Pedagogická prevence
(září – červen)
středa 13.00 – 14.00, A. Bastlová, L. Kalíková

Logopedie
(říjen – květen)
čtvrtek (individuálně od 13.00 do 15.00), L. Kalíková