Zaměstnanci školy

Mgr. Bc. Eva Kozelková – ředitelka školy
Mgr. Lenka Kalíková – zástupkyně ředitele
Mgr. Andrea Kočová – učitelka
Mgr. Aneta Bastlová – učitelka
Mgr. Jana Odehnalová – učitelka
Ivana Mihulková – vychovatelka ŠD a učitelka MŠ
Karolína Mihulková – učitelka MŠ
Irena Vašáková – školnice
Drahomíra Škodová – pracovnice obchodního provozu