Vychovatelka: Ivana Mihulková
Telefon: 416 848 060

Školní družina je určena primárně pro žáky 1. – 2. roč., v případě volné kapacity i pro žáky 3. až 5. roč.
Umístění do ŠD není nárokové, rozhoduje o něm ředitelka školy.

Děti jsou do ŠD přijímány na základě Zápisního lístku.

Provoz ŠD
ranní družina 6.00 – 7.55
odpolední družina 11.40 – 15.55