Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

1. 7. 22

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MŠ A ZŠ - 8. 7. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 8. července 2022
Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2
Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplňuje se ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (його завершують восени в дитячому садку)

 2. vízový doklad dítěte

  документ дитини, в якому є віза

 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями:
Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 1. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 2. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které má v ZŠ a MŠ Libotenice sourozence a do 31. 8. 2022 dovrší tří let.
 4. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let.
 5. Ostatní trvale bytem v Libotenicích.
 6. Ostatní.

Прийом відбуватиметься за пріоритетними групами у такому порядку:

 1. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться п'ять років і постійно проживає в квартирі в Ліботеніце.
 2. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться три роки та постійно проживає в квартирі в Ліботеніце.
 3. Дитина, яка має братів і сестер у ZŠ і дитячому садку Libotenice і їй виповниться три роки до 31 серпня 2022 року.
 4. Дитина, якій не пізніше 31 серпня 2022 року виповниться п'ять років.
 5. Інші постійно з квартирою в Ліботеницях.
 6. Інші.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 8. 7. 2022 9.00 – 15.00 h
Místo zápisu / Місце запису: Libotenice 58
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 7
Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (osobně ve spádové základní škole)

  заяву про зарахування дитини до початкової школи (особисто у відповідній школі)

 2. vízový doklad dítěte

  документ дитини, в якому є віза

 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

  документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.
Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Standardní zápis pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Перевага надається дітям, які постійно проживають у зоні відвідування ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Стандартна реєстрація на 2022/2023 навчальний рік поширюється на дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року.

28. 6. 22

Organizace posledního dne (čt, 30. 6.)

 • vyučování bude ukončeno v 8.15 h (po rozdání vysvědčení proběhne cca kolem 8.00 h slavnostní poslední zvonění pro páťáky)
 • provoz školní družiny je do 9.30 h (autobus jede v 9.46 h)
31. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

19. 5. 22

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZŠ

Dokument s výsledky si můžete otevřít ZDE

20. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat za osobní účasti
10. května 2022.

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ dostanete, případně si ji stáhněte ZDE.

K ZÁPISU S SEBOU VEZMĚTE:

 • Kopii rodného listu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení je možné doložit na formuláři, který si stáhnete ZDE

Vzhledem k omezenému počtu míst v MŠ, jsou dána následující kritéria. Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 1. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 2. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které má v ZŠ a MŠ Libotenice sourozence a do 31. 8. 2022 dovrší tří let.
 4. Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2022 dovrší pěti let.
 5. Ostatní trvale bytem v Libotenicích.
 6. Ostatní.

V případě, že v rámci prioritních skupin bude více zájemců, než je volných míst, výběr proběhne losem.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do MŠ pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

5. 4. 22

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2022/2023

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat prezenční formou za osobní účasti dětí s elektronickým přihlášením.

Termín zápisu je: 27. a 28. dubna 2022 od 14.00 h do 18.00 h.

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU

První část zápisu proběhne elektronicky, jde o přihlášku k zápisu, která bude zpřístupněna od 4.dubna 2022 na tomto odkaze: "":https://apli­kace.skolaonli­ne.cz/…ihlaska­.aspx?…

Po úspěšném přihlášení, obdržíte zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli. Součástí této zprávy bude Vaše registrační číslo, pod kterým budete po celý průběh zápisu evidováni a díky němuž následně zjistíte výsledky zápisu. Dále je ve zprávě odkaz na žádost o přijetí i odkaz na žádost o odklad povinné školní docházky. Postupujte dle pokynů v e-mailu. Připomínáme, že žádost o přijetí je třeba podepsat oběma zákonnými zástupci.

Budete-li mít potíže s vyplněním elektronických formulářů, můžeme tak učinit společně na místě. Počítejte však s tím, že se doba přijímacího pohovoru protáhne a je v takovém případě nutná přítomnost obou zákonných zástupců.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte žádost, která vám byla doručena na e-mail a společně s rodným listem dítěte přineste k zápisu.

Žádost o odklad školní docházky

Žádáte-li o odklad školní docházky, pak k zápisu doneste:

 • vyplněnou Žádost o přijetí
 • vyplněnou Žádost o odklad
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (PPP, SPC)
 • kopii doporučení lékaře či klinického psychologa k odkladu školní docházky

Doporučení poradenského zařízení a lékaře je možné doložit v co nejkratší možné době i po zápisu.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme na tel.: 416 848 060. Volejte v pracovních dnech v časovém rozmezí 12.30 – 15.00 h.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V pří­padě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou.

Kapacita budoucí první třídy je max. 25 žáků.

Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).

Standardní zápis pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE

Zvláštní zápis do první třídy pro cizince se bude konat v termínech od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 po předchozí domluvě.

TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!

4. 10. 21

5. 10. 2021 - POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍ PŘÍRODY

Z důvodu odstávky elektřiny není možné v úterý 5. října zajistit běžný provoz školy, nebude funkční světlo, teplo, teplá voda ani zvonek. Školní družina nebude v provozu. Vzhledem k tomu, že není možný výdej obědů, je na tento den pro celou školu strava odhlášena. Pro třídy je zajištěn náhradní program v bezprostředním okolí školy. Vzdělávání a hry v přírodě budou zakončené malou symbolickou porcí polévky vařené v kotlíku na ohni.

Sraz: 7.15 – 7.30 h ve škole (na školní zahradě)

Konec akce: 12.55 h

S sebou: pevnou (pokud možno nepromokavou) obuv, teplé sportovní oblečení (ráno bývá už dost chladno), dostatek pití a pořádnou svačinu (polévka bude opravdu jen na chuť), malou misku či ešus na polévku a hlavně dobrou náladu.

Po ukončení akce bude nad dětmi vykonán dohled na školní zahradě, nejdéle však do 14.00 h. Prosím, abyste svým dětem napsali lísteček v následujícím znění: “Můj syn/má dcera _____(jméno) může po ukončení akce samostatně odejít.”, případně “Můj syn/má dcera _____ (jméno) odejde v doprovodu v ____ (dopište čas)”. Každé dítě bude mít tedy napsán lístek, kde bude celé datum a váš podpis. Ještě jednou upozorňuji, že ve škole nebude funkční zvonek, proto v případě potřeby volejte na tel.: 416848060.

31. 8. 21

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2021

ZDE se seznamte s novým školním řádem platným od 1. září 2021. K nahlédnutí taktéž v papírové podobě ve škole.

31. 8. 21

PARKOVÁNÍ 1. ZÁŘÍ 2021

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy ve středu 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

30. 8. 21

Složení tříd pro školní rok 2021/2022

 1. třída – 1. ročník, tř. uč. Mgr. Lenka Kalíková
 2. třída – 2. a 3. ročník, tř. uč. Mgr. Jana Odehnalová
 3. třída – 4. a 5. ročník, tř. uč. Mgr. Jindra Dubská Caháková
27. 8. 21

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Na základě ankety, která proběhla na konci minulého školního roku vyplynula změna zvonění. Graficky znázorněné výsledky si můžete prohlédnout zde .

Děti, které nebudou navštěvovat družinu, budou do školy vpouštěny od 7.15 h. Vyučování bude začínat v 7.30 h, časové rozložení hodin ve vyučování viz tabulka.

1. 7.30 – 8.15
2. 8.25 – 9.10
3. 9.30 – 10.15
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.30 – 13.15

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Ve školách proběhne na začátku září preventivní screeningové testování žáků. Žáci budou otestováni ve třech termínech – 1. září, 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků těchto testů bude Ministerstvo zdravotnictví rozhodovat o případném dalším testování ve školách. Testování nepodstupují žáci, kteří jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (nejdéle 180 dní od prvního pozitivního testu – nutno doložit lékařskou zprávou), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci budou ve společných prostorech školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest (chirurgická rouška). V případě, kdy jsou žáci usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusejí. Dospělé osoby musejí mít ve společných prostorách nasazený respirátor.

ORGANIZACE PRVNÍHO ZÁŘÍ

Prvního září bude zahájení výuky v 8.00 h, úprava zvonění je platná od druhého září.

2., 3., 4., 5. třída

V 8.00 h se žáci přivítají ve svých třídách, budou otestováni, rozdají si žákovské knížky, zapíší rozvrh hodin. Ukončení výuky bude po první hodině, tedy v 8.45 h. S sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky.

Obědy budou vydávány od 2. září. Prosím, překontrolujte si stav svých Scolarest účtů a případně včas zašlete platbu.

1. třída

Přivítání prvňáčků proběhne na prostranství před budovou školy, pro možnou nepřízeň počasí bude postaven “party stan”. Po slavnostním přivítání se naši noví žáci přesunou do své třídy za doprovodu jednoho zákonného zástupce (vybaveného ochranou dýchacích cest). Ve třídě budou děti otestovány za dozoru zákonných zástupců.

Školní družina

1. září bude školní družina v provozu od 7.15 h do 9.45 h. Od 2. září bude od 6.00 h do 15.20 h.

Mateřská škola

Doprovod nových dětí do MŠ je umožněn jen jednomu zákonnému zástupci vybaveného respirátorem. Školka bude fungovat od 7.20 h do 15.00 h. Pro MŠ strava zajištěna.

Na všechny se už moc těšíme!

4. 8. 21

Přihlášky ke stravování

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, byla vám na e-mail odeslána zpráva ohledně odevzdání přihlášky ke stravování. Prosím tedy, abyste přihlášky do školní jídelny, které jste obdrželi na červnové schůzce, vhodili do schránky školy nejpozději do pondělí 23. srpna. Přihlášku můžete taktéž podepsanou naskenovat a zaslat na zsamsliboteni­ce@gmail.com. Mnohokrát děkuji!

24. 6. 21

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH DNÍ

Příští týden se již nebude vyučovat dle rozvrhu. Budou probíhat třídnické práce doplněné různými aktivitami.
V pondělí si děti přinesou všechny učebnice ke kontrole a odevzdání (kromě žáků první třídy, ti si vše ponechají).
V úterý si děti naopak rozdají učebnice nové.
V obou dnech bude vyučování ukončeno následovně:
1., 2. třída – konec v 11.40 h.
3., 4. a 5. třída – konec ve 12.35 h.
Ve středu se v průběhu první hodiny rozdá dětem vysvědčení, poté proběhne poslední zvonění pro páťáky a hurá na prázdniny, nejpozději v 9.30 h děti odcházejí. Na tento den mají všichni odhlášené obědy.

24. 6. 21

Anketa - školní zvonění

Milí zákonní zástupci,
uvažujeme o změně zvonění, které by lépe navazovalo na ranní autobusová spojení a eliminovalo dlouhé čekání na vpuštění do školy (především v zimních měsících). Rádi bychom věděli, zda byste byli pro takovou změnu či nikoliv. Vyjádřete se tedy prostřednictvím následující ankety. Moc děkujeme!
"":https://doc­s.google.com/…A4Q/vi­ewform?…

22. 6. 21

Letní kemp

V termínu 16. – 20. srpna 2021 bude probíhat v prostorách školy příměstský tábor, který organizuje Centrum D8 o. p. s. Tento kemp je dotovaný z MŠMT. Jeho účelem je:

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
 • podpořit návyky zdravého životního stylu,
 • podpořit pohybové aktivity dětí.

Příhlášku, kterou přinesly děti domů nebo ji naleznete ZDE, přineste co nejdříve, nejpozději do 30. června.

4. 6. 21

Výsledky zápisu do MŠ

ZDE najdete výsledky zápisu do mateřské školy na školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čí­sel.

21. 5. 21

Výsledky zápisu do ZŠ

ZDE najdete výsledky zápisu do základní školy na školní rok 2021/2022 dle přidělených registračních čí­sel.

14. 5. 21

ŠD

Od příštího týdne se provoz školní družiny opětovně vrací do jednoho oddělení. Úterý až pátek je provoz školní družiny od 6.00 h. Odpolední školní družina končí v 15.00 h. Každé pondělí i nadále zůstává „testovacím“ dnem a příchod do školy je zachován dle rozpisu.

3. 5. 21

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Plakát k zápisu do MŠ
Milí rodiče, zákonní zástupci,

zápis se bude konat distanční formou bez osobní účasti dětí. Přijímání žádostí o přijetí do MŠ bude probíhat v termínu 2. – 16. května 2021.

Přihlášku ke vzdělávání v MŠ naleznete ZDE.

Žádost včetně příloh doručte jedním z následujících způsobů:

 • Vhozením v obálce do schránky školy.
 • Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, p. o., Libotenice 58, 412 01 Litoměřice.
 • Zasláním naskenovaných dokumentů na e-mail: zsamsliboteni­ce@gmail.com

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

 • Kopie rodného listu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání; možný formulář naleznete ZDE)
 • Čestné prohlášení k očkování dítěte (formulář naleznete ZDE)

Vzhledem k omezenému počtu míst v MŠ, jsou dána následující kritéria. Přijímání bude probíhat dle prioritních skupin v následujícím pořadí:

 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší pěti let a je trvale bytem v Libotenicích.
 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší pěti let.
 • Dítě, které nejdéle do 31. 8. 2021 dovrší tří let a je trvale bytem v Libotenicích.
 • Ostatní.

V případě, že v rámci prioritních skupin bude více zájemců, než je volných míst, výběr proběhne losem.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. 

8. 4. 21

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY – 12. DUBNA 2021

V pondělí 12. 4. se vrací do lavic všichni žáci naší školy.
Dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek bude probíhat testování antigenními testy (viz níže).
Děti budou po celou dobu pobytu ve škole mít povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.
Tyto dvě skutečnosti – test a rouška jsou podmínkou pro vpuštění žáka do školy.

TESTOVÁNÍ

Veškeré informace, které by vás mohly v souvislosti s testováním zajímat, najdete na "":https://tes­tovani.edu.cz/pro-rodice.

Organizace testování v týdnu 12. – 16. 4.

Testování bude probíhat v pondělí 12. a ve čtvrtek 15. 4. v budově kulturního domu v Libotenicích, na místo se dostavte dle následujícího rozpisu:

1. třída 6.55 – 7.00 h

3., 4. třída 7.25 – 7.30 h

2., 5. třída 7. 55 – 8.00 h

Je opravdu nezbytné dodržet stanovený čas. Vzhledem k této skutečnosti nebude v pondělí a ve čtvrtek možnost využít ranní družinu.

Testování se nemusí zúčastnit ti žáci, kteří mají potvrzení od lékaře, že nejdéle před 90 dny absolvovali pozitivní test na onemocnění Covid-19. Tuto skutečnost ohlaste předem třídnímu učiteli, dítě s potvrzením může přijít do školy mezi 7.45 a 7.55.

Při testování 1., 2. a 3. třídy mohou být přítomni zákonní zástupci. Velmi bychom ocenili, kdybyste se na průběh přišli podívat v prvním týdnu, abychom v dalších týdnech mohli testování přesunout do budovy školy.

K testování, ani do školy nemohou být vpuštěny děti, které vykazují známky infekčního onemocnění – zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu, ucpaný nos či bolest hlavy. V případě, že takové projevy žák vykazuje, budeme vám volat, abyste si jej vyzvedli. Do doby vyzvednutí bude žák v izolační místnosti.

V případě, že dítěti vyjde pozitivní výsledek testu, je nezbytné, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli, telefonicky kontaktovali svého dětského lékaře a objednali se tak na potvrzující PCR test. Jestliže bude pozitivní test v pondělí, týká se to pouze pozitivně testovaného žáka, v případě, že pozitivní test vyjde žákovi ve čtvrtek, jde okamžitě celá třída do karantény a čeká se na výsledky potvrzujícího PCR testu. Počítejte, prosím, s tím, že vám můžeme kdykoliv volat a vy si budete muset své dítě vyzvednout.

V případě, že dítě nebude přítomno v den testování, bude otestované při svém příchodu do školy. Z organizačních důvodů bychom vás však chtěli velmi požádat – pokud by např. z důvodu návštěvy lékaře mělo přijít dítě do školy v pondělí nebo ve čtvrtek v jiný čas než v čas testovací, nechte jej v tento den doma, je-li to možné.

OBĚDY

Oběd v pondělí dostanou ty děti, které mají nejpozději v pátek 9. dubna připsanou platbu u firmy Scolarest. Všichni, kteří mají platbu zaslanou, budou mít obědy automaticky přihlášené – pokud tedy oběd nechcete, musíte si jej odhlásit.

ORGANIZAČNĚ

Odpolední školní družina bude probíhat v učebnách, aby byla zachována homogenita skupin. Využívejte ji opět, velmi prosím, jen v nejnutnějších případech.

V úterý, ve středu a v pátek bude provoz ranní družiny od 6.30 h. Děti tento čas opět stráví ve třídách, dohled bude na chodbách. Děti, které nepůjdou do družiny, přicházejí do školy následovně: 1. tř. 7.40 – 7.45 h, 3. a 4. tř. 7.45 – 7.50, 2. a 5. tř. 7.50 – 7.55.

29. 3. 21

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 2021/2022

Milí rodiče, zákonní zástupci,
zápis se bude konat distanční formou bez osobní účasti dětí.
PŘIHLÁŠENÍ K ZÁPISU
První část zápisu proběhne elektronicky, jde o přihlášku k zápisu, která bude zpřístupněna od 19. dubna 2021 na tomto odkaze: "":https://apli­kace.skolaonli­ne.cz/…ihlaska­.aspx?…
Po úspěšném přihlášení, obdržíte zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli. Součástí této zprávy bude Vaše registrační číslo, pod kterým zjistíte výsledky zápisu, dále odkaz na žádost o přijetí i odkaz na žádost o odklad povinné školní docházky. Dále postupujte dle pokynů v e-mailu. Připomínáme, že žádost o přijetí je třeba podepsat oběma zákonnými zástupci.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Kompletní žádost o přijetí bude obsahovat:
• elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí
• kopii rodného listu dítěte
• dítětem vyplněný pracovní list

Pracovní list si stáhněte zde: pracovní list Není třeba tisknout barevně. Dětem úkoly přečtěte a nechte je, ať je vypracují.
Žádost o odklad školní docházky
Žádáte-li o odklad školní docházky, pak tato žádost bude obsahovat:
• elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí
• elektronicky vyplněnou žádost o odklad
• kopii rodného listu dítěte
• kopii doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky (PPP, SPC)
• kopii doporučení lékaře či klinického psychologa k odkladu školní docházky

Pokud ještě nemáte poslední dvě uvedené zprávy a nezískáte je do 30. 4., pak žádost odešlete bez nich a doložte je v co nejkratší možné době.
Rodičům, kteří si nebudou vědět rady, rádi, pomůžeme na tel.: 416 848 060. Volejte v pracovních dnech v časovém rozmezí 12.00 – 15.00 h.
DORUČENÍ ŽÁDOSTI
Kompletní Žádosti doručte nejdéle do 30. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 • Vhozením v obálce do schránky školy.
 • Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Libotenice, p. o., Libotenice 58, 412 01 Litoměřice.
 • Zasláním naskenovaných dokumentů na e-mail: zsamsliboteni­ce@gmail.com

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy do 30 dní po ukončení zápisu. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách a na úřední desce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou.
Kapacita budoucí první třídy je max. 25 žáků.
Přednostně jsou přijímány děti trvale pobytem ve spádové oblasti ZŠ Libotenice (Libotenice, Oleško, Hrobce, Rohatce, Židovice).
Standardní zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

23. 3. 21

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Nejrůznější otázky týkající se zápisu a organizace výuky na naší škole rádi zodpovíme na on-line informační schůzce, která proběhne v úterý 30. března od 15.00 h přes aplikaci Zoom.
Pro získání přístupových údajů nás kontaktujte na rs.libotenice@g­mail.com.

19. 3. 21

Zápis do 1. třídy 2021/2022

19. – 30. dubna 2021

Zápis bude probíhat bez osobní účasti dětí, proběhne pouze tzv. formální část, a to distančně – elektronicky.
Odkaz k elektronickému zápisu, stejně jako další potřebné dokumenty, tiskopisy a bližší informace najdete na webových a facebookových stránkách školy od 1. dubna 2021.

12. 3. 21

ZMĚNA ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 1. dubna dochází ke změně školní jídelny. Veškeré bližší informace Vám poskytneme co nejdříve, avšak rádi bychom vás upozornili, abyste této skutečnosti přizpůsobili své platby jídelně Terezín.

28. 2. 21

27. 2. - 21. 3. 2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Na základě krizového opatření vlády ČR se na období 27. 2. – 21. 3. zakazuje osobní přítomnost všech dětí v mateřské i základní škole.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). Kontakty na školy k tomuto určené hejtmanem Ústeckého kraje naleznete ZDE.
Aktuální informace ohledně ošetřovného naleznete na https://www.cssz­.cz/web/cz/ak­tualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V našem případě po jarních prázdninách od 8. 3. bude tedy vzdělávání poskytováno distančním způsobem všem dětem a žákům naší školy. Konkrétní informace vám budou zaslány koncem tohoto týdne.

11. 2. 21

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY

Vážení a milí rodiče,

k dnešnímu dni byla karanténní opatření rozšířena na celou školu, a to do 15. února včetně. Na dobu platných karanténních opatření je možné čerpat OČR. Žáci první i druhé třídy – tedy první, druhý a pátý ročník se vracejí do školy v úterý 16. února.

Provoz mateřské školy je z důvodu pracovní neschopnosti pedagogů po domluvě se zřizovatelem na období 16. – 19. února přerušen. O dalším vývoji budou rodiče obeznámeni v průběhu příštího týdne.

Prosím, dodržujte vyhlášená karanténní opatření – “*pedagogičtí pracovníci a žáci účastníka řízení

a/ jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,

b/sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny*.” Nedovolte další řetězení karantén. Děkujeme.

5. 2. 21

MIMOŘÁDNÁ SITUACE V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení a milí rodiče,

pro mateřskou školu je na období 8. – 12. února 2021 vyhlášena karanténa. Prosím, dodržujte všichni veškerá vládní opatření a sledujte svůj zdravotní stav. V případě potíží bezodkladně kontaktujte své ošetřující lékaře.

Z důvodu nařízení karanténních opatření, které značně zasáhlo i zaměstnance školy, jsem jako ředitelka po domluvě se zřizovatelem požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o změnu organizace školního roku podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. To znamená:

V případě 2. třídy – tj. pro druhý a pátý ročník, dochází k uzavření školy. V období příštího týdne, 8. 2. – 12. 2., budou tedy žáci doma, k distanční výuce nedochází. Odhlašte si, prosím, obědy.

V případě 1. třídy – žáci prvního ročníku pokračují v prezenční výuce. Dochází však k omezení dalšího provozu, především pak školní družiny. Škola bude přístupná od 7.00 h. Vzhledem k mimořádnosti situace žádáme, aby děti byly ve škole pouze po dobu výuky. Nebude-li to z vaší strany možné jinak, do 14.00 h bude zajištěn případný dohled.

V případě nejasností či dotazů, mne kontaktujte e-mailem rs.libotenice@g­mail.com. Všem děkujeme za pochopení.

30. 12. 20

Informace k výuce od 4. ledna 2021:

• 3., 4. ročník zůstává doma na distanční výuce (rozvrh a bližší informace podá třídní učitelka).
• 1., 2. a 5. ročník nastupuje prezenční výuku do školy (předměty v rozvrhu budou upravovány, rozsah denních vyučovacích hodin zůstává nezměněn).
• Provoz mateřské školy je nepřerušen, beze změn.
• Provoz školní družiny je od 6.30 h do 15.00 h, žáci z různých tříd se však nesmí setkávat, poběží tedy opět dvě oddělení – prosíme však o co nejvčasnější vyzvedávání dětí.
• Připomínáme, že stálou školní výbavou jsou čisté roušky a z preventivních důvodů budeme pokračovat i v častém větrání – prosím, ať chodí děti do školy teple oblečené.

16. 11. 20

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Ve středu 18. 11. se k prezenční výuce do naší školy vracejí žáci 1., 2. a 5. ročníku (viz zaslané pokyny).

Žáci 3. a 4. ročníku zůstávají prozatím na distanční výuce.

Po celou dobu pobytu v budově je povinnost nosit roušku. Žáci v jedné přijdou a budou mít další dvě náhradní pro výměnu během dne.

Vzhledem k povinnosti zachování homogenity skupin je značně omezen provoz školní družiny. Prosím všechny, aby pobyt ve škole mimo vyučování využívali jen ve skutečně nutných případech. Ve družině nebude probíhat běžná činnost. Ranní provoz je od 7.00 h, odpolední provoz končí v 15.00 h.

Žáci, kteří nebudou využívat provoz družiny, přijdou do školy v následujících časech:

1. třída: 7.40 – 7.45 h

2. a 5. třída: 7.50 – 7.55 h

Prosím o maximální dodržování všech nastavených pravidel. Aby škola mohla fungovat v běžném provozu je skutečně nutné maximální omezení sociálních kontaktů i v rodinách.

16. 11. 20

DOBROVOLNÍCI

Sháníme dobrovolníky z pedagogických fakult a středních pedagogických škol na pomoc se zajištěním provozu školy. Zájemci, prosím, pište na e-mail: rs.libotenice@g­mail.com nebo na tel.: 724705777, kde vám sdělím bližší informace. Děkuji.

23. 10. 20

Milí rodiče,

chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci při distanční výuce v uplynulých dnech. Doba a situace kolem nás není lehká, o to více si vážím Vašeho odhodlání a pozitivismu, který se snažíte dětem předávat. Je báječné vidět, jak se snaží všichni táhnout za jeden provaz… Než však Vám a Vašim dětem popřeji krásné a klidné podzimní prázdniny, dovolte mi ještě několik řádků, nepouštějme ten provaz a táhněme jej dál…

V posledních dnech se u mnohých z nás objevuje nedůvěra, nejistota a zmatek, které vycházejí z chaotické vládní komunikace. Podíváme-li se na situaci však vlastníma očima, asi nám dochází, že dosavadní průběh nebyl dobře uchopen… Proto bych chtěla požádat nejen ty, na kterých mi záleží, všechny blízké a kolegy, ale i žáky naší školy, jejich rodiče a širokou veřejnost – vezměte osud do vlastních rukou.

Budujme svou imunitu, sportujme, přiměřeně pracujme, ale i dost odpočívejme. Vyžeňme nudu. To vše dělejme s mírou. Není to lehké, ale jezme přírodní stravu bohatou na vitamíny, zkrátka snažme se pro své tělo dělat to nejlepší. Pokusme se i nadále udržovat pozitivní mysl a šiřme úsměvy. Zároveň, dodržujme opatření, byť k nim máme nedůvěru. Mysleme na to, že to vše činíme nejen pro sebe, ale i pro lidi našim srdcím milým a pro ty, kteří si nemohou vybrat a v aktuální situaci dělají do absolutního vyčerpání. Smiřme se zkrátka s tím, že se nějakou dobu budeme prostě muset omezit. Ale stojí to za to. Věřte mi. Vím, že nejsme sobci.

Prognózy nám bohužel nenapovídají o moc lepší zítřky, alespoň prozatím. Něco s tím udělat však můžeme jen my.

Vidím také, že distanční výuka potrvá pravděpodobně déle, než bych si přála. Jako ředitelka školy však slibuji, že budu dělat vše pro to, abychom systém výuky i nadále ladili tak, aby byl prospěšný, přínosný, aby byl zvladatelný a přiměřený.

Držím nám všem pěsti a přeji pevné zdraví. Překonali jsme mnoho krizí, zvládli jsme první vlnu na jaře, zvládneme i tuto na podzim. Věřím nám…věřte i vy. A děkuji Vám všem za veškerou vámi vydanou energii! Ať nám neubývá…

Eva Kozelková

13. 10. 20

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 10. 2020

Vážení a milí rodiče,
dovolte, abych shrnula několik stěžejních informací k distanční výuce, která bude započatá zítra. Jsme si vědomi náročnosti situace pro všechny strany, proto se, prosím, ničeho neděste. V případě individuálních komplikací hlavně komunikujte – domlouvejte se s vyučujícími. Každá situace je řešitelná.
Vezměte však také na vědomí, že účast na distanční výuce je zákonně povinná. Žáci tak budou i v rámci distančního vzdělávání hodnoceni – známkováni. Budeme kombinovat offline prvky výuky s těmi online. Prostřednictvím skupin na WhatsAppu či e-mailem vždy obdržíte instrukce a úkoly na určené časové období. Odevzdávání těchto úkolů bude probíhat opět pomocí e-mailu či soukromě přes WhatsApp. Veškeré zadané práce musí být v řádném termínu odevzdány. Účast na online výuce je taktéž povinná. V případě, že se Vaše dítě online výuky zúčastnit nemůže (ať už jdete k lékaři, nemůžete v daném čase poskytnout techniku či máte jiný důvod), musí být tato hodina řádně omluvena u dotyčného vyučujícího. V tomto týdnu proběhne jen minimum online hodin, tuto informaci obdržíte od konkrétního vyučujícího (Mgr. Kozelková, Mgr. Bastlová). Na příští týden vám bude v průběhu neděle zaslán rozvrh, kde uvidíte, která třída v který čas má být připojena online. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se neváhejte na mne obrátit (rs.libotenice@g­mail.com, 724705777).
Od zítřejšího dne je taktéž možné čerpat ošetřovné na děti ve výši 60 %. Ovšem pozor, ošetřovné je možné čerpat pouze pro období nařízené distanční výuky, tedy od 14. 10. – 23. 10. V týdnu od 26. 10. – 30. 10. je vyhlášeno přerušení provozu školských zařízení, na to navazuje svátek 28. 10. a tradiční podzimní prázdniny. V tomto čase nebude probíhat online výuka a nebude možné pobírat ošetřovné.
Zde bych Vás také všechny ráda požádala o maximální dodržování vládních opatření, jelikož jen tak můžeme zajistit, že se nám děti vrátí opět zpátky do lavic onoho 2. 11. 2020. A to je náš cíl! Opatrujte se a udržujte pozitivní mysl. Jsme v tom společně.
S poděkováním za spolupráci a pochopení
za celý tým ZŠ a MŠ Libotenice, Eva Kozelková.

13. 10. 20

OZNÁMENÍ

Na základě vládních opatření je od zítřka 14. 10. přerušena prezenční výuka na všech školách. Děti budou do 23. 10. vzdělávány distančně, pak následuje týden podzimních prázdnin a v pondělí 2. 11. se na ně budeme opět těšit ve školních lavicích. Bližší informace budou podány během dne.

Provoz mateřské školy bychom rádi zachovali nepřerušený, jsme však mj. vázáni na terezínskou školní jídelnu. Ta ještě nevydala oficiální stanovisko, avšak bohužel to vypadá, že nám celodenní stravu nezajistí. Vzhledem k malému počtu dětí jsou komplikovaná i různá náhradní řešení. Přáli bychom si Vám však maximálně vyjít vstříc a být nápomocni, proto Vás tímto žádám o informaci, zda byste byli ochotni dětem chystat do školky svačinu na celý den. Informaci můžete napsat na e-mail rs.libotenice@g­mail.com či na tel.: 724 705 777. Mnohokrát děkuji za spolupráci! Přeji mnoho sil a zdraví všem!

23. 9. 20

Pátek 25. 9. 2020 - ředitelské volno

Vážení a milí rodiče,
v souvislosti s doporučením pana ministra zdravotnictví vyhlašujeme na pátek 25. září 2020 ředitelské volno pro ZŠ i MŠ.
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě dlouhých diskuzí. Jedním z nejdůležitějších aspektů je bohužel fakt, že se litoměřický okres nachází od včera (22. 9. 2020) v tzv. „oranžovém semaforu“, což podléhá dalším doporučením vycházejícím z manuálu MŠMT. Tento den tak věnujeme na řádné školení a přípravu zaměstnanců na případnou možnost distanční výuky.

22. 9. 20

Dotazník pro rodiče

Milí rodiče,
na níže uvedeném odkaze najdete krátký dotazník, jehož pomocí chceme zmapovat technické vybavení a možnosti dětí v případě přechodu na distanční výuku. Tento dotazník bude zítra po dětech poslán i v papírové podobě. Pokud jej však vyplníte online, již není třeba jeho opětovné vyplnění. Dotazník je anonymní, je však určen výhradně rodičům žáků školy. Mnohokrát všem děkuji!
"":https://doc­s.google.com/…A­Og/viewform?…

16. 9. 20

Vážení rodiče,
žádám Vás v těchto dnech o porozumění, snažíme se maximálně zajistit chod školy. Vzhledem k několika pracovním neschopnostem přibíráme do týmu slečnu Kateřinu Kalíkovou, studentku UJEP.
Závěr týdne již proběhne dle rozvrhu. Jen drobné změny mohou nastat ještě v pátek. Od pondělí je zajištěn běžný provoz. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se obracejte na e-mail rs.libotenice@g­mail.com. Děkuji za pochopení.

15. 9. 20

SPORTOVNÍ DEN - 16. 9.

Vážení rodiče,
zítra se koná sportovní den aneb „mezi hřištěm a lesem“. Děti si místo aktovek s učením vezmou batůžky se svačinou a pitím. Vzhledem k aktivitám v terénu doporučujeme taktéž sportovní oblečení, má být opět hezky, teplo.

14. 9. 20

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 9. 2020

Vážení rodiče,
z personálních důvodů jsme nuceni na zítra 15. 9. 2020 vyhlásit MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO. Od středy předpokládáme běžný provoz, pravděpodobně však nastanou dílčí organizační změny (rozvrh, organizace výuky, apod.). Aktuality, prosím, sledujte na webových a facebookových stránkách školy. Ředitelské volno se NEVZTAHUJE na MŠ.
Děkujeme za pochopení.

9. 9. 20

ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Milí rodiče,
s účinností od zítra (10. září 2020) jsou ve vnitřních prostorách školy povinné roušky pro zaměstnance i žáky školy. Prosím zajistěte, aby měly děti k dispozici vždy alespoň dvě čisté roušky v pytlíku (doporučuji mít pytlík i na použité roušky). Organizace výuky bude upravena, část výuky budou žáci trávit venku. Pokud máte možnost, bylo by tedy vhodné, aby si děti do školy donesly něco, na čem mohou venku sedět (deka, karimatka, ručník, apod.). Také Vás ještě jednou moc žádáme, abyste děti se zdravotními obtížemi do školy neposílali a abyste nám nevstupovali do budovy. Sledujte aktuální informace na webových stránkách či na Facebooku školy. Děkujeme za pochopení. Držme si palce, ať zůstaneme v klasickém provozu.

31. 8. 20

Stránky jsou v rekonstrukci, některé informace mohou být zastaralé.

31. 8. 20

Aktuální situace v souvislosti s Covid-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT platí pro pohyb ve škole následující pravidla:

• Pro zákonné zástupce a osoby, které nejsou ani žáky ani zaměstnanci školy platí, že maximálně omezí vstup do budovy. Vždy se ohlásí zvonkem a pro vstup do školy, je-li to nezbytně nutné, vyčkají povolení zaměstnance školy. Do budovy vstupují vždy s rouškou a bezprostředně po vstupu si vydezinfikují ruce. Při pohybu v budově dbají pokynů zaměstnanců školy.

• Žáci a děti si bezprostředně po vstupu do školy vydezinfikují či umyjí ruce, totéž provedou po vstupu do třídy. Žáci a děti budou učiteli podrobně informování o pravidlech pohybu ve škole.

• Žáci i děti budou mít vždy s sebou 2 čisté roušky v sáčku pro případ mimořádné situace.

• Do školy nemohou být vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění, a to ani v případě dětí. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Pokud se tedy u dítěte projeví takové příznaky (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.), pak je nutné v co nejkratším čase dítě předat zákonnému zástupci, který informuje praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu. Jestliže u dítěte příznaky jako rýma a kašel přetrvávají a jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Takové potvrzení je třeba škole předložit.

• Žáci přihlášeni do ŠD budou do budovy vpuštěni dle uvedených příchodů, ostatní žáci budou vpuštěni v 7.45 h.

• Nejen těmito kroky se snažíme o maximální kvalitu výuky, která by byla značně ohrožena v případě řešení pozitivně testované osoby na škole. Proto Vás všechny moc žádáme o pochopení a spolupráci.

V případě potřeby se na nás můžete obrátit na nových kontaktních údajích (staré budou ještě také nějakou dobu funkční):
zsamsliboteni­ce@gmail.com
rs.libotenice@g­mail.com
416 848 060 (tel. zůstává nezměněn)

27. 8. 20

PARKOVÁNÍ - 1. 9. 2020

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy v úterý 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

26. 8. 20

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRO PRVŇÁČKY

Slavnostní zahájení pro žáky první třídy a jejich známé proběhne v úterý 1. září 2020 od 8.00 h před budovou školy (u kapličky). Poté se žáci odeberou společně s paní učitelkou třídní a jedním rodičem opatřeným rouškou do třídy.

25. 8. 20

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU - 1. 9. 2020

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin. Informační schůzka pro rodiče prvňáků se všemi potřebnými informacemi do začátku roku bude následovat hned po zahájení.

 • základní škola – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 2. září),

s sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky

 • školní družina 6.00 – 9.45
 • mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)

Budova školy bude na doporučení MŠMT přístupna pouze dětem a žákům,
doprovod prvňáků a nových dětí do MŠ je umožněn pouze jednomu zástupci s rouškou.

16. 6. 20

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Vysvědčení rozdáme v úterý 30. 6. 2020. Vyučování skončí v 8.45. Školní družina do 9.45 hod. Ve dnech 29. 6. – 30. 6. nebudou obědy, protože ZŠ Terezín nevaří.
Zástupci žáků s domácí výukou si mohou vysvědčení vyzvednout přímo ve škole.

22. 5. 20

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE při nástupu do školy!!!

Jelikož potřebujeme vědět, kdy bude dítě odcházet domů, napište mu uvolňovací lístek, který bude obsahovat:
jméno a příjmení dítěte, celé datum, přesný odchod z budovy školy a podpis zákonného zástupce.

Každému žákovi, který má uhrazen poplatek ŠD do konce školního roku, bude vráceno 350 Kč (duben – červen 2020). Kdo ještě neuhradil poplatek za ŠD na 2. pol., zaplatí pouze 150 Kč.

Všechny kroužky a poradny nebudou provozovány.

V průběhu května až června vám budeme vracet část poplatku za zájmové kroužky.
Keramika 200 Kč
Ostatní kroužky 100 Kč

20. 5. 20

Stravování od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 bude zajištěno stravování pro žáky, kteří budou chodit do školy a stravovali se zde i dříve před mimořádnou situací.

18. 5. 20

V den nástupu přihlášených dětí do školy a školky 25. 5. 2020 nezapomeňte:

 • přinést vyplněné čestné prohlášenídatem 25. 5. 2020!
 • 2 roušky a sáček
11. 5. 20

Znovuotevření základní a mateřské školy 25. 5. 2020

Nejprve škola potřebuje zjistit počet žáků, kteří mají zájem zúčastnit se výuky ve škole. Školní provoz bude ve speciálním režimu a především pro ty, kteří mají problémy s výukou doma. Škola i školka budou začínat v 7.45 (bez ranní družiny!) Vyučovat se bude ve skupinách po max. 15 žácích, takže některé žáky musíme rozdělit. Výuka denně bude končit podle skupin:

 1. skup. (1. a 2. roč.) do 11.30
 2. skup. (3. roč. + doplnění ze 4. a 5. roč.) do 12.00
 3. skup. (část 4. a 5. roč.) do 12.30

Odpolední část – vzhledem k povinné izolaci skupin určeno pouze pro 1., 2. a 3. roč. do 15.30.
Školka končí v 15.00.

Závaznou přihlášku pro MŠ i ZŠ odeslat do 15. 5. 2020 elektronicky: ZDE

– nebo na e-mail školy: zslibotenice.pan­schab@seznam.cz

Při příchodu dětí do školy i školky 25. 5. 2020 odevzdáte čestné prohlášení: ke stažení ZDE

Info MŠMT – Provoz a hygiena: ,

Důležité hygienické a provozní informace MŠ Libotenice:ZDE

3. 4. 20

Zápis do MŠ Libotenice 2020-2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020–2021
Zápis do MŠ – 2020

KE STAŽENÍ:
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Čestné prohlášení o očkování

INFORMACE:
Očkovací kalendář
Kriteria přijetí do MŠ
Přidělení registračního čísla
Zápis do MŠ – INFO MŠMT

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
Rozhodnutí o přijetí do MŠ

17. 3. 20

DOMÁCÍ ÚKOLY

Průběžně aktualizované domácí úkoly a testy:
Test z přírodovědy (vesmír) – 5. ročník
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:
TESTY:

ZDE: Domácí úkoly do 3. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 4. 4. do 10. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 11. 4. do 17. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 18. 4. do 24. 4. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 25. 4. do 1. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 2. 5. do 8. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 9. 5. do 15. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 16. 5. do 22. 5. 2020
ZDE: Domácí úkoly od 25. 5. do 29. 5. 2020

Do 7. 6. 2020
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová
Příloha AJ 3
Příloha AJ 4
Příloha AJ 5
Úkoly – Panschab

Do 14. 6. 2020
Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová

Do 19. 6. 2020
Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková
Úkoly – Odehnalová

Do 28. 6. 2020
Dokončit veškeré učebnice a pracovní sešity.
30. 6. odevzdat učebnice (2. – 5. ročník)

Úkoly – Panschab
Úkoly – Kalíková

PRO ZADANOU DOMÁCÍ VÝUKU VYUŽIJTE!!!:
1. Česká televize 2 spustila dopolední pořad Učí-telka – výuka s pedagogem pro první stupeň základní školy (1. – 5. ročník).
2. Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B.

3. Připomínáme, že:

 1. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. bezplatně poskytujeme více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
 2. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. žákům, rodičům i učitelům nabízí také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd. Více informací: https://www.nns­.cz/blog/

4. K procvičování látky použijte:
http://www.ry­sava.websnadno­.cz/
https://skola­kov.eu/
https://www.nns­.cz/blog/ (je třeba se zaregistrovat)
http://www.ma­tyskova-matematika.cz/
https://www.jazyky-online.info/deti/

https://www.u­mimeanglicky.cz/
https://www.on­linecviceni.cz/…l_to­pics.php

https://www.u­mimematiku.cz/
https://www.hel­pforenglish.cz/…-zacatecniky
https://www.pra­vopisne.cz/
https://edu.ces­katelevize.cz/

16. 3. 20

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ NA DÍTĚ

Pro žádosti na ošetřování dítěte
volejte na číslo 416 848 060 nebo 608 717 310.

10. 3. 20

UZAVŘENÍ ŠKOLY!

Z nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 uzavírají školy v České republice z důvodu nepříznivé situace ohledně šíření koronaviru. Škola bude uzavřena až do odvolání. Obědy odhlášeny. Termín opětovného otevření školy sledujte na našich webových stránkách a ve veřejnoprávních médiích.

9. 3. 20

KORONAVIRUS

Veškeré informace týkající se koronaviru vzhledem k provozu škol a cestování do ciziny najdete pod tímto odkazem: http://www.msmt­.cz/…e-koronaviru

6. 3. 20

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ 2020/2021

POZOR!!! DALŠÍ ZMĚNA PRŮBĚHU ZÁPISU!!!
Pozor! Žádosti a další doklady neposílejte obyčejným mailem!!! (Viz Podmínky přijetí a Podmínky odkladu!)

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2020–21

Kritéria přijetí dítěte do ZŠ

Podmínky přijetí do ZŠ

Podmínky odkladu školní docházky

Přidělení registračního čísla

Směrnice o počtu 1. tříd

KE STAŽENÍ:
Žádost o přijetí dítěte do ZŠ

Žádost o odklad školní docházky

Zápisový list

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k ZV
2. 2. 20

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY

ODKAZ NA VYHLÁŠENÍ: KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY

24. 1. 20

Tříkrálová sbírka

Litoměřická diecézní charita děkuje všem občanům a dětem Libotenic, Obci a škole za dary, které poskytli při tříkrálovém koledování. Výnos činil 7 556 Kč.

14. 1. 20

Charitativní sbírka na Fond Sidus

Ve sbírce na Fond Sidus, který je určený pro dětskou onkologickou léčbu, bylo letos shromážděno díky rodičům žáků a zaměstnancům školy 3 000 Kč. Všem děkujeme.

2. 12. 19

Vánoční besídka v kostele

Vánoční vystoupení žáků školy spojené s výstavkou výtvarných prací se koná v úterý 17. prosince 2019 od 16.30 hodin v kostele sv. Kateřiny v Libotenicích.

15. 11. 19

Třídní schůzky

Schůzky s rodiči se budou konat ve středu 27. 11. 2019 od 15.30 do 17.00 h. individuálně.

19. 8. 19

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin. Informační schůzka pro rodiče prvňáků se všemi potřebnými informacemi do začátku roku bude následovat hned po zahájení.
Základní škola – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 3. září),
s sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky
školní družina 6.15 – 9.45
mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)

24. 6. 19

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 28. 6. 2019 končí vyučování v 8.45 hod.
Obědy jsou odhlášeny.
Školní družina do 9.45 hod.

24. 8. 18

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat dne 11. dubna 2019. Více informací viz „NAŠE ŠKOLA“. Zápis 2018/2019WEBOVÉ STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI

19. 9. 17

Co se přes prázdniny vybudovalo

Během prázdnin se ve škole nezahálelo, ale proběhla rekonstrukce dívčího sociálního zařízení a šaten pro žáky, a dále vymalování dalších částí budovy – tělocvičny a chodeb v přízemí. Prostředí školy je tak zase přívětivější. Mimo to se z projektu zabezpečení škol vylepšilo technické vybavení školy pro větší bezpečnost dětí – byly pořízeny videotelefony pro otvírání hlavních dveří a chodby v přízemí jsou monitorovány kamerami.
Nové toalety a šatnyNové toalety a šatnyNové toalety a šatnyNové toalety a šatny

29. 8. 17

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Dne 4. září
základní škola – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 5. září)
s sebou školní tašku, psací potřeby a přezůvky
školní družina 6.15 – 9.45
mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)

29. 6. 17

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Dne 30. 6. 2017 končí vyučování v 8.45 hod. Obědy jsou odhlášeny.
Školní družina ve výjimečných případech.
Mateřská škola funguje normálně.

29. 6. 17

Výlet do History parku

Ne do jurského parku, ale jenom pod Říp. Zajímavá návštěva to však byla i tak.
History parkHistory parkHistory parkHistory parkHistory park

29. 6. 17

Pečení v MŠ

Příprava na závěrečnou besídku ve školce.
Pečení v MŠPečení v MŠPečení v MŠPečení v MŠPečení v MŠPečení v MŠPečení v MŠ

29. 6. 17

Kino Máj - Na křídlech snů a fantazie

Úspěšná účast ve výtvarné soutěži.
Na křídlech snů a fantazieNa křídlech snů a fantazieNa křídlech snů a fantazieNa křídlech snů a fantazieNa křídlech snů a fantazie

29. 6. 17

Zima v bílém kožíšku

MŠ při zajímavé přednášce
Zima v bílém kožíškuZima v bílém kožíškuZima v bílém kožíškuZima v bílém kožíšku

20. 6. 17

Úspěšná dopravní výchova

Dnes se uzavřel celoroční kurz dopravní výchovy pro 4. ročník v areálu litoměřického dopravního hřiště. Děti složily úspěšně teoretické i praktické zkoušky a získaly tak průkaz cyklisty.
Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova

28. 4. 17

RODIČE POZOR!!! MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO!

Ve středu 10. 5. 2017 bude z důvodu odstávky vody v obci vyhlášeno ředitelské volno v základní i mateřské škole, vzhledem k problematickým hygienickým a stravovacím podmínkám.

28. 4. 17

Polární kraje

Na konci dubna se zima letos vzdává jen pomalu, takže se nám docela hodilo zajímavé povídání cestovatele po polárních krajích s promítáním obrázků.
Polární krajePolární krajePolární krajePolární kraje

20. 4. 17

Orientační běh

V libotenickém lesním terénu se konalo počátkem dubna okresní kolo přeboru škol o Pohár mládeže v orientačním běhu. Naši žáci si nevedli vůbec špatně a dosáhli i na stupně vítězů. Na pódiu se bodově ocitla i celá naše škola. Více na: http://obroudni­ce.cz/
Orientační běhOrientační běhOrientační běh

8. 3. 17

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2017
DALŠÍ INFORMACE V ZÁLOŽCE „NAŠE ŠKOLA“

8. 3. 17

Konec masopustu

Masopustnímu průvodu po vsi a následným veselicím ve škole na závěr celého hodovacího období předcházely i pilné přípravy ve školce, školní družině i škole.
MasopustMasopustMasopustMasopustMasopustMasopustMasopustMasopustMasopust

8. 2. 17

Strážník ve školce!

I když titulek výše vypadá hrozivě, skutečnost byla taková, že inspektor městské policie z Prahy Bc. Petr Vondra v mateřince žádný případ nevyšetřoval, ale s dětmi pouze pobesedoval o své práci a předvedl názorně některé pomůcky pro strážníka nezbytné.
Beseda se strážníkemBeseda se strážníkem

8. 2. 17

Týden podle Ámose

Školní družina soutěžila v akci Týden podle Ámose. Zde jsou úspěšní soutěžící.
Týden podle Ámose


krediit ja võlad
kreditas internetu iki 20000
īpašnieku aizdevumi
programme de credit a la renovation
терра кредит варна
vippi rahat tilille 24h

8. 2. 17

Cvičení rodičů s dětmi

V naší tělocvičně se necvičí pouze v době výuky, ale i odpoledne pod vedením rodičů.
Cvičení rodičů s dětmiCvičení rodičů s dětmi

8. 2. 17

Vzpomínka na advent

Sdružení rodičů Pastelka nám vytvořilo s pomocí dětí krásný a originální adventní kalendář.Adventní kalendář od PastelkyAdventní kalendář od PastelkyAdventní kalendář od Pastelky

14. 1. 17

Vánoční čas ve škole

Konečně sníh!Konečně sníh!Mikuláš v ZŠMikulášská nadílka v MŠNa zámku Stránov – tvořeníNa zámku Stránov – výroba ozdoNa zámku StránovNa zámku Stránov – cukrovíNa zámku Stránov – večeřeTříkrálová sbírkaVánoce ve ŠDVánoční vystoupeníVánoční vystoupeníVánoční vystoupeníVánoční vystoupení
4. 12. 16

Běžné dny podzimního času v mateřské škole

Podzim ve školcePodzim ve školcePodzim ve školcePodzim ve školcePodzim ve školce
4. 12. 16

Halloween v MŠ

Školka nezapomíná na žádný svátek.
HalloweenHalloween

5. 11. 16

Dopravní výchova

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali první část kurzu dopravní výchovy na litoměřickém dopravním hřišti. Součástí byla i jízda zručnosti po předchozím důkladném tréninku .
Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova

17. 10. 16

Prvňáčci v Mladé frontě

Letošní prvňáci se zúčastnili fotografování s Mladou frontou.
Prvňáci s Mladou frontouPrvňáci s Mladou frontou

23. 9. 16

Štěpánčino divadlo

Brzy po slavnostním zahájení školního roku nás navštívilo Štěpánčino divadlo s pohádkou Koblížek na cestách.
Štěpánčino divadloŠtěpánčino divadloŠtěpánčino divadloŠtěpánčino divadlo

6. 9. 16

Rekonstrukce osvětlení

O prázdninách proběhla ve škole za pomoci Obce první část rekonstrukce osvětlení a elektrických rozvodů. Současně se pokračovalo v malování místností a natírání radiátorů.
Rekonstrukce osvětleníRekonstrukce osvětleníRekonstrukce osvětlení

26. 8. 16

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Dne 1. září
základní škola – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 2. září)
s sebou školn ítašku, psací potřeby a přezůvky
školní družina 7.15 – 9.45
mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)

15. 8. 16

Dar pro Psí domov v Řepnici

I letos se podařilo shromáždit pěknou zásilku materiálu pro psí obyvatele útulku v obci Řepnice. Všem dárcům moc děkujeme.
Psí domov Řepnice

15. 8. 16

Sběr víček

Po vyhodnocení charitativní sbírky pro zdravotní potřeby postižených dětí zvítězila ve sběru víček žákyně 5. ročníku Veronika Salačová. Víček odevzdala neuvěřitelný počet 10 811!
Sběr víček na charitu

15. 8. 16

Školní výlet

Tentokrát jsme se vydali do středověké vesničky Botanicus zjistit, jak se žilo před několika staletími.
Školní výlet – BotanicusŠkolní výlet – Botanicus

15. 8. 16

Pasování předškoláků

Slavnostní loučení se školkou – po prázdninách už do školy.
Pasování předškoláků

15. 8. 16

Koloběžkiáda - ZŠ

Po koloběžkové akci ve školce se nedali zahanbit ani školáci v družině.
KoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiáda

23. 6. 16

Dopravní výchova

4. ročník zakončil celoroční kurz dopravní výchovy v Litoměřicích získáním průkazu cyklisty.
Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova

21. 6. 16

Výstava animovaného filmu a tvůrčí dílna

V kostele sv. Kateřiny uspořádal pan Vojtěch Kiss, tvůrce animovaných filmů, tematickou výstavu spojenou s workshopem. Pro děti bylo nahlédnutí do zákulisí animace zajímavou zkušeností a panu Kissovi patří za toto zprostředkování veliký dík.
Výstava animovaného filmuVýstava animovaného filmuVýstava animovaného filmuVýstava animovaného filmuVýstava animovaného filmuVýstava animovaného filmuVýstava animovaného filmu

21. 6. 16

Koloběžkiáda

Velká „dopravně-výchovná“ akce proběhla letos v naší mateřské škole.
KoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiáda

9. 6. 16

Africká pohádka

Po čase k nám zavítalo divadlo z Hradce Králové, tentokrát s Africkou pohádkou.
Africká pohádkaAfrická pohádkaAfrická pohádka

9. 6. 16

Den dětí - starší žáci při dovednostních hrách

Den dětí – starší dětiDen dětí – starší dětiDen dětí – starší děti
9. 6. 16

Den dětí - školka a prvňáčci zápolili takto

Den dětí – školka a prvňáčciDen dětí – školka a prvňáčciDen dětí – školka a prvňáčciDen dětí – školka a prvňáčciDen dětí – školka a prvňáčci
9. 6. 16

Den dětí - návštěva u včelaře

Exkurze u včelaře pana Zajíčka byla opět zajímavá…
Exkurze u včelařeExkurze u včelaře

9. 6. 16

Besídka pro rodiče v mateřské škole

BesídkaBesídkaBesídkaBesídkaBesídka
9. 6. 16

Výrobky keramického kroužku

Keramika v květnuKeramika v květnuKeramika v květnu
9. 6. 16

Pečení lineckého cukroví v MŠ

Nepečeme jenom perníčky, dokážeme i linecké cukroví. Při besídce přijde k chuti.
Linecké pečivoLinecké pečivoLinecké pečivo

22. 5. 16

Dobrovolná sbírka

Dobrovolná sbírka
22. 5. 16

Slet čarodějnic

I ve školní družině s čarodějnicí zatočili.
Slet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnic

22. 5. 16

Čarodějnice

V mateřské škole se i letos s čarodějnicemi vypořádali.
ČarodějniceČarodějniceČarodějnice

22. 5. 16

Zvířecí farma

Na Den Země jsme se zas po čase vypravili za zvířaty, ale i květinami na farmu k Jiránkovým do Hrobců.
Den ZeměDen ZeměDen ZeměDen ZeměDen Země

22. 5. 16

Týden podle Ámose

Již tradiční oblíbený projekt školní družiny se i letos rozběhl.
Týden podle Ámose

22. 5. 16

Keramické výrobky dětí ve školní družině

Keramika v ŠD
22. 5. 16

Vzpomínka na Velikonoce

Takhle krásně se připravili prvňáčci na Velikonoce.
Velikonoce prvňáčkůVelikonoce prvňáčků

22. 4. 16

Oblečení v šatně

Vážení rodiče,
během tohoto školního roku se v šatně nahromadilo velké množství oblečení, ke kterému se děti nehlásí.
Z hygienických důvodů je nutné, abyste si ho do 6. 5. 2016 vyzvedli.
Poté bude darováno na charitu.
Děkujeme za pochopení.

22. 4. 16

Slet čarodějnic

Slet čarodějnic v odpolední školní družině – 29. 4. 2016 (v pátek).
Čeká nás hromada zábavných aktivit – hry, soutěže, tanec, opékání vuřtů a symbolické upálení čarodějnice.
S sebou: uzeninu a čarodějnickou masku
Pečivo, hořčici, kečup a pití zajistí ŠD.

22. 4. 16

Pěší výlet do Hrobců

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 půjdeme pěšky na zvířecí farmu do Hrobců.
SRAZ: do 7.50 h. ve škole
S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, do batůžku svačinu a pití, pláštěnku, papírové kapesníky, popř. kapesné
Na farmě lze zakoupit kytičku v květináči do své zahrádky.
NÁVRAT: do 12.00 h. do školy. Zde akce končí.

Děti mohou nosit tvrdé pečivo nebo jablíčka pro zvířátka.

28. 3. 16

Keramika a Velikonoce

Velikonoční motivy se samozřejmě nevyhnuly ani tvořivé činnosti keramického kroužku.
VelikonoceVelikonoceVelikonoce

28. 3. 16

Velikonoce ve školní družině

Přípravy na Velikonoce probíhaly čile i ve školní družině.
VelikonoceVelikonoceVelikonoceVelikonoce

28. 3. 16

Setkání s kytarou

Kytara je univerzální hudební nástroj – zvládne toho překvapivě hodně. O tom jsme se přesvědčili na vlastní uši i oči.
Kytarový koncertKytarový koncertKytarový koncertKytarový koncert

28. 3. 16

Předjaří v mateřské škole

Ve třídě i venku.
PředjaříPředjaříPředjaří

28. 3. 16

Jak na první pomoc!

Důležitou součástí školní výuky je i nácvik první pomoci. Jsou situace, kdy se to může hodit.
První pomocPrvní pomocPrvní pomocPrvní pomoc

28. 3. 16

Kultura v různých koutech světa

Školní družina se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže Kultura v různých koutech světa. Čtyři žáci dosáhli medailových pozicí včetně té nejvyšší.
Kultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech světKultura v různých koutech svět

3. 3. 16

VÝSLEDEK ZÁPISU DO MŠ LIBOTENICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Na základě zápisu dětí do Mateřské školy Libotenice pro školní rok 2016/2017 rozhodl ředitel školy v souladu s kritérii pro přijetí a maximální kapacitou MŠ takto:
Přijímají se: (kód)
MS Z/7
MS Z/6
MS Z/4
MS Z/3
MS Z/5
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno poštou do vl. rukou nebo osobně.

Kritéria pro přijímání dětí
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Libotenice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
Dítě přihlášené na celodenní docházku, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 6 let, případně má odklad školní docházky.
Dítě přihlášené na celodenní docházku s trvalým pobytem v Libotenicích.
Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 5 let.
Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 4 let.
Dítě, které v období od 1. září do 31. ledna následujícího školního roku dosáhne věku 3 let.
Dítě, které nemá trvalé bydliště v Libotenicích, opět v pořadí podle věku.
Do mateřské školy bude přijato zdravé dítě, které absolvovalo předepsaná očkování.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Libotenice 3. 3. 2016

Mgr. Jiří Panschab
ředitel školy

16. 2. 16

ZMĚNA! VE ČTVRTEK 18. 2. 2016 NORMÁLNÍ PROVOZ ŠKOLY I ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ

Podle nové informace se odstávka proudu nebude týkat naší školy.

16. 2. 16

ZKRÁCENÝ PROVOZ ŠKOLY!!!

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 bude v obci celodenní odstávka elektrického proudu. V důsledku toho bude ten den končit vyučování podle rozvrhu, ale školní družina bude v provozu pouze do 12.50 h. Zájmové kroužky odpadají.

13. 2. 16

Ze života rostlin

Do školy zavítalo sférické kino s filmem Ze života rostlin promítaným prostorově na vnitřní stěnu projekční kopule. Zajímavé oživení běžné výuky.
Sférické kinoSférické kinoSférické kino

13. 2. 16

Masopustní karneval v ŠD

Odpoledne na masopustní úterý pokračovala veselice ve školní družině.
Masopustní karnevalMasopustní karnevalMasopustní karnevalMasopustní karneval

13. 2. 16

Masopust

Konec masopustu jsme tradičně oslavili halasným průvodem po vsi za doprovodu libotenických občanů. Příjemná zastávka s pohoštěním byla opět u galerie kraslic.
MasopustMasopustMasopustMasopust

13. 2. 16

Pečení masopustních koláčků

Za asistence pedagoga upekli sami žáci a udělali tak chutě ostatním zaměstnancům neodolatelnou vůní.
Pečení koláčkůPečení koláčkůPečení koláčkůPečení koláčků

13. 2. 16

Dárečky pro budoucí prvňáčky

Tentokrát v podobě „mimoňů“.
Dárečky pro zápis

13. 2. 16

Tři králové

Počátkem ledna opět přišli ke slovu tři králové, tentokrát ovšem v počtu devět, a pomohli vybrat na dobročinné účely.
Tři králové

12. 2. 16

VÝSLEDEK ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Libotenice

Výsledek zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ 2016/2017

Přidělený kód  – přijati:
Z 01
Z 02
Z 03
Z 05
Z 06
Z 07
Z 08
Z 09
Z 10

12. 2. 2016 Mgr. Jiří Panschab
ředitel školy

8. 2. 16

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis
do Mateřské školy Libotenice
na školní rok 2016/2017
s prohlídkou třídy

se koná ve středu dne 24. 2. 2016
v budově ZŠ a MŠ Libotenice
od 8.00 do 15.30 h.
Přijímají se děti od 3 do 6 let. Přihlášky vyplníme na místě nebo max. do 2. 3. 2016.
K zápisu s sebou:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a zdravotní průkaz dítěte
Nabízíme:

 • vzdělávací práci s dětmi podle ŠVP „Z oblaku do oblak s kapkou Katkou“
 • environmentální kroužek
 • divadelní představení
 • logopedickou péči ve spolupráci se ZŠ
 • výlety do přírody
 • oslavy tradičních svátků
 • kvalitní a zdravé stravování
 • individuální péči o děti s odkladem školní docházky
 • vstřícný kolektiv zaměstnanců

Tel.: 416 848 060
E-mail: zslibotenice.pan­schab@seznam.cz
Web: www.zsliboteni­ce.cz

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Libotenice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Dítě přihlášené na celodenní docházku, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 6 let, případně má odklad školní docházky.
 2. Dítě přihlášené na celodenní docházku s trvalým pobytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 5 let.
 4. Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 4 let.
 5. Dítě, které v období od 1. září do 31. ledna následujícího školního roku dosáhne věku 3 let.
 6. Dítě, které nemá trvalé bydliště v Libotenicích, opět v pořadí podle věku.

Do mateřské školy bude přijato zdravé dítě, které absolvovalo předepsaná očkování.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

2. 2. 16

Nejbližší akce školy

8. 2. 2016 – pečení koláčků ve škole

9. 2. 2016 – od 10.00 h. masopustní průvod po vesnici v maskách

– v odpolední družině masopustní karneval

12. 2. 2016 – sférické kino ve škole, vybíráme 55 korun/žák

8. 1. 16

Nabídka pracovního místa

Škola nabízí místo učitelky/učitele na úvazek 0,364 pro 1. stupeň ZŠ.
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání pro výuku předmětů 1. stupně základní školy.

(zslibotenice­.panschab@seznam­.cz)

7. 1. 16

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Libotenice
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
se koná ve středu 27. ledna 2016
od 14 do 17 hodin v 1. patře budovy školy.
Případně je možno zapsat dítě kdykoliv jindy po dohodě.

ŠKOLA NABÍZÍ:

 • výuku anglického jazyka
 • keramický kroužek
 • hru na kytaru
 • environmentální kroužek
 • logopedickou poradnu
 • dyslektickou ambulantní poradnu
 • péči o integrované žáky
 • výuku v počítačové učebně a s interaktivními tabulemi
 • stravování ve školní jídelně
 • pobyt dětí ve školní družině (před vyučováním i po vyučování)

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a rodiče.
Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let v době od září 2016
do konce června 2017.

Občanské průkazy zákonných zástupců, zdravotní průkaz a rodný list dítěte vezměte, prosím, s sebou.

Tel.: 416 848 060
E-mail: zslibotenice.pan­schab@seznam.cz
Web: www.zsliboteni­ce.cz

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 na ZŠ a MŠ Libotenice

 1. spádový obvod pro základní školu (Libotenice, Hrobce, Rohatce, Židovice, Oleško)
 2. sourozenec ve škole
 3. dítě mimo spádový obvod

 • k zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte.
 • k zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
 • pokud některá z podmínek nebude splněna, správní řízení bude započato, ale pozastaveno na dobu určitou, aby žádající chybějící dokumenty doplnil.
 • pokud v určené době žádající dokumenty donese, stává se opět účastníkem správního řízení a jeho žádost bude posouzena dle kritérií pro přijetí.
 • pokud v určené době žádající dokumenty nedonese, je ze správního řízení vyřazen.
 • pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v době konání zápisu ze závažných důvodů, nahlásí to škole, bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.
4. 1. 16

Vánoce ve škole

Závěr kalendářního roku patří již Vánocům.
Vánoční nadílkaVánoční nadílkaVánoční nadílkaVánoční nadílkaVánoční nadílka

4. 1. 16

Mikulášská nadílka

A zase po roce známá parta – Mikuláš, anděl a čerti!
Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílka

3. 1. 16

Jak se adventně-vánoční výstava připravovala

Každé výstavě samozřejmě předchází pečlivá a náročná příprava.
Přípravy na výstavuPřípravy na výstavuPřípravy na výstavuPřípravy na výstavuPřípravy na výstavu

20. 12. 15

Adventní vystoupení a výstava

V kostele sv. Kateřiny se uskutečnilo v adventním čase vystoupení žáků školy spojené s výstavou výtvarných prací. Děti se předvedly před početným publikem a každý už asi pocítil slavnostní atmosféru blížících se Vánoc.
Adventní vystoupení v kosteleAdventní vystoupení v kosteleAdventní vystoupení v kosteleAdventní vystoupení v kosteleAdventní vystoupení v kosteleAdventní výstavaAdventní výstavaAdventní výstavaAdventní výstava

6. 12. 15

Když v pekle sněžilo

V adventním čase jsme se vypravili na zámek v Libochovicích, kde se konal adventní jarmark za účasti nadpřírozených bytostí.
Když v pekle sněžiloKdyž v pekle sněžiloKdyž v pekle sněžiloKdyž v pekle sněžilo

6. 12. 15

Podzimníček

Školní družina vytvořila v během podzimního období výtvarný projekt Podzimníček.
PodzimníčekPodzimníčekPodzimníček

7. 11. 15

Divadélko pro školy H. Králové - Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka

Počátkem listopadu k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové s hranou pohádkou. Představení bylo velice vtipné a veselé, a tak se líbilo nejen žákům, ale i pedagogům. A tak to má být.
Divadélko pro školy H. KrálovéDivadélko pro školy H. KrálovéDivadélko pro školy H. Králové

4. 11. 15

Dušičkový bál

Školní družina pořádá odpoledne dne 6. 11. 2015 Dušičkový bál.

4. 11. 15

Schůzky s rodiči - SRPDŠ

Informační schůzky s rodiči se konají v úterý 24. 11. 2015 v budově školy. Bližší informace o čase schůzek jsou v žákovských knížkách.

28. 10. 15

Libotenická zahrada

V plném podzimu uspořádala mateřská škola společně se základní školou tematickou akci Libotenická zahrada, kde si děti ověřily své znalosti o ovoci a zelenině všeho druhu a potravinových výrobcích z nich. Veškeré „exponáty“ byly z vlastních zdrojů, samozřejmě, že pomohli rodiče.
Libotenická zahradaLibotenická zahradaLibotenická zahradaLibotenická zahrada

25. 9. 15

Balonková slavnost

MŠ uspořádala balonkovou slavnost se „zdravým pohoštěním“, na kterém se podíleli rodiče dětí. Jako hosty pozvala i prvňáky. Vypadá to pěkně, že?
Balonková slavnostBalonková slavnostBalonková slavnostBalonková slavnostBalonková slavnostBalonková slavnostBalonková slavnost

19. 9. 15

První měsíc školního roku ve školce

Září v MŠZáří v MŠZáří v MŠZáří v MŠZáří v MŠ
3. 9. 15

Zahájení školního roku 2015/2016

Dne 1. září 2015 jsme za přítomnosti nové paní starostky Ing. L. Rejškové zahájili nový školní rok a přivítali mezi sebou nové prvňáčky i děti v mateřské škole. Ve škole proběhlo během prázdnin několik rekonstrukčních akcí, především výměna podlah ve třídách, vymalování velké části školy, natírací a instalatérské práce, a též nemůžeme zapomenout na nové oplocení zahrady, o které se postarali sportovci a další občané z Libotenic. Všem moc děkujeme. Zde je několik obrázků z prvního dne v mateřské škole.
Zahájení školního roku v MŠZahájení školního roku v MŠZahájení školního roku v MŠZahájení školního roku v MŠZahájení školního roku v MŠ

25. 8. 15

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Dne 1. září
základní škola – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 2. září)
s sebou psací potřeby a přezůvky
školní družina 7.15 – 9.45
mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)
3. 8. 15

Rekonstrukce podlah, malování, opravy - finanční pomoc firmy Johnson Controls

O prázdninách probíhá rekonstrukce podlah ve dvou třídách, která je částečně hrazena ze sponzorského daru firmy Johnson Controls. Současně pokračuje malování dalších prostor školy a instalatérské opravy.
Rekonstrukce podlahRekonstrukce podlah

3. 8. 15

Život za kopečky - Praha

Pokračováním projektu Život za kopečky byla návštěva školy s rozšířenou výukou jazyků v Praze 1. Pro naše děti to bylo zajímavé srovnání diametrálně rozdílného prostředí škol. Vše bylo propojeno hravou poznávací soutěží.
Život za kopečky – PrahaŽivot za kopečky – PrahaŽivot za kopečky – PrahaŽivot za kopečky – PrahaŽivot za kopečky – Praha

3. 8. 15

Dopravní výchova

Koncem června se uzavřel cyklus dopravních lekcí pro 4. ročník v Litoměřicích získáním průkazu cyklisty.
Průkaz cyklisty

25. 6. 15

Sběr víček

Charitativní sbírka plastových víček na postižené děti pro letošní školní rok ukončena. Celkem nasbíráno 31 034 víček. Nejzdatnějším sběračem byla žákyně 4. ročníku Veronika Salačová – 9 286 ks.

24. 6. 15

Koloběžkiáda

Dne 26. 6. Koloběžkiáda v ŠD, při nepřízni počasí se přesune na pondělí, závody na kolech nebo koloběžkách s ochrannou přilbou.
KoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiádaKoloběžkiáda

24. 6. 15

Školní výlet

V pátek 26. 6. jedeme na celodenní výlet na Bezděz, do muzea Čtyřlístku a do CHKO Kokořínsko (Pokličky). Sraz v 7.45 ve škole. Návrat kolem 16. hodiny ke škole. Zde akce končí. Obědy odhlášeny.
Výlet – Bezděz, DoksyVýlet – Bezděz, DoksyVýlet – Bezděz, DoksyVýlet – Bezděz, Doksy

Více »
14. 6. 15

Mazlíček

Závěr projektu Hebké ouško byl věnován domácím mazlíčkům. Akce byla spojena se zábavnými hrami a činnostmi na školní zahradě.
Hebké ouškoHebké ouško

14. 6. 15

Sbírka pro Psí domov

V rámci projektu Hebké ouško jsme odvezli nashromážděné potraviny a potřeby pro zvířata do Psího domova v Řepčicích. Děkujeme všem účastníkům sbírky, obzvláště rodičům našich žáků.
Hebké ouškoHebké ouškoHebké ouško

9. 6. 15

Recyklohraní

Projekt Recyklohraní pokročil v tomto školním roce do svého závěru. Díky všem, kteří přispívali sběrem baterií nebo starých elektrozařízení, jsme získali potřebné body k nákupu pomůcek v hodnotě 750 Kč.
Všem moc děkujeme.

2. 6. 15

Projekt Hebké ouško

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 pojedeme do Psího domova v Řepnici odevzdat nashromážděné psí potřeby. Děti pojedou ve sportovním oblečení a obuvi. Pojedeme ranním linkovým autobusem (č. 683) okolo 7.00 h do Litoměřic.
S sebou: jízdné 80 Kč, svačinu a pití, pláštěnku, papírové kapesníky, (děti starší 10 let raději průkazku).
Předpokládaný návrat: jedničkou autobusem do školy, obědy zajištěny. Zde akce končí.
Děti, které se nezúčastní tohoto výletu, půjdou do školy, kde bude probíhat výuka.

24. 5. 15

Život za kopečky

Ve spolupráci s pražskou školou se uskutečnila první část enviromentálního projektu Život za kopečky, ve kterém si děti vyzkouší, jak se liší život na vesnici a ve velkém městě.
Život za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečkyŽivot za kopečky

24. 5. 15

Čarodějnice ve školní družině

I letos přilétly čarodějnice do Libotenic a užily si příjemné odpoledne.
I letos přilétly čarodějniceI letos přilétly čarodějniceI letos přilétly čarodějnice

2. 5. 15

Čarodějný den ve školce

Konec dubna patří tradičně čarodějnicím. Nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole.
ČarodějniceČarodějniceČarodějnice

29. 4. 15

Pohádka ze starého mlýna

„Pojízdné divadlo“ dorazilo zase po čase k nám do školy a dlužno říct, že se děti výborně bavily a okusily si divadelní atmosféru i s trochou poučení na vlastní kůži.
Pohádka ze starého mlýna

29. 4. 15

Zimní přírodovědná soutěž

Vyhodnocení Zimní přírodovědné soutěže v celém okrese pro nás nedopadlo špatně a našlo si ocenění i pro naše žáky.
Zimní přírodovědná soutěž

20. 4. 15

Výsledek zápisu do MŠ Libotenice pro školní rok 2015/2016

Na základě zápisu dětí do Mateřské školy Libotenice pro školní rok 2015/2016 rozhodl ředitel školy v souladu s kritérii pro přijetí a maximální kapacitou MŠ takto:
Přijímají se: (kód)
MS Z/1
MS Z/3
MS Z/4
MS Z/6
Nepřijímají se: (kód)
MS Z/2
MS Z/5

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte se bude vydávat v ředitelně školy dne 22. 4. 2015 od 14.00 do 15.30 hodin.

1. 4. 15

Zápis do MŠ

Zápis
do Mateřské školy Libotenice
na školní rok 2015/2016
s prohlídkou třídy

se koná dne 9. 4. 2015
v budově ZŠ a MŠ Libotenice
od 14.00 do 15.30 h.
Přijímají se děti od 3 do 6 let. Přihlášky vyplníme na místě nebo max. do 16. 4. 2015.
Předání Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dne 22. 4. 2015 od 14.00 do 15.30 h v ředitelně školy.
K zápisu s sebou:
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a zdravotní průkaz dítěte
Nabízíme:

 • vzdělávací práci s dětmi podle ŠVP „Z oblaku do oblak s kapkou Katkou“
 • environmentální kroužek
 • divadelní představení
 • logopedickou péči ve spolupráci se ZŠ
 • výlety do přírody
 • oslavy tradičních svátků
 • kvalitní a zdravé stravování
 • individuální péči o děti s odkladem školní docházky
 • vstřícný kolektiv zaměstnanců

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Libotenice stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Dítě přihlášené na celodenní docházku, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 6 let, případně má odklad školní docházky.
 2. Dítě přihlášené na celodenní docházku s trvalým pobytem v Libotenicích.
 3. Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 5 let.
 4. Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku dosáhne věku 4 let.
 5. Dítě, které v období od 1. září do 31. ledna následujícího školního roku dosáhne věku 3 let.
 6. Dítě, které nemá trvalé bydliště v Libotenicích.

Do mateřské školy bude přijato zdravé dítě, které absolvovalo předepsaná očkování.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

27. 2. 15

JARNÍ PRÁZDNINY

Jarní prázdniny jsou od 2. 3. do 6. 3. 2015. V této době nebude v provozu ani mateřská škola a školní družina.

21. 2. 15

Masopustní karneval masek v družině

Školní družina navázala na dopolední masopustní průvod svým zábavně-soutěžním karnevalem.
Masopustní karneval masek

21. 2. 15

Masopustní průvod

Masopust se povedl, letos nepršelo, lidé se na nás přišli podívat a poslechnout si naše zpívání a hraní, boží milosti a čaj u galerie kraslic nám chutnaly.
Masopustní průvodMasopustní průvodMasopustní průvod

21. 2. 15

Zlatá rybko, přeji si...

Školní družina se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže Zlatá rybko, přeji si… Toto jsou záběry z vyhodnocení v litměřickém kině Máj.
Zlatá rybko, přeji si…Zlatá rybko, přeji si…Zlatá rybko, přeji si…

21. 2. 15

Týden podle Amose

Školní družina uspořádala projekt Týden podle Amose. Zde jsou ti nejúspěšnější.
Týden podle Amose

12. 2. 15

Masopustní průvod

Na masopustní úterý 17. 2. 2015 uspořádáme dopoledne opět masopustní průvod po vesnici. Zvláště se těšíme (kromě setkání s obyvateli obce) na zastavení u galerie kraslic, kde máme pozvání na „boží milosti“. Přijďte se na nás podívat!

15. 1. 15

Charitativní sbírka CHRPA

V lednu jsme uzavřeli již po několikáté charitativní sbírku CHRPA, určenou pro hiporehabilitaci dětí s pohybovými hendikepy. Částka činila rovných 500 korun. Všem, kteří přispěli (bylo jich dvacet dva), děkujeme za pomoc v dobré věci.

13. 1. 15

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku
8. 1. 15

Tříkrálové koledování

Na Tři krále se rozběhly dvě skupinky dětí po vesnici vykoledovat něco pro charitu. Výdělek sice nepřipadl samotným koledníkům, ale ti byli zase podarováni po skončení obchůzky svými průvodkyněmi.
Tříkrálové koledováníTříkrálové koledování

5. 1. 15

Vánoce ve škole

Definitivní závěr kalendářního roku ve škole proběhl vánočním nadělováním.
Vánoce ve škole

5. 1. 15

Vánoční vystoupení a výstava v KD Libotenice

Besídka i výstava prací včetně té prodejní jsou už za námi, stejně jako starý rok.
Vánoce v KD LiboteniceVánoce v KD LiboteniceVánoce v KD LiboteniceVánoce v KD LiboteniceVánoce v KD Libotenice

11. 12. 14

Mikulášská nadílka

Mikuláš se letos dostavil o den dříve. Děti se stejně už nemohly dočkat, takže to ničemu nevadilo a celá Mikulášova družina byla tradičně přijata jak s jistým napětím, tak s následnou radostí. (Viz fotogalerie.)
Mikulášská nadílkaMikulášská nadílkaMikulášská nadílka

11. 12. 14

Vánoční příběh

V adventním čase zhlédly děti z celé školy pěkné představení v roudnické galerii. Vánoční příběh byl srozumitelným způsobem podaný biblický příběh o narození Ježíška. Po představení využili starší žáci zbývající čas k návštěvě roudnické městské knihovny.
Vánoční příběhVánoční příběhVánoční příběh

5. 12. 14

Zpívání u stromu

Dne 19. 12. 2014 se zúčastníme od 17.00 tradiční obecní akce Zpívání u stromu. Na tuto akci se připravuje především naše školka, ale zazpívají i starší žáci.

5. 12. 14

Vánoční besídka v KD Libotenice

Ve středu 17. prosince 2014 od 17 hodin se koná ve spolupráci s Obcí Libotenice vánoční besídka spojená s výstavkou výtvarných prací žáků. Všechny příbuzné našich žáků, zájemce a přátele školy srdečně zveme.

5. 12. 14

Poděkování za podporu Recyklohraní

Děkujeme všem dětem, ale i rodičům a dalším dospělým spřízněným duším za přispívání ke sběru elektroodpadu a starých baterií v rámci stálé ekologické akce Recyklohraní. Škola tak získává cenné body, které na konci školního roku proměňuje v potřebné didaktické vybavení.

6. 11. 14

Schůzky s rodiči SRPDŠ

Dne 20. 11. 2014 se budou konat schůzky s rodiči s informacemi o chování a prospěchu žáků.

 1. ročník – hromadně od 16.00 hodin
 2. – 5. ročník – individuálně mezi 15. až 17. hodinou
5. 11. 14

Celodenní výlet

O podzimních prázdninách uspořádala školní družina celodenní výlet do rodinného parku Mirakulum v Milovicích. Výlet se líbil, fotografie jsou zde a ve fotogalerii. Zároveň děkujeme firmě Johnson Controls za bezplatné poskytnutí autobusu.
MirakulumMirakulumMirakulum

5. 11. 14

Poděkování rodičům

Škola děkuje všem rodičům našich žáků, kteří přispěli dary např. ve formě hraček do školní družiny apod. Každá taková pomoc pomůže a potěší.

24. 10. 14

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU

Základní škola a Mateřská škola Libotenice
Libotenice 58
412 01 Litoměřice

Obec Libotenice
zřizovatel školy

24. října 2014

Oznámení o mimořádném ředitelském volnu

Vážení,
v důsledku ohlášeného vypnutí elektrického proudu v obci a jejím okolí na den 5. 11. 2014 a po předběžné domluvě s paní starostkou oznamuji, že v tento den bude ve škole vyhlášeno mimořádné ředitelské volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v pl. znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Učitelé využijí volna k přípravě pomůcek na vyučování.
Děkuji a jsem s pozdravem.

Mgr. Jiří Panschab
ředitel školy

23. 10. 14

Dopravní výchova

V Litoměřicích zasedli žáci 4. ročníku za řídítka bicyklů, aby si vyzkoušeli jízdu podle pravidel silničního provozu. I když počasí bylo drsné, kurz nakonec proběhl podle plánu.
Dopravní výchovaDopravní výchovaDopravní výchova

23. 10. 14

Bramborový skřítek

V mateřské škole se sešli rodiče a děti k výrobě bramborových skřítků.
Bramborový skřítekBramborový skřítek

1. 10. 14

Autíčko pro radost

V září proběhla v mateřské škole odpolední akce s rodiči nazvaná Autíčko pro radost. Pár fotografií dokumentuje opravdový zápal dětí i rodičů.
S rodiči – Autíčko pro radostS rodiči – Autíčko pro radostS rodiči – Autíčko pro radostS rodiči – Autíčko pro radost

29. 9. 14

Září ve třídě Kapiček

Naše Kapičky se ve školce snaží.
Září ve třídě KapičekZáří ve třídě KapičekZáří ve třídě KapičekZáří ve třídě Kapiček

24. 9. 14

Naši sponzoři na návštěvě

Lavice a židličky ještě voní novotou. Díky za ně.
Sponzor našich školních lavic

24. 9. 14

Výtvarná činnost školní družiny

Tablo loňské sestavyPodzim je tady
23. 9. 14

Kroužek environmentální výchovy

Naše mateřská škola nabízí svým žákům možnost navštěvovat kroužek environmentální výchovy od měsíce října.
Budeme se zabývat ekosystémem, flórou a faunou naší přírody, hospodařením a prevencí při ochraně naší země.

15. 9. 14

Nový školní rok ve školce

V září začíná školní rok i v mateřské škole a děti se zde určitě nenudí. Výtvarné činnosti patří mezi nejoblíbenější.
Výtvarné činnosti v MŠVýtvarné činnosti v MŠ

7. 9. 14

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

Dne 1. září 2014 byl zahájen nový školní rok za přítomnosti paní starostky Ing. Škodové. Přivítáno bylo především devět žáků – prvňáčků ve škole a dva noví žáci ve školce.
Zahájení roku 2014/2015Zahájení roku 2014/2015

27. 8. 14

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Dne 1. září – vyučování 8.00 – 8.45 (obědy od 2. září)
 – s sebou psací potřeby a přezůvky
 – školní družina 7.15 – 9.45
 – mateřská škola 7.45 – 15.00 (i se stravou)

11. 8. 14

Poděkování firmám MILOS s.r.o. a Johnson Controls, Inc.

ZŠ a MŠ Libotenice a Obec Libotenice vyjadřují veliký dík roudnické firmě MILOS s.r.o. za poskytnutí peněžního daru v hodnotě 30 000 korun a firmě Johnson Controls, Inc. za poskytnutí peněžního daru v hodnotě 19 712 korun na nákup polohovatelných školních lavic a židliček pro žáky. Jelikož naše stávající sestavy pomalu zastarávají a děti v nich tráví denně značnou dobu, bude to pro nás výborná pomoc na správném místě. Firmám MILOS s.r.o. a Johson Controls, Inc. děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším podnikání. Též děkujeme všem z řad rodičů našich žáků a dalším spřízněným duším za pomoc při získání darů.

8. 8. 14

Mávání maminkám cyklistkám

Před koncem školního roku jsme u kulturního domu zamávali maminkám, které se vydávaly na cyklistickou pouť.
Mávání maminkámMávání maminkám

8. 8. 14

Školní výlet za Spejblem a Hurvínkem

Ve veselém duchu proběhla návštěva známých postaviček české kultury v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze.
Divadlo S+H v Praze

8. 8. 14

Koloběžkiáda

Letos proběhla i tradiční koloběžkiáda ve školní družině.
Koloběžkiáda

8. 8. 14

Den dětí u hasičů

Podobně jako školka navštívily i starší školní děti hasiče, tentokrát ale litoměřické. Vůbec nelitovaly delší procházky na výstaviště, protože zajímavostí a zábavy užily dost.
Den dětí s hasičiDen dětí s hasiči

24. 6. 14

Informace ke konci školního roku pro ZŠ

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jdeme na dopolední pěší túru. Sportovní oblečení i obuv. Návrat asi ve 12.30 hod. Školní družina v provozu.
.............­.............­.............­.............­.............­..............
V pátek 27. 6. 2014 vyučování končí v 8.45 hod. Obědy odhlášeny. Ve výjimečných případech možno zajistit školní družinu. Do čtvrtka nahlásit.
.............­.............­.............­.............­.............­..............
27. 6. 2014 – v pátek přinést žákovskou knížku a desky na vysvědčení

5. 6. 14

Den dětí v MŠ

Den dětí ve školce byl zahájen vesele při tanci v tělocvičně.
Den dětíDen dětí

31. 5. 14

Fotografování

Tradiční zvěčnění osazenstva školy ke konci školního roku.
MŠ LiboteniceZŠ Libotenice

27. 5. 14

Den matek

V mateřské škole připravily učitelky s dětmi program pro maminky.
Den matek

27. 5. 14

Čarodějnický rej

Trochu opožděné pálení čarodějnic proběhlo v rámci školní družiny.
Čarodějnický rej

27. 5. 14

Výtvarná výchova

Několik ukázek z práce dětí v hodinách výtvarné výchovy.
Výtvarná výchovaVýtvarná výchovaVýtvarná výchovaVýtvarná výchova

27. 5. 14

Zimní přírodovědná soutěž

Vyhodnocení regionální Zimní přírodovědné soutěže pro ná dopadlo velmi dobře.
Zimní přírodovědná soutěž

2. 5. 14

Výsledek zápisu do MŠ Libotenice pro školní rok 2014/2015

Na základě zápisu dětí do Mateřské školy Libotenice pro školní rok 2014/2015 rozhodl ředitel školy v souladu s kritérii pro přijetí a maximální kapacitou školky takto:

Přijímají se: (kód)
MS Z/1
MS Z/2

Nepřijímají se: (kód)
MS Z/3
MS Z/4
MS Z/5
MS Z/6
MS Z/7

Kdo si ještě nevyzvedl rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte, nechť tak ještě učiní ve škole.

30. 4. 14

Školka u hasičů

V dubnu navštívila mateřská škola hasičský sbor a nahlédla trochu pod pokličku jeho každodenní práce.
U hasičůU hasičůU hasičů

22. 4. 14

Schůzky s rodiči

SRPDŠ se koná ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 16.00 hodin.

7. 4. 14

Mateřská škola v Rozmarýnu

Litoměřický velikonoční jarmark navšívila i naše školka.
Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmark

4. 4. 14

Příspěvek školní družiny k velikonoční výstavě Galerie kraslic

Naše školní družina přispěla k připravované výstavě v Liboteních.
Práce ŠD

4. 4. 14

Návštěva na Velikonočním jarmarku

V Litoměřicích se konal velikonoční jarmark a naši žáci tam zavítali, aby nasáli atmosféru Velikonoc, které se již blíží. S velkým zaujetím si vyrobili stylové předměty a prohlédli si vystavené předměty. Navštívili i novou parkovou zónu v Litoměřicích se zajímavými aktivitami.
V Litoměřicích V LitoměřicíchV LitoměřicíchV Litoměřicích

24. 3. 14

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Libotenice 2014 Zápis do MŠ Libotenice 2014 Kritéria MŠ Zápis MŠ
18. 3. 14

Sbírka CHRPA pro postižené děti

Již několikátým rokem se snažíme pomáhat dětem s pohybovými poruchami, které se léčí pomocí jízdy na koni. Letos jsme vybrali částku 575 Kč. Sbírky se zúčastnilo asi 22 lidí, za což jim děkujeme.

2. 3. 14

Masopustní pochod

Rozloučení s Masopustem jsme uspořádali sice o něco dříve, ale bylo o to veselejší, že nás čekaly jarní prázdniny. Pochodovali jsme přes celou vesnici za pozornosti mnohých občanů a na oplátku jsme leckde zahráli a zatancovali. Musíme také poděkovat Galerii kraslic a paní Hovorkové za vynikající koblížky a čaj.
Masopustní pochod Masopustní pochod Masopustní pochod Masopustní pochod Masopustní pochod

2. 3. 14

Týden podle Ámose

Ve školní družině se soutěžilo v Týdnu podle Ámose. Zde jsou úspěšní zúčastnění.
Týden podle Ámose Týden podle Ámose Týden podle Ámose

18. 2. 14

Dárek od Johnson Controls

Firma Johnson Controls připravila našim žákům příjemné překvapení ve formě čokoládových medvídků.
Děkujeme.

8. 2. 14

Obrazové střípky z mateřské školy

Pár obrázků z průběhu školního roku v naší mateřské škole ukazuje pestrou náplň „školkovského života“.
Život v MŠ Život v MŠ Život v MŠ Život v MŠ Život v MŠ

17. 1. 14

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ
6. 1. 14

Tři králové

Nový rok jsme začali již tradičně tříkrálovou sbírkou ve spolupráci s litoměřickou charitou. Na pochůzku po vesnici se vydaly dvě skupiny s doprovodem. Děvčata z charity byla velmi potěšena vstřícností Libotenických a děkují za krásnou spolupráci při dobré věci.
Tříkrálová sbírka

30. 12. 13

Vánoce ve škole

Úplně poslední den starého roku ve škole proběhl ve sváteční atmosféře, při zpěvu koled a všeobecném nadělování.
Vánoce ve škole Vánoce ve škole

30. 12. 13

Vánoční výstava a vystoupení

Pár dní před Štědrým dnem se uskutečnila vánoční výstava prací žáků a vystoupení v libotenickém kulturním domě. Věříme, že to bylo hezké rozloučení se starým rokem před veřejností.
Vánoce v kulturním domě Vánoce v kulturním domě Vánoce v kulturním domě

17. 12. 13

Vánoce v Matýsku

Mateřská škola se vydala do roudnického Centra Matýsek, aby se seznámila s vánočními zvyky a výtvarnými pracemi.
V Matýsku V Matýsku V Matýsku V Matýsku

10. 12. 13

Vánoce na statku

Výlet do třebízského historického statku se vydařil. Děti byly přímo „vtaženy“ do starých časů, kdy vánoční čas probíhal úplně jinak než dnes. Příjemná byla i cesta zájezdovým autobusem od firmy Johnsons Control, který nám byl firmou poskytnut zdarma přičiněním jedné z maminek našich předškoláčků. Děkujeme!
Třebíz – Vánoce na statku

10. 12. 13

Mikulášská nadílka

Letos se Mikuláš se svým doprovodem dostavil na svůj svátek – 6. prosince – a naděloval i káral. V balíčcích se tedy nezřídka objevovaly kromě dobrot i kousky uhlí.
Mikuláš s doprovodem Mikulášská nadílka

10. 12. 13

Vánoční besídka

Vánoční vystoupení a výstava se neuskuteční tentokrát v kostele, ale v libotenickém kulturním domě, a to ve čtvrtek 19. 12. 2013 v 16.00.
Všechny srdečně zveme.

3. 12. 13

Výlety

9. 12. uskuteční MŠ výlet linkovým autobusem do centra Matýsek v Roudnici. Tématem programu budou samozřejmě Vánoce.

10. 12. pojedou žáci školy nasmlouvaným autobusem do Třebíze, kde se v tamním skanzenu koná program Vánoce na statku, spojený s výtvarnými dílnami.

3. 12. 13

Setkání s rodiči v MŠ Rohatce

V pondělí 2. prosince proběhla v mateřské škole v Rohatcích beseda vedení naší školy s rodiči budoucích prvňáků, kde byly předány informace o škole a práci v ní těm, kteří se rozhodují, kam umístit své dítě.

20. 11. 13

Vítání občánků

Dne 17. listopadu 2013 se žáci naší školy zúčastnili obecní slavnostní akce Vítání občánků v KD Libotenice. Se svými učiteli si připravili kulturní program a vystoupili s ním pod vedením paní učitelky Vnukové.

13. 11. 13

Schůzky s rodiči

Schůzky SRPDŠ se budou konat ve středu 27. listopadu 2013 v časech podle jednotlivých tříd.

23. 10. 13

Koncert o historii kytary

Kytarista pan Kaulfers předvedl tentokrát pořad o vývoji kytary, jak se v průběhu věků proměňovala a rozšiřovala své možnosti a použití. Děti měly možnost prakticky poznat řadu typů tohoto nástroje – od loutny, přes elektrickou kytaru, až po kytaru digitální – a to v konkrétních historických hudebních stylech.
Historie kytary Historie kytary Historie kytary Historie kytary

21. 9. 13

Školka se také rozjíždí

Tak jako v základní škole, i ve školce se rozjíždí nový školní rok.
Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku

5. 9. 13

Zahájení školního roku

Dne 2. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2013/2014 za účasti paní starostky a za doprovodu rodičů nových prvňáčků. Též v mateřské škole přibyli noví žáčci – někde se to neobešlo bez slziček. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a to špatné bylo zapomenuto při hře.
První den ve školce Noví prvňáčci Zahájení školního roku Zahájení školního roku Zahájení školního roku Zahájení školního roku

29. 8. 13

Rekonstrukce sociálního zařízení

Během prázdnin proběhla rekonstrukce toalet v patře budovy podle nejnovějších hygienických norem. Ještě nás čeká tedy zbylá část v přízemí.
Nové sociální zařízení Nové sociální zařízení

9. 8. 13

Chovatelský projekt Hebké ouško

V samém závěru školního roku uspořádala mateřská škola ve spolupráci se školou základní zajímavý projekt, kdy děti předvedly ve škole své domácí miláčky a pohovořily o nich se svými spolužáky.
Hebké ouško Hebké ouško Hebké ouško

9. 8. 13

Školní výlet

V červenci se uskutečnil celoškolní výlet. Vzhledem k nepříznivému počasí byl opuštěn původní cíl – Hazmburk a změněn na sušší destinace, a to zámek Libochovice a vodní hrad Budyně.
Výlet do Libochovic a Budyně Výlet do Libochovic a Budyně Výlet do Libochovic a Budyně Výlet do Libochovic a Budyně

24. 6. 13

Školní výlet

Dne 26. 6. 2013 se koná školní výlet objednaným autobusem na Hazmburk. Zúčastní se i mateřská škola.
Odjezd autobusu v 8.00 od školy,
příjezd ve 14.00 ke škole.

7. 6. 13

Provoz školy

Od pondělka 10. 6. 2013 bude škola opět v provozu. Obědy jsou zajištěny, pokud někdo nebude moci dorazit, odhlašuje si obvyklým způsobem sám.

4. 6. 13

ŠKOLA UZAVÍRÁ PROVOZ!!!

Vzhledem k povodňové situaci se škola uzavírá zatím od 5. 6. do 7. 6. 2013. Další informace budou podle situace.

3. 6. 13

Celodenní výlet na Hazmburk

Dne 7. 6. 2013 pořádáme výlet všech žáků na Hazmburk.

Sraz: do 7.45 hodin ve škole
Předpokládaný návrat: do 14.00 hodin do školy
S sebou: pláštěnku, sportovní oblečení, velkou svačinu a pití (místo oběda), papírové kapesníky, popř. kapesné

Obědy budou hromadně odhlášeny!
Do čtvrtka 6. 6. 2013 vybíráme od účastníků 100 Kč.

21. 5. 13

Čarodějnický den

Jelikož nám počasí letos nepřálo, pálení čarodějnic se dvakrát odkládalo a nakonec akce doznala i pozměněného názvu. To ale nic neubralo na pěkně prožitém odpoledni se školní družinou.
Čarodějnický den Čarodějnický den Čarodějnický den

21. 5. 13

Zdravá mobilní herna

Velice zajímavý projekt se uskutečnil na zahradě naší školy. Jmenoval se Zdravá mobilní herna a zábavnou soutěžní formou seznamoval žáky se zásadami zdravého životního stylu.
Zdravá mobilní herna Zdravá mobilní herna Zdravá mobilní herna

21. 5. 13

Zimní přírodovědná soutěž

Ocenění v Zimní přírodovědné soutěži neminulo některé žáky ani letos.
Zimní přírodovědná soutěž

21. 5. 13

Výprava na farmu

Na zemědělskou farmu do Hrobců se vypravila za zajímavými zážitky základní škola i škola mateřská. Přeprava „po svých“ přidala průzkumné výpravě na ceně, především vzhledem k věku žáčků školky.
Výlet na farmu Výlet na farmu Výlet na farmu Výlet na farmu

10. 5. 13

Předání Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do MŠ Libotenice

Vyrozumění rodičům o přijetí a nepřijetí dítěte do Mateřské školy Libotenice

Ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2013 od 13.00 do 15.30 hodin žádáme rodiče dětí, kteří podali přihlášku do MŠ, aby se dostavili osobně převzít rozhodnutí do ZŠ k řediteli školy. Jestliže žádost podepsali oba rodiče, měli by se k převzetí dostavit oba.

V případě dotazů nebo potřeby jiného termínu je možno se domluvit telefonicky na čísle 416 848 060.

Mgr. Jiří Panschab

ředitel školy

30. 4. 13

Změna termínu Čarodějnic v ŠD

Pálení čarodějnic bude až 2. května 2013.

22. 4. 13

Schůzky s rodiči, školská rada

SRPDŠ se koná dne 25. 4. 2013 v době od 15.00 do 17.00. Rodiče se dostaví individuálně kdykoliv v této době.
Školská rada zasedá tento den od 14.30 do 15.00.

22. 4. 13

Nový termín fotografování žáků

V pátek 19. 4. se nemohl dostavit fotograf (defekt auta), proto se fotografování odkládá na 3. 5. 2013 od 8.30 h.

18. 4. 13

Charitativní akce

Velký dík patří těm žákům a jejich rodičům, kteří přispěli v akcích CHRPA a FOND SIDUS na postižené a nemocné děti. Na hiporehabilitaci se vybralo 600 Kč a na onkologické pacienty 665 Kč.

15. 4. 13

Plánované akce

17. 4. – pěší výlet na farmu – Den Země
19. 4. – fotografoání žáků
30. 4. – ŠD – pálení čarodějnic, opékání vuřtů

9. 4. 13

Soutěž Putování časem

Tradičně úspěšní byli naši žáci ve výtvarné soutěži Putování časem, jejíž vyhodnocení proběhlo v litoměřickém kině Máj.
Putování časem Putování časem Putování časem Putování časem

9. 4. 13

Ekoakce Živá koza

Netradiční akci uspořádali ekologové pro naše mladší žáky. Děti se prakticky seznámily se spoustou nových informací z oblasti ekologického chovu zvířat.
Ekoakce Ekoakce Ekoakce Ekoakce

9. 4. 13

Výtvarné práce 4. a 5. ročníku

 
9. 4. 13

Práce školní družiny a keramického kroužku

Zima Keramika Keramika Keramika
9. 4. 13

Velikonoce v Galerii kraslic

Velikonoční tradice si žáci připomněli zajímavou formou v libotenické galerii kraslic, kde za přítomnosti mikrofonu rozhlasu Sever zdobili kraslice a pekli jidášky.
Velikonoční tradice Velikonoční tradice Velikonoční tradice

9. 4. 13

Návštěva divadla a městské knihovny v Roudnici

Divadelní představení navštívily naše děti v Roudnici nad Labem. A aby toho nebylo málo, zbylý čas do odjezdu autobusu příjemně strávily v městské knihovně.
V divadle V divadle V knihovně V knihovně V knihovně

3. 4. 13

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2013/2014

MŠ Libotenice přijímá k zápisu děti ve věku od 3 do 6 let dne 16. dubna od 10 do 11 hodin. Vydávání přihlášek ve třídě MŠ.

Příjem vyplněných přihlášek 25. 4. – 26. 4. 2013 ve 14 hodin ve třídě MŠ nebo v ředitelně.

Přijďte si prohlédnout naši školku, je celá v novém, v příjemném a klidném prostředí.

Nabízíme vám:

 • kvalitní vzdělávací práci s dětmi
 • divadelní představení
 • logopedickou péči ve spolupráci se ZŠ
 • výlety do přírody
 • oslavy tradičních svátků
 • kvalitní a zdravé stravování
 • individuální péči o děti s odkladem školní docházky
 • vstřícný kolektiv zaměstnanců

Harmonogram průběhu zápisu do MŠ

 • 16. 4. 2013 vydávání přihlášek a den otevřených dveří s nahlédnutím do prostoru třídy MŠ
 • odeslání „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“
 • v průběhu května schůzka rodičů nově přijatých dětí
21. 3. 13

Karneval ve školní družině

Tradiční předjarní karneval proběhl v polovině března ve školní družině. Děti si užily karnevalový rej a své masky porovnaly v soutěžním klání. S velkým nasazením se ale soutěžilo i v dalších disciplínách, takže získané ceny byly opravdu zasloužené.
Karneval Karneval

7. 3. 13

Divadelní představení

V pondělí 11. března jedeme do Roudnice na divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula v kulturním zařízení Říp. Mimo to navštívíme i městskou knihovnu.

7. 3. 13

Karneval

V pátek 8. března pořádá školní družina karneval od 13.00 hodin.

4. 3. 13

Mateřinka poznává své okolí

Děti z mateřské školy s blížícím se jarem stále častěji prozkoumávají okolí školy. A vždy je na co koukat.
MŠ na průzkumu MŠ na průzkumu MŠ na průzkumu

12. 2. 13

Týden podle Ámose

Školní družina hodnotila v únoru již po několikáté soutěžní projekt Týden podle Ámose.
Týden podle Ámose

6. 2. 13

Zápis budoucích prvňáčků

Ve středu 6. února se konal zápis do 1. ročníku. Zde je pár obrázků z jeho průběhu.
Zápis Zápis Zápis Zápis

29. 1. 13

POZOR - ZMĚNA BRUSLENÍ!

Z důvodu nemocnosti žáků i zaměstnanců školy se ruší bruslení ve středu 30. 1. 2013. Náhradní termín bude včas oznámen.

28. 1. 13

Zimní radovánky

Zima dokáže být krásná. I takto může vypadat tělocvik.
Bobování

16. 1. 13

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Zápis dětí do 1. ročníku se koná ve středu 6. února 2013
od 15 do 17 hodin v 1. patře budovy školy.
Případně je možno zapsat dítě kdykoliv jindy.

ŠKOLA NABÍZÍ:

 • výuku anglického jazyka
 • keramický kroužek
 • hru na flétnu
 • hru na kytaru
 • logopedickou poradnu
 • dyslektickou ambulantní poradnu
 • péči o integrované žáky
 • výuku v počítačové učebně
 • stravování ve školní jídelně
 • pobyt dětí ve školní družině (před vyučováním i po vyučování)

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.
K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let v době od září 2013
do konce června 2014.

Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte vezměte, prosím, s sebou.

Tel.: 416 848 060
E-mail: zslibotenice.pan­schab@seznam.cz
Web: www.zsliboteni­ce.cz

10. 1. 13

Tři králové

Nový rok jsme přivítali tříkrálovým koledováním společně s litoměřickou charitou. Tři skupinky se rozběhly po vesnici a díky dobrým lidem se nevrátily s prázdnou. Děkujeme a přejeme všem šťastný nový rok.
Tři králové Tři králové

2. 1. 13

Vánoční nadílka

Závěr kalendářního roku je ve škole zasvěcen vánoční náladě při třídních besídkách, společném zpívání „na schodech“ a nadělování dárků.
Zpívání na schodech Společné nadělování

15. 12. 12

Vánoční výstava a vystoupení

V předvánočním čase jsme rádi přijali pozvání Obce ke spoluúčasti na výstavě výtvarných prací s vánoční tematikou. Celé setkání pak naši žáci se svými učiteli doprovodili svým vystoupením. Letos bylo naše představení obohaceno účastí těch nejmenších – žáků nové mateřské školy, a tak hned bylo všechno veselejší. Snad bude takový i nový rok – všem to ze srdce přejeme.
Mateřská škola Sněhuláci Flétnový kroužek:
Zpívání s kytarami Školní družina

11. 12. 12

Pečení perníčků ve školní družině

Družina se pilně připravuje na Vánoce a jednou z jejích aktivit bylo vytváření a pečení stylových perníčků.
Pečení perníčků Pečení perníčků Pečení perníčků

11. 12. 12

Mikulášská nadílka

Přesně v den, kdy se má objevit Mikuláš, se tak stalo a do školy zavítal i se svou svitou – anděly a čerty. Navštívil školku, kde před nadělováním vyslechl pěkné básničky a říkačky, a posléze i školu. Tam se s nadílkou už musel trochu rozmýšlet a některým dětem domluvit. Ale nakonec každý něco přece jen dostal.
Mikuláš v MŠ Mikuláš v ZŠ Mikulášská svita

10. 12. 12

Ředitelské volno 3. a 4. 1. 2013

Vážení rodiče, v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v pl. znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů ředitelské volno ve dnech 3. a 4. ledna 2013 pro základní i mateřskou školu. Děkujeme za pochopení.

26. 11. 12

Výstava výtvarných prací a vystoupení v kostele

Dne 13. 12. 2012 se v kostele sv. Kateřiny v Libotenicích uskuteční předvánoční výstava výtvarných prací a vystoupení žáků školy. Kostel bude otevřený od 15 hodin, vystoupení začne v 16.00 hodin.

17. 11. 12

O potrestané lišce

Divadelní pohádku O potrestané lišce předvedlo Sváťovo dividlo.
O potrestané lišce O potrestané lišce

17. 11. 12

Vizovické pečivo

V Galerii kraslic jsme se opět mohli zúčastnit zajímavé práce. Pod vedením externích i místních lektorek jsme se naučili vytvářet tradiční vizovické pečivo.
Vizovické pečivo Vizovické pečivo Vizovické pečivo

17. 11. 12

Halloween ve školní družině

Dlabání dýní už definitivně vytlačilo někdejší typicky české dlabání řepy – burganu. Účel je ale stejný. Vytvořit strašáka se svíčkou uvnitř a podpořit tak pochmurnou atmosféru podzimního času.
Halloween Halloween Halloween

17. 11. 12

Ze života mateřské školy

Podzimní činnost naší mateřské školy je velice pestrá. Kromě výtvarných a hudebních aktivit se zúčastňuje divadelních představení ve škole, prozkoumává přírodu v okolí školy i zákoutí obce, zdobí svými pracemi třídu i školní chodbu. Zajímavou výtvarnou akci uspořádala i za přítomnosti rodičů, kteří se v hojném počtu dostavili a přispěli tak k veselé a tvůrčí atmosféře podzimního odpoledne.
Podzim v MŠ Podzim v MŠ Podzim v MŠ Podzim v MŠ

13. 11. 12

Schůzky s rodiči

Schůzky s rodiči s informacemi o prospěchu a chování proběhnou ve středu 21. 11. 2012 takto:

3., 4. a 5. ročník – 15.30 h.

1. a 2. ročník – 16.15 h.

29. 10. 12

Výlet školní družiny do zoo

Školní družina vyrazila o podzimních prázdninách do pražské zoo. Děti si dosyta užily společnosti zvířat i jiných atrakcí.
Zoo Praha Zoo Praha

29. 10. 12

Výchovný koncert

Říjnový koncert pro žáky byl pojat jako hudební rozhovor muzikanta s dětmi o tajích hudby a její kráse, jež člověk může vnímat hlouběji, pokud ví, co sledovat.
Výchovný koncert Výchovný koncert

24. 10. 12

Dýňové výrobky - ŠD

29. – 31. 10. 2012 výroba dýňových strašidel a lampionů (Mihulková)

24. 10. 12

Výlet - ŠD

Výlet školní družiny do Zoo Praha dne 25. 10. 2012, 7.30 – 17.10 h. Dozor – Mihulková, Vašáková

24. 10. 12

Provoz o podzimních prázdninách

V pátek 26. 10. 2012 nebude v provozu školní družina ani mateřská škola.

22. 10. 12

Dar občanů školce

Naše nová mateřská škola dostala od občanů Libotenic krásný finanční dar v hodnotě 2 500 Kč. Částka byla shromážděna formou sbírky v libotenickém obchodě, jehož provozovatelům a stejně tak všem dárcům moc děkujeme.
Peníze byly použity na nákup hraček a výtvarných pomůcek.
Dar občanů Vybavení školky Žáci MŠ

12. 10. 12

Poznáváme houby

Povídání o houbách našich lesů si vyslechli naši žáci počátkem října. Přednáška byla doprovozena množstvím obrázků na interaktivní tabuli i skutečnými ukázkami.
Poznáváme houby Poznáváme houby Poznáváme houby Poznáváme houby

13. 9. 12

Změna časů - zájmové kroužky!

10. 9. 12

Naše obec

Děti tradičně na začátku školního roku poznávají okolí školy a obec, kde školu navštěvují.
Naše obec Naše obec Naše obec

10. 9. 12

Divadlo s Africkou pohádkou

Hned druhý školní den nás navštívilo divadlo, které děti pobavilo Africkou pohádkou. V hledišti se to dětmi jenom hemžilo, jelikož kromě školních dětí a naší nové mateřinky přisedly i děti z rohatecké MŠ.
Africká pohádka Africká pohádka Africká pohádka

10. 9. 12

Slavnostní otevření mateřské školy

Dne 3. září 2012 byl zahájen nový školní rok a současně byla slavnostně otevřena naše mateřská škola za účasti senátora Alexandra Vondry, který předal školce jako dar hračky v hodnotě 10 000 korun. Pro zajímavost uvádíme i několik fotografií z budování mateřinky.
Budování školky Budování školky Budování školky

31. 8. 12

Přihlášení obědů

Připomínáme, že vzhledem ke změně dodavatele stravování je třeba, aby si rodiče vyřídili přihlášku na ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, ul. Školní. (Tel. 416 831 297).

28. 8. 12

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Prosíme rodiče:

Přineste svému dítěti do MŠ: náhradní spodní prádlo (podepsané)
podepsané pyžamo
přezůvky: bačkory,sandálky (pantofle ne)
tepláky,bundy na školní zahradu
náhradní tričko (podepsané)

Na denní spotřebu: papírové kapesníčky
toaletní papír
vlhčené ubrousky
tekuté mýdlo

Tímto učíme své děti samostatnosti a hygieně.
Další informace přímo u p.učitelky na informační nástěnce.

Za spolupráci všem rodičům děkujeme.

22. 8. 12

Zápis do Mateřské školy Libotenice

Dne 24. 8. 2012 proběhne zápis do mateřské školy přímo v budově základní školy od 13.00 do 15.00 hodin. Je však možno se domluvit individuálně i na jiném čase a termínu na našich kontaktech nebo ústně.

22. 8. 12

Buduje se nová mateřská škola

V současné době finišují přípravy na otevření mateřské školičky přímo v budově základní školy, aby mohla od září spustit provoz.

10. 7. 12

Školní akademie

V závěru školního roku jsme uspořádali slavnostní akademii v kulturním domě.
Školní akademie Školní akademie Školní akademie Školní akademie

10. 7. 12

Koloběžkiáda

Tradiční závod na koloběžkách uspořádala školní družina.
Koloběžkiáda 

3. 7. 12

Školní výlet na zámek Berchtold

Spoustu zážitků si děti přivezly ze zajímavého zámku ve středních Čechách jménem Berchtold. Kromě prohlídky vnitřních prostor si zařádily i v jeho nádvořích a zahradách.
Zámek Berchtold Zámek BerchtoldZámek BerchtoldZámek Berchtold

3. 7. 12

Sběr plastových víček

Školní družina vyhodnotila nejlepší sběrače víček od PET lahví. Stali se jimi prvňák M. Křivánek, čtvrťák J. Stuchlý a páťák V. Vaněk.
 Sběr plastových víček

10. 6. 12

Indiánskou stezkou s televizí

Mezinárodní den dětí jsme oslavili o týden později, jelikož nám nepřálo počasí. A protože se na nás chystalo vševidoucí oko kamery roudnické televize MIS, nakonec se odklad vyplatil a dopoledne strávené na indiánské stezce se povedlo. Dík patří i podpoře obecního úřadu a fotbalového klubu.
Indiánskou stezkou Indiánskou stezkou Indiánskou stezkou Vyhodnocení Indiánské stezky

31. 5. 12

ZMĚNA!

Den dětí se kvůli nepříznivé předpovědi počasí překládá na pátek 8. 6. 2012.

30. 5. 12

Školní akademie

Rozloučení dětí se školním rokem bude ve středu 27. 6. v Kulturním domě Libotenice od 16 hodin.

30. 5. 12

Školní výlet

Na výlet se pojede na zámek Berchtold u Prahy dne 19. 6. 2012.

30. 5. 12

Mezinárodní den dětí

Letošní den dětí se uskuteční 1. června jako hra v přírodě v duchu indiánské moudrosti.

16. 5. 12

Bertík na to dohlédne pod Řípem

Představení pro zdraví je podtitul cyklu o zdravém životním stylu, při kterém se děti poučí, zabaví i zasmějí.
Bertík na to dohlédneBertík na to dohlédneBertík na to dohlédne

16. 5. 12

Den Země

Tento významný den jsme si připomenuli návštěvou tří farem v okolí školy – u Škodových, Marjankových a trochu dále u Jiránkových v Hrobcích. Co jiného je více srostlé se Zemí než právě zemědělské statky.
Den ZeměDen ZeměDen Země

16. 5. 12

Pálení čarodějnic

Konec dubna se neobejde bez upálení čarodějnice. Tak tomu bylo i letos ve školní družině.
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic

15. 4. 12

Inspekční návštěva školy

Na konci března proběhla ve škole kontrolní návštěva České školní inspekce. Závěry byly velmi příznivé a ve stejném duchu byla koncipována i písemná zpráva z kontroly, přístupná i na stránkách ČŠI.

15. 4. 12

Schůzky s rodiči a školská rada

SRPDŠ proběhne ve středu 25. 4. 2012 v čase mezi 15.30 až 17.00 hod. Rodiče budou docházet individuálně. Školská rada zasedá od 15.00 do 15.30 hod.

15. 4. 12

Týden podle Amose

Školní družina po čase uspořádala zajímavý naučný projekt ve jménu Učitele národů Jana Amose Komenského.
Týden podle Amose

15. 4. 12

Jak se ubránit psovi

Zajímavou a poučnou přednášku o správném chování ve střetu s neznámým psem absolvovali žáci včetně praktických situací.
Jak se ubránit psovi Jak se ubránit psovi

15. 4. 12

Zimní přírodovědná soutěž

Vyhodnocení oblíbené soutěže dopadlo pro některé soutěžící opět úspěšně.Zimní přírodovědná soutěž

17. 3. 12

Pečení jidášků a barvení vajíček

Trochu v předstihu si naši žáci vyzkoušeli staré velikonoční zvyky jako pečení jidášků a vytváření kraslic tradiční přírodní metodou. To vše díky pozvání Galerie kraslic v Libotenicích.
Jidášky Jidášky Jidášky

11. 3. 12

Karneval

Rej masek s vyhodnocením těch nejlepších se tradičně uskutečnil v době masopustu na půdě školní družiny.
Karneval Karneval

11. 3. 12

Poznávání zvířat s Matýskem

S ohroženými druhy zvířat se žáci seznámili ve znalostní hře sdružení Matýsek.
Ohrožená zvířata Ohrožená zvířata

11. 3. 12

Talentshow

Školní družina uspořádala další uměleckou soutěž talentů, tentokráte pod názvem Talentshow, kde se mohly děti blýsknout v různých oborech kumštu.
Talentshow Talentshow

11. 3. 12

Proběhl zápis do 1. ročníku

Zápis budoucích prvňáků proběhl v dobré atmosféře a v klidu. Další fotografie viz fotogalerie.
Zápis Zápis

20. 1. 12

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 2. února 2012 od 15.00 do 17.00 hodin v prvním patře školy. Občanské průkazy obou rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte s sebou.

15. 1. 12

Kouzelný les

Upozornit děti na nebezpečí návykových látek se dá i formou divadelního představení. Žáci určitě leccos pochopí a uvědomí si nenásilnou cestou a jaksi podvědomě.
Kouzelný les Kouzelný les Kouzelný les Kouzelný les

8. 1. 12

Tři králové

Ve spolupráci s litoměřickou charitou vyšli naši žáci na koledu po obci v převlecích tří králů. Děti vytvořily dokonce dvě skupinky, které procházely pod vedením pracovnic charity.
Tři králové Tři králové Tři králové

8. 1. 12

Škola má nové interaktivní vybavení od EU

V rámci projektu EU – peníze školám se začala škola vybavovat interaktivními tabulemi pro zefektivnění a oživení výuky a novými počítači. Projekt ještě nekončí, takže další novinky budou přicházet průběžně. Děti si již vyzkoušely práci s novým zařízením a nutno říct, že se jim zamlouvá.
Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Nové počítače Nové počítače Nové počítače

2. 1. 12

Vánoce ve škole

Na vánoční svátky se děti těší už od začátku prosince. Malá oslava Vánoc s pozvanými hosty se nám nevyhne ani ve škole.
Zpívání koled Koledy Nadílka Pouštění lodiček v družině

14. 12. 11

Výstava betlémů

Výstava betlémů Výstava betlémů Výstava betlémů
V předvánočním čase byly děti pozvány ještě jednou Galerií kraslic v Libotenicích k návštěvě výstavy, tentokráte betlémů. Opět ale nezůstalo jen u prostého zhlédnutí expozice, ale žáci si mohli vlastnoručně vytvořit lidovou vánoční ozdobu z perníku, křížal a špejlí.

7. 12. 11

Mikulášská nadílka

Mikuláš se dostavil se svými tradičními průvodci i letos a potěšil děti dárečky. Předtím ale měl spolu s čertem k některým malé kázání.
Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

23. 11. 11

Schůzka s rodiči SRPDŠ

Schůzka s rodiči SRPDŠ se koná ve čtvrtek 1. prosince 2011 v 15.30 hodin.

23. 11. 11

Výlet do Litoměřic

V listopadu navštívily děti středisko CHKO České středohoří v Litoměřicích s přednáškou a filmy o ptácích a krmítkách. Poté se přemístily do městské knihovny, kde se seznámily se systémem půjčování knih.
Přednáška o ptačích krmítkách Středisko CHKO Č. středohoří V knihovně V knihovně

15. 11. 11

Pečení perníčků

V blížícím se adventním času byly naši žáci pozváni Asociací malířů kraslic do libotenické „hájenky“ k pečení a zdobení perníčků. Akce byla krásně připravená a dětem i pedagogům se moc líbila. Děkujeme za pozvání.
Zdobení perníčků Zdobení perníčků

8. 11. 11

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č.561/2004 Sb. a ve smyslu s § 2 vyhlášky
na pondělí 14. 11. 2011 ředitelské volno.
V tento den budou zaměstnanci školy uklízet prostory budovy po výměně oken.
Obědy budou na tento den odhlášeny.
Školní družina pouze ve výjimečných případech. Nahlaste do 11. 11. 2011.

2. 11. 11

Návštěva planetária a Vodního světa v Praze

Podzimní prázdniny využila školní družina k návštěvě pražského planetária a Vodního světa. Obě zastávky byly zajímavé a dětem se líbily.
V planetáriu Vodní svět

17. 10. 11

Kytarový koncert

Ve čtvrtek 13. října 2011 jsme po čase opět přivítali ve škole pana J. Kaulferse, který pro nás uspořádal virtuosní koncert na klasickou kytaru. Tématem koncertu byla dlouhá a těžká cesta ke špičkovému hudebnímu mistrovství.
S kytaristou J. Kaulfersem S kytaristou J. Kaulfersem

11. 10. 11

Sraz rodáků obce Libotenice

Dne 8. října 2011 jsme přispěli svým „koutkem“ k výzdobě kostela u příležitosti Srazu rodáků, kteří se sešli v roce 785. výročí obce. Náš příspěvek se tematicky vázal k obci a okolí, a samozřejmě i ke škole.
Naše obec – náš domovNaše obec – náš domov

11. 10. 11

Pohár škol - orientační běh

Minulý týden jsme zaznamenali úspěch při orientačním běhu škol na Hostěrazu u Roudnice. Získali jsme 2 přední umístění. Jedno první místo a jedno druhé. Jan Marjanko a David Turza

29. 9. 11

Logopedická poradna - oprava

Logopedická poradna začne z důvodu školení vedoucí svou činnost až od listopadu.

19. 9. 11

Naše obec - náš domov

Během září se žáci v rámci projektu Naše obec – náš domov seznamovali s prostředím, které obklopuje školu a jehož je škola bytostní součástí.
Naše obec – náš domov Naše obec – náš domov Naše obec – náš domov

19. 9. 11

Dokončení výměny oken

Do konce roku bude provedena druhá etapa výměny oken ve školní budově. Tentokrát to bude zadní trakt budovy, na který se nedostalo z loňské dotace.

19. 9. 11

EU - peníze školám

Od 1. září začíná škola plnit projekt EU – peníze školám pod názvem Evropa dětem. Tento projekt pomůže významnou měrou rozšířit a zkvalitnit vybavení školy informační technikou, jako jsou interaktivní tabule, další počítače a vlastní digitální výukové programy.

1. 9. 11

Zahájení nového školního roku

Prvňáci zvládli svůj start do nové etapy bez problémů a dostavili se v plném počtu devíti žáků i s hojným doprovodem. Promluvila k nim tradičně i paní starostka. Prvňáčci Prvňáčci Projev paní starostky

28. 8. 11

Začne nám školní rok 2011/2012

Škola začíná ve čtvrtek 1. září. Těšíme se na naše žáky a zvláště na prvňáčky.

11. 7. 11

Školní výlet

Tentokrát jsme se vypravili pěšky za pštrosy do Židovic a cestou zpět navštívili farmu Jiránkových v Hrobcích. Tam se nám moc líbilo a dostalo se nám vlídného přivítání. Pštrosí farma Farma Jiránkových S paní majitelkou Všichni pěkně pohromadě

11. 7. 11

Akce Víčka u konce

Ke konci školního roku vyvrcholila soutěž školní družiny ve sběru víček vyhodnocením úspěšných sběračů. Tím nejlepším se stal žák pátého ročníku Tomáš Grégr. Vítěz ve sběru víček

9. 6. 11

Sbírka pro Fond SIDUS

I letos jsme uspořádali sbírku pro Fond SIDUS, který zajišťuje podporu dětem nemocným rakovinou. Podařilo se shromáždit částku 525 Kč. Děkujeme žákům i jejich rodičům.

7. 6. 11

Škola v přírodě se vrátila

V sobotu 4. června se vrátily děti ze školy v přírodě. Škola se líbila, fotogalerii připravujeme.
Učení Zábava Maškarní Že by přílet?

24. 5. 11

Fotografování

Fotografování žáků se uskuteční v pátek 10. 6. 2011 ve škole.

24. 5. 11

Škola v přírodě

V sobotu 28. 5. 2011 po deváté hodině odjíždí od budovy školy větší část našich žáků a část dětí z MŠ Rohatce na školu v přírodě do Bratříkova v Jizerských horách. Návrat je plánován na 4. 6. 2011 kolem 13. hodiny opět k budově školy.

13. 5. 11

Pálení čarodějnice

Školní družina upálila s nástupem jara už tradičně čarodějnici. Léto je opravdu na dosah a všichni se na něj těšíme.
 Pálení čarodějnice

13. 5. 11

Páťáci

Náš nejvyšší ročník už se pomalu loučí. Své tablo si vytvořil ve stylu populárního Čtyřlístku. Páťáci jako Čtyřlístek

11. 5. 11

Recyklohraní

Již několikátým rokem se škola zapojuje do projektu Recyklohraní, což obnáší kromě sběru elektroodpadu a starých baterií i plnění zajímavých úkolů. Zde je k vidění jeden takový.
Recyklace papíruRecyklace papíruRecyklace papíruRecyklace papíruRecyklace papíru

28. 4. 11

Pohádka o Nebojsovi

Hned po Velikonočním pondělí sehrálo divadélko Zmatlík u nás ve škole pohádkové představení Nebojsa. Herci hráli naplno, a tak se jim podařilo děti vtáhnout okamžitě do děje. A jelikož to bylo představení komediální, je jasné, že bylo veselo. Nebojsa – divadlo Zmatlík

18. 4. 11

Velikonoční výstava VOLÁNÍ JARA

Ve dnech 18. a 19. dubna 2011 od 12.30 do 15.30 h zveme všechny na velikonoční výstavu výtvarných prací žáků do naší školy. Výstava je i prodejní. Volání jara

6. 4. 11

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU! Schůzka s rodiči - SRPDŠ

Z důvodu nemoci se překládá SRPDŠ s informacemi o chování a prospěchu žáků na středu 4. května 2011 v době od 15.30 do 17.00 hodin. Rodiče budou docházet individuálně. Školská rada zasedá v původním termínu.

21. 3. 11

Březen - měsíc knihy a internetu

Téma měsíce považujeme za velmi důležité nejen v březnu, ale po celý rok. Četba je pro vývoj dětí zcela zásadní.
 Březen – měsíc knihy

21. 3. 11

Naše školní družina

Školní družina si vytvořila zajímavé tablo svých letošních členů.Tablo

21. 3. 11

Zimní přírodovědná soutěž

Tradiční soutěž řeší naši žáci již řadu let a často velmi úspěšně. Tři 1. místa a jedno 2. jsou toho letos důkazem. Zimní přírodovědná soutěž

15. 3. 11

Sbírka na hiporehabilitaci odeslána

Dne 14. března byla odeslána částka 360 Kč, kterou shromáždili naši žáci na hiporehabilitaci postižených dětí v akci společnosti CPK – CHRPA. Žáci se svými rodiči tuto záslužnou činnost podnikli již poněkolikáté a řadí se tak mezi zasloužilé sponzory. Přispěvatelé sbírky

11. 3. 11

Africká zvířata

11. března zhlédli naši žáci společně s mateřskou školou Rohatce u nás ve škole zajímavou projekci Africká zvířata se zasvěceným vyprávěním samotného autora fotografií.
Africká zvířata Africká zvířata Africká zvířata

11. 3. 11

Týden podle Ámose

Školní družina si připomínala v únoru slavného Učitele národů v zábavném projektu Týden podle Ámose.
Týden podle Ámose

11. 3. 11

Recyklohraní

Ekologická soutěž pokračuje dalšími úkoly. Toto je jeden z nich.
Recyklohraní Recyklohraní

11. 3. 11

Karneval

Školní družina uspořádala tradiční karneval masek. Kromě soupeření o nejlepší masku proběhlo i zápolení v různých disciplínách.
Karneval Karneval

11. 3. 11

Příběh jara

V litoměřickém kině Máj proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže, které se zúčastnily děti ze školní družiny. Úspěšný byl především páťák Tomáš Grégr a ocitl se na 2. místě. Všichni zúčastnění zhlédli dětský film v 3D rozlišení.
Příběh jara Příběh jara Příběh jara

25. 2. 11

Draní peří - oživená historie

V zimních měsících se vždy prováděly domácí práce. Jednou z nich bylo tradičně draní peří. Naši žáci si tuto činnost vyzkoušeli v libotenické galerii kraslic. Zažili tak příjemný pocit při společné práci, který znali naši předkové. Posezení bylo zpříjemněno i malým pohoštěním.
Draní peří Draní peříZpráva z tisku

2. 2. 11

Plavecký kurz dokončen

3. a 4. ročník na konci ledna úspěšně absolvovaly plavecký kurz.Plavecký kurz

2. 2. 11

Přírodovědná vycházka

Děti se vydaly se svými učiteli do okolí školy prozkoumat, co vlastně dělá v mrazivém období příroda a jak se daří zvířátkům. Přírodovědná vycházka

2. 2. 11

Zápis nových prvňáčků

Ve středu 2. února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Malí šikulové se moc snažili. Tady je pár obrázků.
Zápis Zápis Zápis

18. 1. 11

Škola v přírodě bude!

Přes úvodní organizační potíže se podařilo nakonec zajistit pobyt na škole v přírodě v penzionu Krásná v Jizerských horách v termínu 28. 5. až 4. 6. 2011.

17. 1. 11

Ekologie v divadle

V pátek 14. ledna přijel dětem zahrát divadlo pan Vojtěch Kuthan. Hra s názvem O vodníku Brčálovi měla ekologickou náplň, která byla dětem ale předávána nenásilnou a veselou formou.O vodníku Brčálovi O vodníku Brčálovi O vodníku Brčálovi

14. 1. 11

Zápis dětí do prvního ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se bude konat ve středu 2. února 2011 od 14.30 do 18 hodin v prvním patře školy. Občanské průkazy obou rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte s sebou.

:-P
22. 12. 10

Vánoce ve škole

Ve středu 22. 12. 2010, den po zimním slunovratu, jsme se rozloučili pro tento kalendářní rok se školou. Trošku jsme se ještě učili, ale potom již přišel čas na rozsvícené stromečky a dárky pod nimi, ochutnávání cukroví, povídání o vánočním čase a zpěv koled. Vánoce jsou přece jenom nejkrásnější svátky!
Vánoční andělé Nové stavebnice do družiny Kam dřív skočit?!

12. 12. 10

Předvánoční setkání s anděly

Vánoční výstava výtvarných prací s „andělskou tematikou“, pořádaná obcí a spojená s vystoupením našich žáků, se konala v pátek 10. 12. 2010 v kostele svaté Kateřiny. Prostředí kostela již tradičně poskytlo nenapodobitelnou atmosféru adventního času a krásné akustické vyznění hostu akce – Fojtovu komornímu sboru. Setkání s anděly Setkání s andělySetkání s anděly

9. 12. 10

Mikulášská návštěva

V pátek 3. 12. 2010 se tradičně objevil ve škole Mikuláš se svou svitou čítající jednoho anděla a dva čerty. Pohovořil s žáky o dobrém chování a podělil je balíčky dobrot. Tak zase za rok!Tak jak, prvňáčci?

18. 11. 10

Schůzka s rodiči (SRPDŠ)

Schůzka s rodiči žáků se uskuteční dne 24. 11. 2010 v 15.30 hodin.

11. 11. 10

Koncert Drum-in

11. listopadu k nám sice nepřijel Martin na bílém koni, zato dorazil bubeník Miloš (Dvořáček) a dětem představil neuvěřitelně temperamentně bicí soupravu ve všech možných stylech. Navíc děti spontánně zapojil do rytmických a tanečních hrátek. Představení se zúčastnila i početná skupina dětí z mateřské školy Rohatce, což ještě znásobilo veselou atmosféru setkání.Vděční diváci Bubeník Miloš Dvořáček

11. 11. 10

O čem se učíme

Vyučování si zpestřujeme různými projekty jak v Češtině, Vlastivědě, tak i třeba ve Výtvarné výchově. Josef LadaVlastivědaPřírodověda

8. 10. 10

Pohár mládeže v orientačním běhu

Ve čtvrtek 7. října 2010 se zúčastnilo dvanáct borců z naší školy orientačního běhu o pohár mládeže v Roudnici nad Labem Pod Lipou. Z devíti škol litoměřického okresu jsme jako škola obsadili 4. místo. Účastníci Poháru mládeže

21. 9. 10

Přijelo k nám divadlo

Divadélko z Hradce Králové u nás odehrálo dne 20. září veselou hru Na statku, při které nenásilnou formou seznamovalo děti s životem na farmě, ale i třeba s nešvary mezi lidmi.Pozorní diváciNa statku

21. 9. 10

Projekt Naše obec - náš domov

U obchodu Před obecním úřademObecní knihovna

Snažíme se poznat obec, kde bydlíme nebo kam chodíme do školy, co nejlépe. Nesmějí chybět i procházky po obci, při kterých se toho dozvíme přece jen nejvíc a vše si ověříme na vlastní oči.

1. 9. 10

Zahajujeme školní rok 2010/2011

Dne prvního září 2010 jsme zahájili společně s vedením obce nový školní rok, a tak již nic nebrání novému rozjezdu pracovního nasazení žáků a učitelů. ZahajujemeZahajujeme

1. 9. 10

Škola dostala nová okna

Příjemnou změnou v budově školy jsou nová okna, která byla instalována před koncem prázdnin. Vzhled školy se vylepšil, ale především se zvýší komfort vnitřního prostředí. Jsme rádi, že se tento projekt podařilo po letech snažení uskutečnit. V plné práci Ve tříděNení to snadnéHotovo

23. 6. 10

Školní akademie

Závěrečná školní akademie se koná v úterý 29. června od 16.00 h v libotenickém kulturním domě. Všichni jsou srdečně zváni.
Školní akademieŠkolní akademieŠkolní akademieŠkolní akademie

23. 6. 10

Šipkovaná

V pátek 25. června proběhne v rámci školní družiny šipkovaná – orientační hra v přírodě.

23. 6. 10

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 24. června uspořádáme s dětmi sportovní dopoledne v areálu libotenického fotbalového hřiště. Trochu si tak vynahradíme neuskutečněný atletický přebor.

16. 6. 10

Na Královské cestě

V pátek 11. června se vydalo osazenstvo školy dvěma směry. Mladší děti do Litoměřic na hasičské dny a starší do Prahy na prohlídku prastaré korunovační Královské cesty (viz fotogalerie).Na Staroměstském náměstíNa Karlově mostě

8. 6. 10

Po indiánské stezce

Školní družina prožila týden v indiánském duchu, během něhož plnili žáci různé úkoly a jako indiáni se dokonce zúčastňovali i vyučování a poledního oběda.Indiánské dovednostiLukostřelbaOběd po indiánsku

8. 6. 10

Den matek

Při příležitosti Dne matek připravili naši žáci za pomoci učitelů nahrávku svého pásma básniček a písniček, kterým potěšili nejen maminky a babičky, ale snad i širší veřejnost, jelikož pásmo bylo vysíláno obecními rozhlasy spádových obcí.Poděkování hrobeckých občanů

2. 6. 10

Koloběžkiáda 2010

V pátek 28. května proběhla ve školní družině tradiční Koloběžkiáda. Tentokrát byl start povolen i kolům. Nemilosrdné počasí ale ukončilo zápolení předčasně, takže vyhodnocení soutěže se muselo odstěhovat pod střechu. I tak si ale závodníci zabojovali naplno.Vítězové koloběžkiádyKoloběžkiádaNa startu

25. 5. 10

Kouzelníci

V pondělí 24. května nás navštívila kouzelnická dvojice a předvedla dětem různá kouzla a čáry. Některé triky byly žákům vysvětleny a ti si je mohli i vyzkoušet. Pro děti to byl nevšední zážitek a také velká legrace.Kouzelnická produkce

24. 5. 10

Školní výlet

1. června se vypravíme po železné dráze do Úštěka. Navštívíme Úštěckou šatlavu, která nabízí spoustu atrakcí, dále bude následovat prohlídka malebného městečka s jeho zajímavostmi, např. „ptačími domy“.

18. 5. 10

Opět projekty

Přinášíme další ukázku z našich projektů, kterými si konkretizujeme a zpříjemňujeme poznatky při vyučování i ve školní družině.Zvířata v zoo – keram. kroužekŠD – Zvířata v zooPrvouka – 3. ročníkČeská historie – 4. ročníkČeské pověsti – 4. ročník

4. 5. 10

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic 30. duben byl tradičně zasvěcen reji čarodějnic a naše školní družina se ho zhostila s chutí. Kromě samotného upálení symbolické čarodějnice, vyhodnocení rafinovaných masek a poletování čarodějnických stvoření proběhly různé stylové hry a pečení vuřtů.

29. 4. 10

Úspěšný Den Země

Dne 19. dubna 2010 uspořádal Dům dětí a mládeže v Litoměřicích velkou akci při příležitosti Dne Země. Děti prošly přírodopisným kvízem a výtvarnou soutěží, zhlédly výcvik psů, nahlédly do terária, dozvěděly se něco o včelách, svezly se na ponících. Po krátké přestávce bylo vyhodnocení přírodopisného kvízu a výtvarné soutěže. V mladší kategorii zvítězili žáci naší školy a vyhráli velký čokoládový dort! Vítězný Den Země

14. 4. 10

Lidové písně a zvyky s kytarou

V úterý 13. 4. 2010 si děti zazpívaly a zatancovaly s kytarovým virtuosem J. Kaulfersem na téma lidových písní a tanců. Lidové písně a zvyky

11. 4. 10

Zimní přírodovědná soutěž

Zimní přírodovědná soutěž S koncem zimy byly oznámeny výsledky Zimní přírodovědné soutěže. Naši žáci byli velmi úspěšní, o čemž svědčí tento snímek.

11. 4. 10

Schůzky s rodiči a školská rada

Dne 22. 4. 2010 proběhne školská rada od 14.00 h. V době od 14.30 do 17.00 h se uskuteční individuální schůzky s rodiči žáků, kde budou podány informace o chování a prospěchu žáků.

11. 4. 10

Dárek k Velikonocům

Velikonoční koledu – sladká kuřátka – dostaly naše děti od paní Erichové, maminky jednoho z žáků. Mockrát děkujeme. Velikonoční kuřátka

11. 4. 10

Pohádkový den

Pohádkový den Březen – měsíc knihy je trochu zapomenutým svátkem, nikoliv však v naší škole. S knihami souvisejí také pohádky, proto jsme se zamaskovali za postavy, které v pohádkách vystupují, a navzájem odhalovali svou identitu.

11. 4. 10

Dva roky prázdnin

Dne 26. 3. 2010 se 12 účastníků výtvarné soutěže Dva roky prázdnin zúčastnilo vyhodnocení v litoměřickém kině Máj. Soutěž Dva roky prázdnin

11. 4. 10

Jarní orientační běh

Dne 25. 3. 2010 jsme se zúčastnili orientačního běhu v Dobříni. Nejlépe z našich žáků si vedl opět Vojtěch Jiránek, který získal ve své kategorii 3. místo. Jarní orientační běh 3. místo – Vojtěch Jiránek

23. 3. 10

Očekávané akce

Dne 24. 3. 2010 navštívíme velikonoční výstavu s pracovními dílnami v Litoměřicích, o den později se zúčastní někteří žáci orientačního běhu O pohár mládeže v Dobříni a 26. 3. 2010 pojede 12 účastníků výtvarné soutěže Dva roky prázdnin na vyhodnocení do litoměřického kina Máj, spojenéno s promítáním filmu.

23. 3. 10

Sbírka na fond Sidus odeslána

V těchto dnech jsme uzavřeli a odeslali peněžní částku 870 Kč na fond Sidus, který podporuje obnovu vybavení dětských nemocnic. Sbírka proběhla formou nákupu suvenýrů.

14. 3. 10

Naše projekty

Škola, jednotlivé třídy nebo školní družina se zapojují do různých společných projektů, ať už výtvarných, vlastivědných, ale třeba i úplně oddychových, jako jsou skupinová tabla. Z některých přinášíme malou ukázku. Z českých pověstíVlastivědaMy z 3. ročníkuOsazenstvo školní družinyŠD – Zapomínáčky

26. 2. 10

Recitační soutěž

Dne 26. února proběhla školní soutěž v recitaci, v níž se utkali žáci jednotlivých ročníků. Vítězně z tohoto klání vyšla Andrea Kročáková z druhého ročníku. Recituje A. Kročáková

25. 2. 10

O zlaté rybce

Známá pohádka v provedení hereček sdružení Matýsek děti úplně vtáhla do děje. O zlaté rybce

25. 2. 10

Zápis

Budoucí prvňáček Budoucí prvňáčci se už těší do školy.

25. 2. 10

Dopravní předpisy s humorem

V lednu nás navštívil pohádkový Honza se zábavným příspěvkem k dopravní výchově. Jak Honza přešel na červenou

10. 2. 10

Krmení kachen

Žáci druhého ročníku se vypravili v rámci přírodovědných vycházek k Labi, aby zpříjemnili život obyvatelům jeho břehů – tentokrát divokým kachnám. Krmení kachen

10. 2. 10

Zimní radovánky

Letošní zima nám umožňuje pořádně protáhnout děti na čerstvém ovzduší při zimních sportech. Takové tělocviky se líbí! Tělocvik na sněhu

30. 1. 10

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 4. února 2010 od 15. do 17. hodiny v prvním patře školy. Občanské průkazy obou rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte s sebou.

30. 1. 10

Recyklohraní

PF pro Recyklohraní V poločase 2. ročníku soutěže ve sběru elektroodpadu Recyklohraní jsme plnili další doprovodný úkol ve formě novoročního přání.

30. 1. 10

Čtenáři

V současné době velmi preferovaná výchova ke čtenářství se uplatňuje i ve vzdělávacím programu naší školy. Toto je ukázka z hodiny ve druhém ročníku.Čtenáři

13. 12. 09

Vystoupení na výstavě betlémů

V pátek 11. 12. 2009 vystoupili naši žáci v kostele sv. Kateřiny, kde také vystavovali své výtvarné práce. Vše již proběhlo ve slavnostní atmosféře adventního času. Z vystoupení Společné zpívání

4. 12. 09

Přišel Mikuláš

Mikuláš 2009 V pátek 4. prosince nás ve škole navštívil svatý Mikuláš se svým doprovodem. Byl očekáván s nedočkavostí, ale i s určitým napětím, zvláště v případě některých „hříšníků“. Po troše zpytování svědomí však všechno dobře dopadlo a byli obdarováni všichni.

2. 12. 09

Kouzelná zima

Výstava Kouzelná zima Ve dnech 15. až 17. prosince uspořádá naše škola a školní družina v prostorách tělocvičny vánoční prodejní výstavu s poetickým názvem Kouzelná zima. Výstava bude otevřena veřejnosti vždy od 12.00 do 16.00 h. Vstupné bude dobrovolné. Všechny srdečně zveme.

1. 12. 09

Výstava a vystoupení v kostele

Vánoční výstava pořádaná Obcí Libotenice dne 11. 12. 2009 v kostele sv. Kateřiny bude tradičně i naší příležitostí ukázat něco ze svého výtvarného umu a předvést krátký kulturní program. Těšíme se na Vaši účast.

24. 11. 09

Karneval

Přesto, že pátek třináctého není považován za veselé datum, ve školní družině vesele bylo, protože se zde konal podzimní karneval s prezentací výrobků patřících k tomuto období.Podzimní karneval

12. 11. 09

Schůzka s rodiči

Informační setkání s rodiči se koná ve čtvrtek 19. 11. 2009 od 15.30 hodin.
Schůze školské rady bude zahájena v 16.30 hodin.

5. 11. 09

O chamtivém Rambouskovi

Divadelní představení s tématikou šikany předvedl jediný herec. Stihl se však bleskurychle převtělovat do několika postav a ještě do hry zapojit i děti. O chamtivém Rambouskovi

5. 11. 09

Orientační běh

S téměř tradičním úspěchem jsme se zúčastnili podzimního závodu v orientačním běhu mezi školami našeho okresu. Nejlépe nás reprezentoval Vojtěch Jiránek, který získal 2. místo. V. Jiránek – 2. místo

5. 11. 09

Moje obec - můj domov

V místní knihovně V září proběhl opět oblíbený projekt, který upevňuje povědomí žáků o místě, ve kterém žijí. Mimo jiné jsme navštívili místní knihovnu. V místní knihovně

8. 10. 09

Hravě žij zdravě

Žáci pátého ročníku se postupně registrují do soutěžního internetového kurzu Hravě žij zdravě, který má za cíl upozornit děti na zdravý životní styl.
Třída je zaregistrována jako 5. A, ZŠ Libotenice, zájemci se přihlašují na www.hravezijzdra­ve.cz.

6. 10. 09

Školní mléko

Od října jsme zahájili prodej dotovaného mléka pro žáky. Každý žák má nárok na jedno mléko denně, pouze však ve dnech školního vyučování.

6. 10. 09

Charitativní činnost

I letos se zúčastňujeme dvou charitativních akcí, sbírky na léčbu dětí hiporehabilitací společnosti CHRPA a sbírky na pomoc dětským nemocnicím v akci SIDUS. Vše formou odkupu upomínkových předmětů pro žáky.

6. 10. 09

Zájmové kroužky a poradny Logo a DAP začaly

Od října začaly svou činnost opět kroužky a obě poradny. Bližší informace na našich stránkách.

6. 10. 09

Akce "Víčka"

Pokračujeme ve sběru víček od PET lahví!

6. 10. 09

Recyklohraní pokračuje

Sběr starých baterií a drobného elektroodpadu v rámci akce Recyklohraní pokračuje. Opět se hraje o body, za které úspěšní sběrači získají na konci roku pěkné ceny. Rodiče a příbuzní, pomozte!

5. 9. 09

Zahájení nového školního roku 2009/2010

Dne 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Tradičně nás navštívila paní starostka, která též k žákům promluvila a podnítila je k rozvíjení pěkných mezilidských vztahů. Odvahu vlila do mysli prvňáků, kterých letos nastoupilo šest.

25. 8. 09

"Kdo hraje, pomáhá" v závěru

Sbírka na vybavení dětských nemocnic fondu Sidus spojená s koupí samolepek a slosováním na internetu se úspěšně uzavřela odesláním nashromážděné sumy. Byla to pěkná částka čítající 1 225 Kč. Všem zúčastněným děkujeme.

25. 8. 09

Vystoupení dětí a výstava jejich prací

Vystoupení v kostele Setkání v kostele bylo jakousi tečkou za školním rokem, reakce veřejnosti byly kladné. A hurá na prázdniny!

25. 8. 09

Školní výlet

Výlet do Nelahozevsi Výlet Po stopách A. Dvořáka do Nelahozevsi byl zajímavý a dětem poskytl mnohé informace a zážitky.

25. 8. 09

Dopravní výchova v Litoměřicích

Žáci 4. ročníku absolvovali v červnu závěrečný kurz dopravní výchovy. Prakticky si vyzkoušeli jízdu podle předpisů a po teoretickém testu získali „řidičské oprávnění“. Dopravní výchova

27. 6. 09

Návštěva z mateřské školy

Návštěva ze školky Milou návštěvu jsme přivítali ve středu 16. června. Do školy se přijely podívat děti a učitelky z MŠ Rohatce. Některé děti začnou po prázdninách navštěvovat naši školu jako prvňáčci, a tak jim obhlídka budoucího působiště jistě přišla vhod. Nejvíce si malí návštěvníci popovídali se současnými prvňáky, kteří jim byli přece jen nejbližší, a také jim ochotně leccos ukázali a zodpověděli některé otázky. Nakonec se mateřinka zúčastnila i celoškolní zkoušky na veřejné vystoupení, které se uskuteční v libotenickém kostele.

10. 6. 09

Setkání s veřejností na závěr školního roku

Závěr školního roku oslavíme společně s rodiči a veřejností v kostele svaté Kateřiny v Libotenicích dne 19. června 2009. Žáci naší školy zde vystoupí s programem na kosmické téma. Budou vystavovat i své výtvarné práce. Akci pořádáme společně s Obecním úřadem a Asociací malířek a malířů kraslic ČR. Výstava je otevřena od 15.00 h, program začne v 16.00 h.

6. 6. 09

Školní výlet

Ve středu 10. června se uskuteční školní výlet žáků s učiteli do Nelahozevsi po stopách Antonína Dvořáka. Pojede se vlakem, což byl oblíbený dopravní prostředek slavného skladatele.

4. 6. 09

Slunný Den dětí

Den dětí proběhl ve znamení příjemného počasí. Orientační běh s vyhledáváním otázek byl veden uprostřed lesa, takže děti zažily i trochu dobrodružství. Před startem byl prostor i pro hry na čerstvém vzduchu. Vítězná družstva získala pěkné svíticí klíčenky od firmy Osram. Na hřišti Start

28. 5. 09

Ředitelské volno

Ve dnech 29. a 30. června bude ředitelské volno z důvodu školení pedagogů a práce na úpravách školního vzdělávacího programu. Provoz školní družiny bude zajištěn. Vysvědčení bude tedy vydáno již v pátek 26. června.

28. 5. 09

Den dětí

V pondělí 1. června oslavíme každoroční dětský svátek. Děti si zasoutěží v přírodě v orientačně-znalostním běhu a zahrají různé hry. Vítězové budou odměněni.

21. 5. 09

Kdo hraje, pomáhá

Škola se zapojila do sbírkové akce Kdo hraje, pomáhá, která pomůže při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Slouží např. na nákup přístrojů do nemocnice v Motole. Současně se dárci ale mohou přihlásit do internetového slosování o cenu (iPhony). Již byla vybrána velice pěkná částka, jež se může ještě zvýšit prodejem zbylých samolepek. Pomozte!

16. 5. 09

Návštěva Litoměřic a festivalu loutek

Pohádka s marionetami 14. května se děti s učiteli vydali do okresního města na festival loutkových divadel. Čas před usednutím do hlediště využili k prohlídce historické části města. Procházka městem Máchovy schody

14. 5. 09

Fotografování žáků

V pátek 15. 5. 2009 se budou žáci fotografovat se svými třídami, ale i jednotlivě.

14. 5. 09

Opožděné čarodějnice

Kvůli nepřízni počasí se nám letos opozdilo pálení čarodějnice až na 7. května. Vše ale nakonec proběhlo v pořádku a zlé mocnosti byly zažehnány.Opožděné pálení čarodějnice

27. 4. 09

Změna akce Pálení čarodějnice!

Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a zákazu rozdělávání ohňů odkládáme do odvolání Pálení čarodějnice.

25. 4. 09

Den Země

Sázení malého javoru K letošnímu Dni Země jsme s žáky přispěli několika akcemi. Například jsme společně zasadili malý javor na školní zahradě nebo si popovídali o cizích zemích a způsobu života v nich při promítání obrázků z cest po Jižní Americe a Islandu, které absolvovali dva z učitelů. Povídání z dalekých cest

23. 4. 09

Pálení čarodějnice

Školní družina – dne 28. 4. 2009 ve 13:00 h upálíme čarodějnici na školní zahradě. Poté si upečeme vuřtíky.

18. 4. 09

Dvojité vítězství

Dvě první místa v Zimní přírodovědecké soutěži škol získaly dvě Elišky – Kročáková ze 3. ročníku a Hájková z prvního. Mladé přírodovědkyně

18. 4. 09

Školská rada

Druhé zasedání školské rady v tomto školním roce se uskuteční dne 30. dubna v 16:30 h.

18. 4. 09

Schůzky s rodiči

Schůzky s rodiči, kde budeme informovat o prospěchu a chování žáků, proběhnou tentokrát individuálně dne 30. dubna v čase mezi 14:30 až 16:30 h.

18. 4. 09

Výstava prací žáků Vítání jara

Výstava Vítání jara Ve dnech 6. a 7. dubna uspořádala naše škola ve své budově velikonoční výstavu Vítání jara. Kromě vystavovaných exponátů si zájemci mohli i zakoupit některé výrobky v prodejní části. Výstava i prodej se setkaly se zájmem nejen rodičů žáků, ale i například zájezdu obyvatel domova důchodců. Lví podíl na celém velikonočním projektu měla školní družina a její vychovatelky.

18. 4. 09

Velikonoční dárek

Příjemné zpestření velikonočního času ve škole připravila dětem jedna z maminek našich žáků paní Erichová. Naši žáci si mohli díky ní pochutnat na Škaredou středu po obědě na sladkých žlutých kuřátkách. Děkujeme. Takový dáreček potěší

18. 4. 09

Vítězný orientační běh

Velmi úspěšně doběhli naši reprezentanti v 1. závodu o pohár mládeže v orientačním běhu. V klání škol z celého okresu vybojovali v různých kategoriích 1. (V. Macke), 2. (J. Vašák) a 3. (T. Zeman) místo. J. Vašák, V. Macke a T. Zeman

24. 2. 09

Vítězství v okresním kole recitace

Okresní kolo recitace Miloslav Škoda získal 1. místo v okresním kole recitační soutěže. Na 4. místě se umístila Anežka Malá a v pásmu 9. – 11. místo Eliška Kročáková.
Do krajského klání tedy postupuje M. Škoda.

16. 2. 09

Školní kolo recitační soutěže

Recitátoři 2009 První letošní klání v recitaci se uskutečnilo zatím jen na domácí půdě dne 11. února 2009. Z šesti soutěžících postupují do okresního kola A. Malá, E. Kročáková a M. Škoda.

27. 1. 09

Úspěšný rozjezd sběru baterií a elektromateriálu

Za relativně krátký čas jsme díky pilným žákům-sběračům a příznivcům z řad příbuzenstva našich dětí nashromáždili a odeslali první sběrný box na staré baterie a velký kontejner na elektromateriál. Soutěž Recyklohraní pokračuje, připisujeme si další body.

27. 1. 09

Uzavřena sbírka na hiporehabilitaci CHRPA

Během prvního pololetí byla uskutečněna sbírka na postižené děti, které se léčí formou hiporehabilitace u organizace CHRPA. Podařilo se shromáždit a odeslat částku 460 Kč. Všem dárcům děkujeme.

16. 1. 09

Zápis dětí do 1. ročníku

Dne 5. února 2009 ve čtvrtek proběhne zápis dětí do 1. ročníku od 15 do 17 hodin v 1. patře budovy školy. Vezměte, prosím, s sebou občanské průkazy obou rodičů, dále rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Ve výjimečných případech je možno zapsat dítě kdykoliv jindy.

17. 12. 08

Plastových víček je milion!

Sbírka plastových víček na pomoc chlapci vozíčkáři dosáhla za našeho přispění potřebného čísla milion. Ve sběru však budeme pokračovat dál, a tentokrát si zasoutěžíme o ceny.

9. 12. 08

Vánoční výstava v roudnickém kostele

Od 17. 12. 2008 vystavujeme na společné výstavě škol z Roudnicka práce s vánoční tematikou. Pro veřejnost přístupno od 20. do 28. 12. 2008 mezi 14. a 16. hodinou.

9. 12. 08

Výstava a vystoupení v kostele sv. Kateřiny

Dne 12. 12. 2008 se zúčastníme tradičního předvánočního setkání v libotenickém kostele, spojeného s výstavou prací a vystoupením našich žáků. Výstava je otevřena od 15.00, vystoupení začne v 16.00 h.

5. 11. 08

Školská rada

První zasedání školské rady v tomto školním roce se uskuteční 20. listopadu v 16.30 h.

5. 11. 08

Schůzka s rodiči

Čtvrtletní schůzka s rodiči s informacemi o prospěchu a chování žáků proběhne dne 20. listopadu v 15.30 h.

5. 11. 08

Plavecký kurz

Od 11. listopadu začíná trochu nečekaně plavecký kurz pro 3. a 4. ročník v Litoměřicích. Původně měl kurz probíhat až na jaře v Roudnici nad Labem, ale kvůli problémům s provozem roudnického bazénu muselo dojít k této změně.

12. 9. 08

Sběrové akce

Po několika letech sběru PET lahví a papíru tuto akci ukončujeme a přecházíme nově na sběrovou hru Recyklohraní, pořádanou pod záštitou ministra školství. Jde v ní především o výchovu dětí k šetrnému přístupu k přírodě. Vlastní náplní hry je sběr drobného elektroodpadu spojený s řešením kvízů, za které bude škola hodnocena určitým počtem bodů.
Dále jsme zapojeni do sběru plastových víček od lahví, jejichž výtěžek jde na postiženého chlapce na vozíku.

8. 9. 08

Projekty

V rámci školního vzdělávacího programu realizujeme tyto projekty:
V září proběhne projekt Naše obec – náš domov, kde se děti seznamují s okolím svého bydliště a s okolím školy. Prosinec věnujeme projektu Vánoce – seznámíme děti s lidovými tradicemi a zvyky. Na jaře chystáme projekt Velikonoce spojený s výstavkou dětských prací v budově školy. V závěru školního roku na Den dětí připravujeme zábavné dopoledne v přírodě.

5. 9. 08

Charitativní akce CHRPA

Již čtvrtým rokem se zúčastníme koncem kalendářního roku charitativní akce CHRPA na podporu postižených dětí, které jsou léčeny formou hiporehabilitace.

2. 9. 08

Slavnostní zahájení nového školního roku 2008/2009

Dne 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2008/2009 za přítomnosti paní starostky Škodové a pana místostarosty Krejzy. Pozornost se zaměřovala především na ty nejmenší žáky – prvňáčky, kterých tentokrát přišlo 12, což nám udělalo radost a věříme, že se počty dětí budou nadále zvyšovat.