Zájmové kroužky ZŠ

(říjen – květen)

Pro žáky ZŠ:

Angličtina – úterý 13.00 – 13.45, J. Odehnalová
Hra na kytaru – (od 3. ročníku) – středa 13.00 – 13.45, J. Panschab
Tanec a sport – čtvrtek 13.00 – 13.45, A. Bastlová
Keramika – pátek 13.00 – 14.30, I. Mihulková

Pro děti MŠ:

Dovedné ruce – čtvrtek 15.00 – 15.50, K. Mihulková