Evropský projekt

Logo

Škola se účastní projektu EU peníze školám pod projektovým názvem Evropa dětem v hodnotě 424 481 Kč. Peníze jsou využity na zkvalitnění výuky napříč vyučovacími předměty a modernizaci ICT ve škole. Tyto cíle se naplňují vytvářením inovovaných materiálů pro výuku, nákupem nejmodernějších IC technologií. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech bude sloužit pro posílení efektivity celého projektu.
V následujících tabulkách jsou seznamy digitálních materiálů vytvořených v rámci projektu, které jsou k dispozici po domluvě u vedení školy.
DUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUMDUM