problémy s výukou doma. Škola i školka budou začínat v 7.45 (bez ranní družiny!) Vyučovat se bude ve skupinách po max. 15 žácích, takže některé žáky musíme rozdělit. Výuka denně bude končit podle skupin:

  1. skup. (1. a 2. roč.) do 11.30
  2. skup. (3. roč. + doplnění ze 4. a 5. roč.) do 12.00
  3. skup. (část 4. a 5. roč.) do 12.30

Odpolední část – vzhledem k povinné izolaci skupin určeno pouze pro 1., 2. a 3. roč. do 15.30.
Školka končí v 15.00.

Závaznou přihlášku pro MŠ i ZŠ odeslat do 15. 5. 2020 elektronicky: ZDE

– nebo na e-mail školy: zslibotenice.pan­schab@seznam.cz

Při příchodu dětí do školy i školky 25. 5. 2020 odevzdáte čestné prohlášení: ke stažení ZDE

Info MŠMT – Provoz a hygiena: ,

Důležité hygienické a provozní informace MŠ Libotenice:ZDE

3. 4. 20

Zápis do MŠ Libotenice 2020-2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020–2021
Zápis do MŠ – 2020

KE STAŽENÍ:
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Čestné prohlášení o očkování

INFORMACE:
Očkovací kalendář
Kriteria přijetí do MŠ
Přidělení registračního čísla
Zápis do MŠ – INFO MŠMT

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
Rozhodnutí o přijetí do MŠ

17. 3. 20

DOMÁCÍ ÚKOLY

Průběžně aktualizované domácí úkoly a testy:
Test z přírodovědy (vesmír) – 5. ročník
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:

ZDE: Domácí úkoly do 3. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 4. 4. do 10. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 11. 4. do 17. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 18. 4. do 24. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 25. 4. do 1. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 2. 5. do 8. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 9. 5. do 15. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 16. 5. do 22. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 25. 5. do 29. 5. 2020

Do 7. 6. 2020
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová
Příloha AJ 3
Příloha AJ 4
Příloha AJ 5
Úkoly – Panschab

Do 14. 6. 2020
Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová

Do 19. 6. 2020
Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová

Do 28. 6. 2020
Dokončit veškeré učebnice a pracovní sešity.
30. 6. odevzdat učebnice (2. – 5. ročník)

Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková

PRO ZADANOU DOMÁCÍ VÝUKU VYUŽIJTE!!!:
1. Česká televize 2 spustila dopolední pořad Učí-telka – výuka s pedagogem pro první stupeň základní školy (1. – 5. ročník).
2. Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B.

3. Připomínáme, že:

  1. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
  2. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací: https://www.nns­.cz/blog/

4. K procvičování látky použijte:
http://www.ry­sava.websnadno­.cz/
https://skola­kov.eu/
https://www.nns­.cz/blog/ (je třeba se zaregistrovat)
http://www.ma­tyskova-matematika.cz/
https://www.jazyky-online.info/deti/

https://www.u­mimeanglicky.cz/
https://www.on­linecviceni.cz/…l_to­pics.php

https://www.u­mimematiku.cz/
https://www.hel­pforenglish.cz/…-zacatecniky
https://www.pra­vopisne.cz/
https://edu.ces­katelevize.cz/

16. 3. 20

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ NA DÍTĚ

Pro žádosti na ošetřování dítěte
volejte na číslo 416 848 060 nebo 608 717 310.

10. 3. 20

UZAVŘENÍ ŠKOLY!

Z nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 uzavírají školy v České republice z důvodu nepříznivé situace ohledně šíření koronaviru. Škola bude uzavřena až do odvolání. Obědy odhlášeny. Termín opětovného otevření školy sledujte na našich webových stránkách a ve veřejnoprávních médiích.

9. 3. 20

KORONAVIRUS

Veškeré informace týkající se koronaviru vzhledem k provozu škol a cestování do ciziny najdete pod tímto odkazem: http://www.msmt­.cz/…e-koronaviru

Zobrazit i starší novinky