Při škole pracuje školská rada, která sdružuje zástupce z řad rodičů, učitelů a zřizovatele. Umožňuje zákonným zástupcům, žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Aktuální složení rady:
předseda – I. Mihulková
místopředseda – J. Chlubna
členové – E. Peterová
 – K. Vlasáková
 – D. Škodová
 – Mgr. L. Kalíková