Vítáme Vás na stránkách malé venkovské školy v klidném přírodním prostředí na břehu Labe.

Aktuální informace

23. 9. 20

Pátek 25. 9. 2020 - ředitelské volno

Vážení a milí rodiče,
v souvislosti s doporučením pana ministra zdravotnictví vyhlašujeme na pátek 25. září 2020 ředitelské volno pro ZŠ i MŠ.
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě dlouhých diskuzí. Jedním z nejdůležitějších aspektů je bohužel fakt, že se litoměřický okres nachází od včera (22. 9. 2020) v tzv. „oranžovém semaforu“, což podléhá dalším doporučením vycházejícím z manuálu MŠMT. Tento den tak věnujeme na řádné školení a přípravu zaměstnanců na případnou možnost distanční výuky.

22. 9. 20

Dotazník pro rodiče

Milí rodiče,
na níže uvedeném odkaze najdete krátký dotazník, jehož pomocí chceme zmapovat technické vybavení a možnosti dětí v případě přechodu na distanční výuku. Tento dotazník bude zítra po dětech poslán i v papírové podobě. Pokud jej však vyplníte online, již není třeba jeho opětovné vyplnění. Dotazník je anonymní, je však určen výhradně rodičům žáků školy. Mnohokrát všem děkuji!
"":https://doc­s.google.com/…A­Og/viewform?…

16. 9. 20

Vážení rodiče,
žádám Vás v těchto dnech o porozumění, snažíme se maximálně zajistit chod školy. Vzhledem k několika pracovním neschopnostem přibíráme do týmu slečnu Kateřinu Kalíkovou, studentku UJEP.
Závěr týdne již proběhne dle rozvrhu. Jen drobné změny mohou nastat ještě v pátek. Od pondělí je zajištěn běžný provoz. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se obracejte na e-mail rs.libotenice@g­mail.com. Děkuji za pochopení.

15. 9. 20

SPORTOVNÍ DEN - 16. 9.

Vážení rodiče,
zítra se koná sportovní den aneb „mezi hřištěm a lesem“. Děti si místo aktovek s učením vezmou batůžky se svačinou a pitím. Vzhledem k aktivitám v terénu doporučujeme taktéž sportovní oblečení, má být opět hezky, teplo.

14. 9. 20

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 9. 2020

Vážení rodiče,
z personálních důvodů jsme nuceni na zítra 15. 9. 2020 vyhlásit MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO. Od středy předpokládáme běžný provoz, pravděpodobně však nastanou dílčí organizační změny (rozvrh, organizace výuky, apod.). Aktuality, prosím, sledujte na webových a facebookových stránkách školy. Ředitelské volno se NEVZTAHUJE na MŠ.
Děkujeme za pochopení.

9. 9. 20

ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Milí rodiče,
s účinností od zítra (10. září 2020) jsou ve vnitřních prostorách školy povinné roušky pro zaměstnance i žáky školy. Prosím zajistěte, aby měly děti k dispozici vždy alespoň dvě čisté roušky v pytlíku (doporučuji mít pytlík i na použité roušky). Organizace výuky bude upravena, část výuky budou žáci trávit venku. Pokud máte možnost, bylo by tedy vhodné, aby si děti do školy donesly něco, na čem mohou venku sedět (deka, karimatka, ručník, apod.). Také Vás ještě jednou moc žádáme, abyste děti se zdravotními obtížemi do školy neposílali a abyste nám nevstupovali do budovy. Sledujte aktuální informace na webových stránkách či na Facebooku školy. Děkujeme za pochopení. Držme si palce, ať zůstaneme v klasickém provozu.

31. 8. 20

Stránky jsou v rekonstrukci, některé informace mohou být zastaralé.

31. 8. 20

Aktuální situace v souvislosti s Covid-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT platí pro pohyb ve škole následující pravidla:

• Pro zákonné zástupce a osoby, které nejsou ani žáky ani zaměstnanci školy platí, že maximálně omezí vstup do budovy. Vždy se ohlásí zvonkem a pro vstup do školy, je-li to nezbytně nutné, vyčkají povolení zaměstnance školy. Do budovy vstupují vždy s rouškou a bezprostředně po vstupu si vydezinfikují ruce. Při pohybu v budově dbají pokynů zaměstnanců školy.

• Žáci a děti si bezprostředně po vstupu do školy vydezinfikují či umyjí ruce, totéž provedou po vstupu do třídy. Žáci a děti budou učiteli podrobně informování o pravidlech pohybu ve škole.

• Žáci i děti budou mít vždy s sebou 2 čisté roušky v sáčku pro případ mimořádné situace.

• Do školy nemohou být vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění, a to ani v případě dětí. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Pokud se tedy u dítěte projeví takové příznaky (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.), pak je nutné v co nejkratším čase dítě předat zákonnému zástupci, který informuje praktického lékaře, a ten rozhodne o dalším postupu. Jestliže u dítěte příznaky jako rýma a kašel přetrvávají a jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Takové potvrzení je třeba škole předložit.

• Žáci přihlášeni do ŠD budou do budovy vpuštěni dle uvedených příchodů, ostatní žáci budou vpuštěni v 7.45 h.

• Nejen těmito kroky se snažíme o maximální kvalitu výuky, která by byla značně ohrožena v případě řešení pozitivně testované osoby na škole. Proto Vás všechny moc žádáme o pochopení a spolupráci.

V případě potřeby se na nás můžete obrátit na nových kontaktních údajích (staré budou ještě také nějakou dobu funkční):
zsamsliboteni­ce@gmail.com
rs.libotenice@g­mail.com
416 848 060 (tel. zůstává nezměněn)

27. 8. 20

PARKOVÁNÍ - 1. 9. 2020

Prosíme všechny rodiče, kteří do školy v úterý 1. září povezou své děti autem, aby z důvodu slavnostního zahájení školního roku neparkovali v blízkosti školy. Parkování je možné např. u místního hostince.

26. 8. 20

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRO PRVŇÁČKY

Slavnostní zahájení pro žáky první třídy a jejich známé proběhne v úterý 1. září 2020 od 8.00 h před budovou školy (u kapličky). Poté se žáci odeberou společně s paní učitelkou třídní a jedním rodičem opatřeným rouškou do třídy.

Zobrazit i starší novinky