Učitelky: Karolína Mihulková, Ivana Mihulková
Telefon: 416 848 060

Provoz MŠ:
7.45 – 15.00

Zájmový kroužek pro děti MŠ:

Dovedné ruce – čtvrtek 15.00 – 15.50, K. Mihulková

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád MŠZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020–2021
Zápis do MŠ – 2020

KE STAŽENÍ:
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Čestné prohlášení o očkování

INFORMACE:
Očkovací kalendář
Kriteria přijetí do MŠ
Přidělení registračního čísla
Zápis do MŠ – INFO MŠMT

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
Rozhodnutí o přijetí do MŠ